fbpx

Pesäpuu ry on vuonna 1998 perustettu ja vuonna 1999 rekisteröity lastensuojelun kehittämisyhteisö. Toimintamme on yleishyödyllistä ja sitä tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuella. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu.

Se on meidän Lupaus Lapselle®.

Pesäpuu ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimialueena on koko Suomi. Sääntöjen mukaan Pesäpuu kehittää lastensuojelua ja sen perhehoitoa vahvistaen niissä lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista sekä edistäen lapsen terveyden, kehityksen ja hyvinvoinnin toteutumista. Pesäpuu ry on Lastensuojelun Keskusliitto ry:n ja Eurochild järjestön jäsen. Olemme sitoutuneet Eurochildin lapsipolitiikka -ohjelmaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää lastensuojelun osaamiskeskusta, järjestää lapsille ja nuorille vertaistukea, ylläpitää vertaistukiverkostoa maakunnissa ja kehittää lastensuojelun työmenetelmiä. Pesäpuu tuottaa välineitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja siten lisää vanhempien ja työntekijöiden osaamista. Pesäpuu tukee nuorten omia yhteisöjä ja järjestää muuta vastaavaa toimintaa, joka auttaa lapsia ja nuoria heidän kasvussaan ja kehityksessään itsenäisiksi aikuisiksi. Pesäpuu vaikuttaa myös lasten oikeuksien toteutumiseksi yhteiskunnassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen toimintaperiaatteet ovat lapsilähtöisiä, avoimia ja ne perustuvat vahvaan kumppanuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Arvomme ovat Lapsilähtöisyys, Rohkeus, Kumppanuus, Vaikuttavuus JA Elämyksellisyys.

 

Pesäpuun strategia

Strategian tavoitteena on kasvattaa Pesäpuun roolia ja painoarvoa suomalaisessa lastensuojelutyössä. Roolia vahvistetaan auttamalla lastensuojelussa yhä useampaa lasta joko suoraan, hänen sijaisperheensä, palveluntuottajien ja kunnan/sote-alueen kautta, tarvittaessa investoimalla uuteen osaamiseen sekä tekemällä tiiviistä kehitys- ja toimeenpanoyhteistyötä kunta-asiakkaiden ja erityisesti Sote-alueiden kanssa. Lastensuojelutyössä hakeudutaan kumppanuuksiin ja lisätään resursseja erityisesti osallisuuden vahvistamiseen, PRIDE-ohjelmakokonaisuuden alueellistamiseen, moniammatilliseen auttamistyöhön (SISUKAS ym.), markkinoinnin ja viestinnän tehostamiseen sekä varojen hankintaan. Tavoitteemme on olla vaikuttavampi toimija lastensuojelussa.

Kaaviokuva Pesapuu Strategia 2020-2022

 

Pesäpuun toimintakertomuksia

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

Liity Pesäpuun jäseneksi tai kannatusjäseneksi

Kannatusjäsenyys

Yksityishenkilöt voivat liittyä Pesäpuun kannatusjäseneksi.

Kannatusjäsenenä tuet työtämme lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parissa. Saat tietoa Pesäpuun toiminnasta uutiskirjeiden ja muun viestinnän kautta.

Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa vuodessa ja siitä lähetetään tilisiirto Pesäpuun vuosikokouksen päätettyä jäsenmaksun suuruudet keväisin.

LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Pesäpuun jäsenenä olet osa laajempaa lastensuojelun kehittämisverkostoa. Lisätietoa jäsenyydestä saat toiminnanjohtaja Jari Ketolalta.

Pesäpuu ry:n jäsenet

Auta Lasta ry
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Hämeenlinnan kaupunki
Kokkolan kaupunki
Oulun kaupunki
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö
Talentia ry

 

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Tarja Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Minna Björkman, Perhehoitoliitto ry (Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto ry)
Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry)
Tarja Pitkänen, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö (Anna Mehtonen, PSLKY)
Maarit Kinnunen, Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö (Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry)
Tuija Eronen, Tampereen yliopisto (Sirkka Rousu, Metropolia ammattikorkeakoulu)
Aarno Laitila, Jyväskylän yliopisto (Johanna Hietamäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Niina Vaittinen, Kokemuskuulijat (Henrietta Pihlaja, Kokemuskuulijat)

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Jari
Ketola

040 848 1917