fbpx

Pesäpuu kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa vahvistaen niissä lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Toimimme ja kehitämme yhteistyössä niin yksityisten, järjestöjen kuin kuntien ja valtion edustajien kanssa. Tulokset ovat kaikkien käytettävissä ja tavoitteenamme on, että hyvät käytännöt siirtyvät lasten ja perheiden hyväksi.

Lasten ja nuorten kanssa työskentely

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen on keskeinen ja tärkeä osa Pesäpuussa tehtävää kehittämistyötä. Se on lähtökohta eettisesti kestävälle kehittämistyöllemme.

Suunnitelmallinen lastensuojelu

Pesäpuu kehittää lastensuojelutyön tueksi lapsilähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja, jotta ammattilaiset voivat tehdä työtään suunnitelmallisesti ja lapsen tarpeet huomioiden.

Kehittämiskumppanuus

Kunta, maakunta, järjestöt ja yritykset Pesäpuun kumppaneina hyötyvät eniten kehittämisestä, jossa ko. kehittämiseen tai palvelukokonaisuuteen liittyvät työntekijät ja mahdolliset kumppanitahot osallistetaan laajasti. Tällöin on mahdollisuus lisätä yhteistä ymmärrystä sekä oivaltaa oman työn liittyminen ja merkitys muiden työhön toiminnan laatua kasvattaen.

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500