fbpx

Perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen

Pesäpuun perhehoidon suunnitelmallinen kehittäminen pohjautuu PRIDE-ohjelmaan, joka on neljätoistavaiheinen, prosessinomainen perhehoidon kehittämisen malli.

Mitä PRIDE-valmennus on?

Jokainen lapsi tai nuori, joka sijoitetaan perheeseen, ansaitsee hyvin valmennetun perheen. Tavoitteena on, että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemaansa hoivaa sekä jatkuvuutta ja ennustettavuutta elämäänsä.

PRIDE-valmentajakoulutus ja valmentajien täydennyskoulutus

PRIDE-valmentajien koulutus mahdollistaa valmentajaparin yhteisen työskentelyn ja kehittymisen perhehoidon työntekijöinä sekä sijais- ja adoptiovanhempina.

PRIDE-valmentajien yhteystiedot

PRIDE-valmentajien yhteystietoja

Sukulais- ja läheissijaisvanhempien valmennus

Sukulais-ja läheisverkostosijoitusten valmisteluun ja läheissijaisperheiden valmentamiseen liittyy erityiskysymyksiä, jotka on tarpeen tunnistaa.

Tunnetyöskentelyn ohjaajakoulutus sijaishuollon työntekijöille ja perhehoitajille

Ohjaajakoulutus antaa valmiudet ohjata tunnetyöskentelyryh­miä, jotka sopivat vanhemmille ja työntekijöille.

Sijaissisaruus

Sijaisvanhempien lapsilla on tärkeä rooli sijoitettujen lasten elämässä ja sijoituksen onnistumisessa. Perheessä jo olevien lasten tarpeet, tunteet ja näkemykset tulee kuulla ja nähdä silloin, kun aikuiset miettivät sijaisvanhemmiksi ryhtymistä.

Perhehoitajan ja perhehoidon työntekijän yhteistyön rakentaminen

Lisätään selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja tavoitteellisuutta perhehoitajan ja perhehoidon työntekijöiden yhteistyöhön.