fbpx

Ajankohtaista

Blogi

Sijaishuolto vauvan ja taaperon näkökulmasta – kuka kuulee lasta?

Vauvat ja taaperot ovat erityinen ryhmä, jolla on ikään ja kehitystasoon liittyviä tarpeita. Pesäpuun Pikku-Tiikerit-hankkeen kartoituksessa pääsin selvittämään 0–2-vuotiaiden lasten osallisuuden esteitä ja mahdollisuuksia lastensuojelun sijaishuollossa ja perhehoidossa. Kyselyn raportti julkaistaan vuodenvaihteessa, mutta minun on pakko jakaa muutama tärkeä ajatus teille jo nyt. Kyselyyn vastanneiden perhehoitajien ja lastensuojelun työntekijöiden tarve tuoda esiin sijaishuollon pienimpien kanssa […]

Jatka lukemista

Tapahtumakalenteri

Koko kalenteri →

Suosittelemme tutustumaan

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä tukemassa

Pikku-Sisukas

Pikku-Sisukas-toiminnalla pyritään mallintamaan monialaista yhteistyötä sekä lisäämään lastensuojelu- ja traumatietoisuutta päiväkodeissa, jotta kasvatuskumppanuus vahvistuisi ja sijoitetut lapset saisivat tarvitsemansa tuen.

Lue lisää

Asiakaspalautemalli

Vertaisarviointi

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uudenlainen asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään.

Lue lisää

Vauvojen ja taaperoiden osallisuutta vahvistamassa

Pikku-Tiikerit

Pikku-Tiikerit-kehittämistyö vauvojen ja taaperoiden oikeuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi perhehoidossa. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on kehittää vauva- ja taaperolähtöistä sijaishuoltoa ja tuottaa sen tueksi menetelmiä, malleja ja välineitä.

Lue lisää

Verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja

Nuorten Turvasatama-hanke

Kokemustaustaiset työntekijät työskentelevät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa projektipäällikön johdolla Nuorten Turvasatamassa tarjoten lastensuojelun piirissä oleville ja olleille henkilöille tukea, kannustusta, tietoa ja mielekästä tekemistä, sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnan tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia, sekä vahvistaa ammattilaisten ja päättäjien tietoa ja osaamista nuorten hyvinvointia tukevista asioista.

Lue lisää

Sijaishuollosta kadonneiden nuorten asialla

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hanke

Hatkassa-hankkeessa luodaan yhdessä nuorten, nuorten läheisten, sijaishuoltopaikkojen ja muiden työntekijöiden kanssa ymmärrystä siitä, että mistä hatkaamisessa on oikeastaan kyse. Yhdessä eri tahojen ja toimijoiden kanssa hankkeen aikana on tarkoitus löytää ja luoda myös sellaisia toimivia tapoja ja malleja, joilla voitaisiin vähentää nuorten hatkaamista, lisätä nuorten turvallisuutta mahdollisten hatkojen aikana ja varmistaa se, että palaaminen hatkoilta hoidettaisiin mahdollisimman hyvin.

Lue lisää

Turvallisemman sijaishuollon puolesta

Vertaisuus ilman väkivaltaa

Vertaisuus ilman väkivaltaa (ViV) -hankkeen (2023–2025) visiona on, että jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Tavoitteena on luoda keinoja traumatietoiseen konfliktin käsittelyyn lastensuojelun sijaishuollossa tapahtuvaan vertaissuhdeväkivaltaan. Hankkeessa tuotetaan tilannekuva sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta sekä luodaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa keinoja siihen puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi.

Lue lisää