Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Tutustu myös näihin

Jyväskylän toimisto
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

Helsingin toimisto
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 HELSINKI

Tampereen toimipiste
Central Officen tiloissa, tapaaminen sovittava etukäteen
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE

Ota yhteyttä palautelomakkeella

Henkilöstö

toiminnanjohtaja

Jari Ketola

Johtaminen, verkostot
040 848 1917
jari.ketola@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jari Ketola

Innostukseni lastensuojeluun kumpuaa halusta tehdä merkityksellistä työtä. Suomikin elää lapsistaan ja tulevaisuuden ratkaisevat hyvinvoivat lapset. Tehtävääni tukevaa osaamista ja koulutusta olen hankkinut nuorisotyöstä, sosiaalityöstä (Sosionomi AMK) sekä markkinoinnista ja johtamisesta (EMBA). Vahvuuteni on strateginen ajattelu ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun johtotehtävissä olen ollut työurani viimeiset 18 vuotta.

Pidän tärkeänä, että lastensuojelu on yhdenvertaista ja yksilöllistä, tunnistamme lasten luovuttamattomat oikeudet ja hyvinvoinnin edellytykset. Lastensuojelun organisaatiolla tulee olla selkeät visiot ja tavoitteet, että toimintaa voidaan arvioida ja edelleen kehittää.

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin edellytys työpaikoilla on psykologinen turvallisuus. Sen myötä voi syntyä rohkeaa, uutta luovaa, kokeilevaa, virheet sallivaa ja oppimista edistävää toimintaa lasten hyväksi.

Vapaa-aikanani liikun luonnossa ja saleilla, pääasiassa porukoissa.

Talous- ja hallintopäällikkö

Jenni Ruohonen

Taloushallinto, asiakaspalvelu
044 715 0214
toimisto@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jenni Ruohonen

Vastaan Pesäpuun talous- ja palkkahallinnosta. Työtehtäviini kuuluu myös monet muut päivittäiset asiat ja vastaan muun muassa Pesäpuun sähköpostin hoitamisesta. Minuun voi olla yhteydessä asiassa kuin asiassa – selvitetään sitä yhdessä!

Viestinnän asiantuntija

Marjukka Koskenkorva

Viestintä
044 715 0211
marjukka.koskenkorva@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Marjukka Koskenkorva

Olen vuonna 2016 Jyväskylän yliopistosta valmistunut viestinnän asiantuntija, jota kiehtoo eettinen vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen. Aikaisemmin olen kerännyt viestinnän alan kokemusta mm. Suomen Madridin -instituutissa, valtiovarainministeriössä ja parissa toimituksessa. Työssäni vastaan Pesäpuun viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä, sisällöntuotannosta, sosiaalisesta mediasta ja yhteydenpidosta mediaan.

Kehittämispäällikkö

Christine Välivaara

Sijoitettu lapsi koulussa
040 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Christine Välivaara

Minua kiinnostaa lasten kanssa työskentely sekä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhdyspinnat. Uskon, että ihmeet tapahtuvat arjessa ja siksi tuki on tuotava lähelle lasta. Sijoitettujen lasten osallisuutta sekä lähiaikuisten osaamista tulee vahvistaa. Vuodesta 2002 lähtien olen saanut ollut kehittämässä lapsilähtöistä lastensuojelua ja sijaisvanhempien tukea. Tällä hetkellä juurrutamme monialaista SISUKAS-toimintaa, jotta sijoitetut lapset saisivat koulupolullaan tarvitsemansa tuen. Lisäksi työn alla ovat lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen psykologisen ensiavun menetelmät.

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, psykologi (YTM, PSM), ammatillisten aineiden opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Kehittäjäpsykologi

Elisa Oraluoma

Sijoitettu lapsi koulussa
Äitiyslomalla


Kehittämispäällikkö

Hanna Piiroinen

Perhehoito, lasten osallisuus
040 700 0795
hanna.piiroinen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Piiroinen

Kiinnostun ryhmäprosesseista, vuorovaikutuksen ja muutoksen tutkailusta sekä tunnetyöskentelystä aikuisten ja lasten kanssa.

Työskentelen sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-ennakkovalmennuksen kehittäjänä ja valmentajien kouluttajana. Tehtäviini kuuluvat myös perhehoidon täydennyskoulutuksen suunnittelu erityisesti yhteistyön rakentamisen, tunnetyön ja sijaissisaruuden näkökulmasta.

Innostavaa ja jännittävää on kehittämistyö 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen YTM, sosiaalipoliitikko ja sosiaalityöntekijä.

Erityisasiantuntija

Hanna Särkiö

Lasten osallisuus
044 715 0223
hanna.sarkio@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Särkiö

Työtäni on lasten osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen. Olen kiinnostunut lapsen kohtaamisesta ja tunnetyöskentelystä lasten kanssa. Tutkailen lastensuojelun tarvetta ihmisten elämäntarinoiden kautta ja haluan vahvistaa systeemistä ymmärrystä lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM) ja perheterapeutti (ET).

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena Niemelä

Sijoitettu lapsi koulussa
041 435 6345
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna-Leena Niemelä

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. Työssäni olen sijoitettujen lasten koulunkäynnin kysymysten äärellä. SISUKAS-toimintamallin juurruttaminen sekä sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn ja tunnetaitoihin liittyvien välineiden ja menetelmien tehtävät saavat työaikani täyttymään mukavasti.

Asiantuntija

Helena Inkinen

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus
040 705 3876
helena.inkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Helena Inkinen

Olen aloittanut Pesäpuussa Selviytyjät-ryhmässä kokemusasiantuntijana vuonna 2008. Nykyään työssäni kehitän nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten ja nuorten äänen ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen yhdessä heidän kanssaan.

Kehittämispäällikkö

Jaana Pynnönen

PRIDE ja perhehoito, sukulais- ja läheissijaisvanhemmuus, lastensuojelun arviointi
040 743 6727
jaana.pynnonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jaana Pynnönen

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTL). Toimin seniorPRIDE-kouluttajana. PRIDE-ohjelmaan pohjaava perhehoidon kokonaisuuteen liittyvä kehittämistyö ja erilaiset arvioinnin kysymykset lastensuojelun prosesseissa täyttävät pitkälti työaikani. Sukulais-ja läheissijaisvanhemmuuden arviointiin ja valmennukseen liittyvät tehtävät ovat myös vastuualueellani. Toimin työnohjaajana ja lastensuojelun edunvalvojana.

Kehittämispäällikkö

Johanna Barkman

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus, Voima vaikuttaa -verkosto
040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Barkman

Työni tähtää nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen lastensuojelussa. Yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa vedämme ryhmiä, järjestämme foorumeita ja koulutuksia. Mentoroimme uusia kehittäjäryhmiä ja pidämme puheenvuoroja. Työssäni innostun yhdessä tekemisestä. Saan voimaa siitä, kun näen osallistujien onnistuvan.

Koulutukseltani olen nuorisotyöntekijä ja psykologi, lisäksi olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja lyhytterapeutti.

Asiantuntija

Onni Westlund

Nuorten osallisuus, Voima vaikuttaa -verkosto
045 886 3326
onni.westlund@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Onni Westlund

Olen toiminut kokemusasiantuntijana Tampereella ja valtakunnallisesti vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2018 keväällä valmistun sosionomiksi (AMK). Työssäni pääsen kehittämään nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa. Työskentelyni painottuu #Munperheet-hankkeeseen, vertaisarvioinnin kehittämiseen sijaishuollon laitoshuoltoon ja perhehoitoon sekä Voima Vaikuttaa! – nuorten kokemusasiantuntijoiden verkoston ylläpitämiseen.

Kehittämispäällikkö

Pia Lahtinen

#Munperheet-hanke, lastensuojelun arviointi, systeeminen lastensuojelu
040 188 1461
pia.lahtinen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Pia Lahtinen

Pesäpuussa saan tehdä töitä monenlaisten kokemusasiantuntija- ja ammattilaisverkostojen kanssa. Tällä hetkellä työskentelen #Munperheet-hankkeessa, joka on käynnistynyt Tampereella syksyllä 2017. Se pyrkii lisäämään lapsen edun mukaisten jälleenyhdistämisten edellytyksiä perhehoidossa. Työsarkaani kuuluvat myös systeeminen lastensuojelu, oheishuoltajuus ja lastensuojelun arviointityö. 

Koulutukseltani olen YTL, erityissosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. 

Kehittämispäällikkö

Pipsa Vario

Lasten osallisuus

pipsa.vario@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Pipsa Vario

Minulle tärkeää on pysähtyä lasten sanoman äärelle: Mikä viesti lasten sanomien asioiden taakse kätkeytyy? Miten lapset itse ymmärtävät ja hahmotavat elämäänsä sekä lastensuojeluun liittyviä asioita? Mitä lasten kertoma tarkoittaa ammattilaisten työn kannalta?

Näitä asioita pääsen tarkastelemaan yhdessä lasten, aikuisten ja ammattilaisten kanssa 3-5-vuotiaiden Kirahvi-hankkeessa sekä 6-10-vuotiaille suunnatussa Salapoliisitoiminnassa. Lisäksi olen ollut vuodesta 2008 mukana Selviytyjät-tiimissä kokemusasiantuntijana. Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja.

Erityisasiantuntija

Reetta Peltonen

#Munperheet-hanke
040 521 1646
reetta.peltonen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Reetta Peltonen

Olen sosiaalityöntekijä ja työskentelen Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa, joka on käynnistynyt syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhehoidossa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten äänten ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen. Työkokemusta minulla on lastensuojelun avohuollosta, sijais- ja jälkihuollosta, sosiaalipäivystyksestä sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalta.

Kehittämispäällikkö

Riikka Huusko

Lasten osallisuus, perhehoito
Äitiyslomalla


Kehittämispäällikkö

Sari-Anne Paaso

Lasten osallisuus, 6–10-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
0400 547 233
sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari-Anne Paaso

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja olen myös opiskellut ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi (Solution Focused Art). Olen kiinnostunut lasten osallisuuden kysymyksistä.

Antoisinta työssäni on kehittää lapsiystävällisempää lastensuojelua yhdessä lasten kanssa. Salapoliisitoiminta on sydäntäni lähellä. Nyt pääsen myös kehittämään 3–5-vuotiaiden kanssa, kun etsimme keinoja vahvistaa heidän ääntään ja osallisuuttaan.

Kehittämispäällikkö

Sirpa Yli-Rekola

PRIDE-ennakkovalmennus, perhehoidon täydennyskoulutus ja tuki
040 508 5601
sirpa.yli-rekola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sirpa Yli-Rekola

Olen senior PRIDE-valmentaja ja innostunut kehittämään sijais-ja adoptiovanhempien ennakkovalmennusta ja täydennyskoulutusta. Olen kiinnostunut yhteistyön rakentamisesta, vuorovaikutuksesta ja tunnetyöskentelystä perhehoidossa. Oman kokemukseni mukaan sijais- ja adoptiovanhemmuus on suurelta osin tunnetyötä. Koulutukseltani olen teologi.