fbpx

Pesäpuu auttaa ja suojelee syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria matkalla aikuisuuteen. Pesäpuun tavoitteena on, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ja paljon menetyksiä kokeneet lapset ja nuoret selviytyvät haastavista elämäntilanteista ja kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi. Erityisesti haluamme huomioida lapset ja nuoret, jotka eivät voi asua syntymävanhempiensa luona.

Pesäpuu on yleishyödyllinen yhdistys ja Pesäpuulle voit tehdä testamenttilahjoituksen, mistä ei peritä veroa testamentin saajalta eikä antajalta.

Pesäpuu toimii siksi, että jokainen lapsi voisi kokea olevansa turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. Lapsella tulee olla mahdollisuus kokea olevansa tärkeä ja arvokas sellaisena kuin on. Lapselle tärkeää on kehittää omia taitoja ja kyvykkyyttä juuri hänelle ominaisella tavalla.  Tähän lapsi tarvitsee välittäviä, huolehtivia ja turvallisia aikuisia, mutta myös perheitä auttavia, osaavia työntekijöitä.

Suomessa on noin miljoona alle 18-vuotista lasta, joista 100 000 on lastensuojelun asiakkaina. Määrä vastaa lähes kahta vuosittain syntyvää ikäluokkaa. Meidän on tehtävä kaikkemme, että lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyisi. Ei ainoastaan inhimillisestä vaan myös taloudellisesta näkökulmasta. Lapset ovat tärkeintä mitä meillä on. Heidän hyvinvointinsa on mittarina kansakunnan todelliselle kyvylle ja halulle olla vastuullinen tulevaisuudestaan.

Pesäpuun tavoitteena on, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ja paljon menetyksiä kokeneet lapset ja nuoret selviytyvät haastavista elämäntilanteista ja kasvavat hyvinvoiviksi aikuisiksi. Erityisesti haluamme huomioida lapset ja nuoret, jotka eivät voi asua syntymävanhempiensa luona.

Pesäpuu tukee lasten kasvua ja kehitystä mm. järjestämällä lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten vertaisryhmiä, lastensuojelupalvelujen arviointia, avun tarpeen arviointia, koulunkäynnin ja itsenäistymisen tukea sekä sijaisperheiden valmennusta ja täydennyskoulutusta. Pesäpuu toimii myös edistääkseen suunnitelmallista ja lapsen edun mukaista perheen jälleen yhdistämistä, lapsen paluuta kotiin.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Jari
Ketola

040 848 1917