fbpx

Me tutkimme. Me kehitämme. Me vaikutamme. Lapset ja aikuiset YHDESSÄ.

Salapoliisitoiminta on 6–10-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa lapset otetaan aikuisten rinnalle kehittämään ja vaikuttamaan. Lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita.

Toiminnan kautta lapset pääsevät myös mukaan konkreettiseen lastensuojelun kehittämistyöhön, sillä heidän näkemyksiään kokemusasiantuntijoina hyödynnetään tuotettaessa materiaaleja lastensuojelutyön tueksi. Salapoliisien tuottaman tiedon pohjalta on toimitettu lasten oma käsikirja lastensuojelusta ja Salapoliisitoiminnan opas aikuisille. Lasten tuottaman tiedon pohjalta tehdään myös vaikuttamistyötä lasten osallisuuden lisäämiseksi.

Salapoliisitoiminta käytännössä

Salapoliisitoiminta on ryhmämuotoista, joko usean kerran tapaamisina tai päivän mittaisena Salapoliisipäivänä toteutettavaa toimintaa. Toiminnassa tärkeintä on, että lapsi saa siitä ilon ja onnistumisen kokemuksia ja että se on lapselle turvallista ja voimaannuttavaa.

Johtavana salapoliisina tutkimuksissa on käsinukke Mäyrä, joka ei voi asua omien vanhempiensa luona. Mäyrällä on monia lastensuojeluun ja turvalliseen elämään liittyviä kysymyksiä, joihin hän kaipaa apua lapsilta. Lapset eivät tarkastele toiminnassa suoraan omia elämänkokemuksiaan, vaan hyödyntävät niitä auttaessaan Mäyrää hänen kysymyksissään.

Tapaamiskerroilla lastensuojeluun ja turvalliseen elämään liittyviä teemoja käsitellään lapsille ominaisin menetelmin, kuten leikin, toiminnallisten harjoitusten ja tutkimisen avulla.

Salapoliisitapaamisissa on tutkittu mm. seuraavia teemoja:

 • Mitä tarkoittaa lastensuojelu?
 • Millainen on hyvä sosiaalityöntekijä?
 • Millaista on hyvä auttaminen?
 • Mitä tarkoittaa koti?
 • Miten voi helpottaa ikävää?
 • Ketkä ovat läheisiä ja miksi he ovat tärkeitä?

 

Toiminnan tavoitteet:

 • Vahvistaa lasten osallisuutta lastensuojelussa
 • Kehittää työkäytäntöjä, joissa lasten omaa kokemustietoa hyödynnetään
 • Mallintaa työskentelyä ja tuottaa materiaalia lasten kanssa työskentelyyn

Salapoliisitoiminnan monet muodot

Salapoliisitoiminta on alkanut vuonna 2012 ja erilaisia salapoliisiryhmiä ja -päiviä on järjestetty eri puolilla Suomea.

Kuluneiden vuosien aikana Salapoliisitoiminta on saanut omanlaisiaan ja uusia muotoja ympäri Suomen järjestettyjen tapahtumien ja ryhmien kautta. Pesäpuun antaman esimerkin ja koulutuksen innoittamana, eri puolilla maatamme toimii nykyisin paikallisia ”salapoliisiryhmiä” niin lastensuojelun sijais- kuin avohuollon puolella. Salapoliisitoiminta ei ole sidottu tiukasti yhdenlaiseen toteutustapaan, vaan sitä voidaan soveltaa hyvin erilaisiin tilanteisiin ideologiasta ja arvoista tinkimättä.

Esimerkiksi:

 • Helsingin kaupungin perhehoidossa Salapoliisitoiminta on osana lasten ja sijaisvanhempien tukiohjelmaa, jossa myös sijaissisaruksilla on oma salapoliisiryhmä.
 • Salossa Salapoliisipäivät ovat toimineet jo muutaman vuoden ajan sijaishuollon kentällä, mutta nyt siellä kokeillaan toiminnan soveltuvuutta avohuoltoon.
 •  SOS-lapsikylissä on kehitetty Mäyrän käsikirjan avulla tapahtuvaa yksilötyöskentelyä
 • Tampereen SOS-lapsikylässä on luonnossa tapahtuvaa Salapoliisitoimintaa

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Sari-Anne
Paaso

0400 547 233

Kehittämispäällikkö

Susanna
Kalliola

044 715 0215