fbpx

HUOMIO MindMe-prosessin kunnat!
Työpajoja ja kehittäjäryhmiä siirretään syksyyn koronatilanteen vuoksi. Uudet päivämäärät löytyvät sivun MindMe-prosessin kunnat -kohdasta
.

Osallistujille maksuton MindMe – koulu kuuluu kaikille 2019–20 -koulutus- ja kehittämisprosessi TAYS- ja KYS-alueen viidessä kunnassa käynnistyy syksyllä 2019. Koulutusprosessi auttaa yksittäisiä kuntia kehittämään ja mallintamaan hyviä käytäntöjä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetustoimen ja opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien lasten ja nuorten kysymysten äärellä.

Koulunkäynnin sujuminen ja koulupolulla pysyminen on keskeisin suojaava tekijä erityisesti sijoitettujen lasten ja erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin kannalta myös aikuisuudessa. Lasten psyykkisen oireilun ja koulupoissaolojen lisääntyminen jopa alakouluissa haastaa opetushenkilöstöä ja monialaisia toimijoita. Kentällä on tarve selkeille toimintamalleille ja rakenteille. Haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Syksyllä 2019 järjestettiin Koulu kuuluu kaikille -nuorten foorumi ja MindMe – koulu kuuluu kaikille -seminaari. Seminaarin tallenteet ja diat löytyvät sivun alareunasta Materiaalit-kohdasta.

Koulutus- ja kehittämisprosessi sisältää neljä lähipäivää (2019–20) omassa kunnassa, valtakunnallisen seminaarin Jyväskylässä 26.11.2019 sekä Kasvun ja oppimisen tuen päivät Savonlinnassa 12.–13.11.2020. Seminaari käynnistää lisäksi kansallisen sijoitettujen lasten koulunkäynnin tuen Sijoitetut lapset -teemaryhmän toiminnan osana VIP –verkostotyötä.

Lähipäiviin sisältyy neljä iltapäivätyöpajaa. Työpajojen keskeiset sisällöt ovat:

 • monialainen verkostotyö vaativassa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
 • sijoitetut lapset koulussa, selviytymisen tukeminen ja hyvät käytännöt, Sisukas-toiminta
 • kouluakäymättömät nuoret, keinoja poissaoloihin puuttumiseen sekä niiden syiden kartoittamiseen
 • lasten ja nuorten tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa
 • sijoitettujen ja kouluakäymättömien nuorten foorumit

Lisäksi Pesäpuu ry:n Sisukas-toiminta ja UP2US-hanke järjestävät sijoitetuille nuorille kaksi foorumia (Tampere ja Jyväskylä). Nuorten ajatukset tuodaan esille MindMe-valtakunnallisessa seminaarissa (26.11.) ja siten osaksi kunnan kehittämistyötä.

Kuntiin perustetaan kehittäjätiimi, joka sitoutuu sijoitettujen/kouluakäymättömien lasten ja nuorten koulunkäyntiä tukevien rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseen. Tämä edellyttää johdon sitouttamista kehittämisprosessiin. Kunnan kehittäjätiimi työskentelee työpajojen aamupäivät kehittämistehtävien äärellä. Toimintaan sisältyvät koulutuspäivien lisäksi välitehtävät ja konsultaatiot. Lisäksi tiimeille tarjotaan mahdollisuus etäohjaukseen.

Yhteistyökumppaneina Valteri, Opetushallitus ja VIP-verkosto (vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkosto)

 

Taustaa

VIP-verkostotoiminnan (vaativan erityisen tuen palveluverkosto) toiminnan alussa selvitettiin kansallisesti erityisen tuen ja koulunkäynnin suurimmat haasteet. Kaikilla ERVA-alueilla (sairaanhoitopiirien erityisvastuualueet) yhdeksi suurimmaksi haasteista on noussut kouluakäymättömien sekä sijaishuollossa asuvien oppilaiden tilanne. Niiden kehittäminen on VIP –toiminnan keskiössä.

Myös tutkimusten mukaan em. oppilasryhmillä ilmenee usein vaikeuksia oppimisessa ja koulunkäynnissä. Ongelmat ovat usein päällekkäisiä. Lähtökohdat hyvään aikuisuuteen ovatkin vahvasti yhteydessä koulunkäynnin sujumiseen. Koulua käymättömien ja sijoitettujen lasten oikeuksien toteutuminen koulussa vaatii tiedon lisääntymistä ko. erityiskysymyksissä. Lisäksi haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Tavoitteet

 • Vahvistaa monialaisen verkoston osaamista ja yhteistyötä kouluakäymättömien ja sijoitettujen lasten tukemisessa koulupolulla
 • Edistää lasten ja heidän lähiaikuistensa kuulluksi tulemista ja osallisuutta lasta koskevissa asioissa
 • Käynnistää kunnissa oman työn kehittämisprosessit
 • Edistää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä kehittämistyössä ja tarjota vertaistukea nuorille

MindMe-prosessin kunnat

HUOM! Työpajoja on siirretty syksyyn koronatilanteen vuoksi. Muutokset näkyvät tekstissä punaisella.

Hankasalmi

Prosessia ohjaa Katri Rinne, katri.rinne@valteri.fi, p. 029 533 2064.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 31.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 24.10. mennessä.
 2. Sijoitetut lapset koulussa 28.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 21.1. mennessä.
 3. Koulua kouluakäymättömille 1.9.2020 (muuttunut ajankohta, aiemmin 21.4.) klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 25.8. mennessä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 8.10.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 1.10. mennessä.

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

 

Jyväskylä

Prosessia ohjaa Sanna Vallenius, sanna.vallenius@valteri.fi, p. 029 533 2899.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 6.11.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 30.10. mennessä.
 2. Sijoitetut lapset koulussa 29.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 22.1. mennessä.
 3. Koulua kouluakäymättömille 31.8.2020 (muuttunut ajankohta, aiemmin 16.4.) klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 24.8. mennessä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 7.10.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 30.9. mennessä.

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

 

Lempäälä

Prosessia ohjaa Tiina Pilbacka-Ronka, tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi, p. 029 533 2163.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 30.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 23.10. mennessä.
 2. Koulua käymättömille  6.2.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 30.1. mennessä.
 3. Sijoitetut lapset koulussa 26.8.2020 (muuttunut ajankohta, aiemmin 23.4.) klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 19.8. mennessä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 22.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 14.9. mennessä.

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

 

Ylöjärvi

Prosessia ohjaa Tiina Pilbacka-Ronka, tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi, p. 029 533 2163.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 5.11.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 29.10. mennessä.
 2. Sijoitetut lapset koulussa 5.2.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 29.1. mennessä.
 3. Koulua kouluakäymättömille 27.8.2020 (muuttunut ajankohta, aiemmin 22.4.) klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 20.8. mennessä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 21.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 14.9. mennessä.

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

 

Hämeenlinna

Prosessia ohjaa Johanna Sergejeff,  johanna.sergejeff@valteri.fi, p. 029 533 2​110.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 29.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 22.10. mennessä.
 2. Koulua kouluakäymättömille 30.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 23.1. mennessä.
 3. Sijoitetut lapset koulussa 25.8.2020 (muuttunut ajankohta, aiemmin 15.4.) klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 18.8. mennessä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 23.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Ilmoittautuminen 15.9. mennessä.

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena
Niemelä

041 435 6345