fbpx

Ajankohtaista

Blogi

Lastensuojelun ekosysteemi on rikki

Lainmukaiset lastensuojelun sosiaalityön asiakasmäärät ylittyvät useimmilla hyvinvointialueilla. Väistämättä herää kysymys ylittymisten syistä. Eikö työntekijöitä saada riittävästi? Onko asiakasmäärien kehittyminen arvioitu väärin? Eikö hyvinvointialueilla ole varaa palkata lisää työntekijöitä? Eikö lainsäädännön velvoitteesta välitetä? Niin tai näin, yksikään peruste ei ole inhimillisesti kestävällä pohjalla. Kaikkiin mahdollisiin asiakasmäärän ylistysten syihin voidaan vaikuttaa, jos halutaan. Tässä yhdessä lapsille tärkeässä […]

Jatka lukemista

Koulutus- ja tapahtumakalenteri

Koko kalenteri →

Poimintoja toiminnoistamme

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä tukemassa

Pikku Sisukas

Pikku Sisukas -toiminnalla pyritään mallintamaan monialaista yhteistyötä sekä lisäämään lastensuojelu- ja traumatietoisuutta päiväkodeissa, jotta kasvatuskumppanuus vahvistuisi ja sijoitetut lapset saisivat tarvitsemansa tuen.

Lue lisää

Asiakaspalautemalli

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uudenlainen asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään.

Lue lisää

Vauvojen ja taaperoiden osallisuutta vahvistamassa

Pikku-Tiikerit

Pikku-Tiikerit-kehittämistyö vauvojen ja taaperoiden oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi perhehoidossa. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on kehittää vauva- ja taaperolähtöistä sijaishuoltoa ja tuottaa sen tueksi menetelmiä, malleja ja välineitä.

Lue lisää

Verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja

Nuorten Turvasatama -yhteisö

Kokemustaustaiset työntekijät työskentelevät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa projektipäällikön johdolla Nuorten Turvasatamassa tarjoten lastensuojelun piirissä oleville ja olleille henkilöille tukea, kannustusta, tietoa ja mielekästä tekemistä, sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnan tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä vahvistaa ammattilaisten ja päättäjien tietoa ja osaamista nuorten hyvinvointia tukevista asioista.

Lue lisää

Sijaishuollosta kadonneiden nuorten asialla

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hanke

Hatkassa-hankkeessa luodaan yhdessä nuorten, nuorten läheisten, sijaishuoltopaikkojen ja muiden työntekijöiden kanssa ymmärrystä siitä, että mistä hatkaamisessa on oikeastaan kyse. Yhdessä eri tahojen ja toimijoiden kanssa hankkeen aikana on tarkoitus löytää ja luoda myös sellaisia toimivia tapoja ja malleja, joilla voitaisiin vähentää nuorten hatkaamista, lisätä nuorten turvallisuutta mahdollisten hatkojen aikana ja varmistaa se, että palaaminen hatkoilta hoidettaisiin mahdollisimman hyvin.

Lue lisää

Turvallisemman sijaishuollon puolesta

Vertaisuus ilman väkivaltaa

Vertaisuus ilman väkivaltaa (ViV) -hankkeen (2023–2025) visiona on, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Tavoitteena on luoda keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan. Hankkeessa tuotetaan tilannekuva sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta sekä luodaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa keinoja siihen puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi.

Lue lisää