fbpx

Kehitämme yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Näin lasten ja nuorten tarpeet, ajatukset ja tunteet tulevat osaksi kehittämistyötä, joka mahdollistaa työvälineiden, kouluttamisen ja vaikuttamistyön kautta muutoksen myös yksittäisen lapsen elämässä. Ytimenä on lähtökohtainen luottamus lasten ja nuorten kykyyn ja mahdollisuuksiin osallistua kehittämistyön prosesseihin. Nostamme lasten ja nuorten kokemustiedon ammattilaisten ja tutkimustiedon rinnalle.

Kehittämällä lastensuojelua yhdessä asiakkaiden kanssa teemme sitä entistä enemmän asiakkaiden tarpeista vastaavaksi ja pystymme puuttumaan asiakkaiden näkökulmasta näyttäytyviin epäkohtiin.

Vauvat ja taaperot 0–2-vuotiaat

Vauvoilla ja taaperoilla on meille paljon sanottavaa. Ammattilaisten tehtävä on vahvistaa myös kaikkein pienimpien lasten kuulluksi tulemista lastensuojelutyössä, sillä osallisuudelle ei ole ikärajaa.

Leikki-ikäiset 3–5-vuotiaat

3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden kehittäminen lastensuojelussa on aloitettu Pesäpuussa keväällä 2017. Unelmamme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa ikään katsomatta tulisi kuulluksi ja saisi loistaa.

Lapset 6–12-vuotiaat

Salapoliisitoiminta on 6–10-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa lapset otetaan aikuisten rinnalle kehittämään lastensuojelua ja vaikuttamaan. Lapsilla on paljon sanottavaa, jos me aikuisina pysähdymme kuulemaan heitä. Myös sydämellä.

Nuoret 13–29-vuotiaat

Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden edistäminen lastensuojelussa ovat keskeistä. Emme vain kehitä työvälineitä nuorille vaan yhdessä heidän kanssaan.

Kokemusasiantuntijaverkostot

Verkostot kokoavat yhteen eri puolella Suomea toimivia lastensuojelun kokemusasiantuntijoita ja kokemusasiantuntijaryhmiä.

Nuoret vertaisarvioitsijoina

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uudenlainen ja pilotointivaiheessa oleva asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään.