fbpx

Sukulais-ja läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja läheissijaisperheiden valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa. Työntekijät sekä lastensuojelun avohuollossa että perhehoidossa tarvitsevat valmiuksia työskennellä läheisverkoston kanssa tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee sijaishuoltoa ja läheisten mahdollisuuksia auttaa ja tukea arvioidaan. Sijaisvanhemmuutta miettivän läheisen tai sukulaisen mahdollisuus pohtia rauhassa omia valmiuksiaan, saada tietoa ja valmennusta, on yhtä tärkeä kuin kenen tahansa sijaisvanhemmuutta miettivän. Ryhmämuotoinen valmennus PRIDE-ennakkovalmennuksena on ensisijainen vaihtoehto, mutta aina se ei ole mahdollinen.

Perhekohtainen arviointi ja valmennus

Pesäpuu tarjoaa työskentelymallin ja materiaalia sekä koulutusta sukulaissijaisvanhemmaksi haluavien perheiden perhekohtaiseen arviointityöskentelyyn ja valmennukseen. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käydään läpi työskentelymalli, joka sisältää sukulaisuudesta aiheutuvia erityiskysymyksiä.  Materaalia voidaan käyttää myös valmisteltaessa avohuollon perhesijoituksia sekä sukulais- tai läheissijaisvanhempien tuessa.

Kehittämisyhteistyö

Toimintamallien ja materiaalien kehittämisyhteistyötä tehdään yhteistyössä valtakunnallisten kehittämisiltapäivien ja työryhmien kanssa. Mukana on sijaishuollon toimijoita sekä sukulais-ja läheissijaisvanhempia.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Jaana
Pynnönen

040 743 6727