fbpx

Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Tutustu myös näihin

p. 014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Jyväskylän toimisto
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

Helsingin toimisto
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 HELSINKI

Tampereen toimipiste
Central Officen tiloissa, tapaaminen sovittava etukäteen
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE

LASKUTUSOSOITE

Ota yhteyttä palautelomakkeella

Henkilöstö

toiminnanjohtaja

Jari Ketola

Johtaminen, verkostot
040 848 1917
jari.ketola@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jari Ketola

Innostukseni lastensuojeluun kumpuaa halusta tehdä merkityksellistä työtä. Suomikin elää lapsistaan ja tulevaisuuden ratkaisevat hyvinvoivat lapset. Tehtävääni tukevaa osaamista ja koulutusta olen hankkinut nuorisotyöstä, sosiaalityöstä (Sosionomi AMK) sekä markkinoinnista ja johtamisesta (EMBA). Vahvuuteni on strateginen ajattelu ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun johtotehtävissä olen ollut työurani viimeiset 18 vuotta.

Pidän tärkeänä, että lastensuojelu on yhdenvertaista ja yksilöllistä, tunnistamme lasten luovuttamattomat oikeudet ja hyvinvoinnin edellytykset. Lastensuojelun organisaatiolla tulee olla selkeät visiot ja tavoitteet, että toimintaa voidaan arvioida ja edelleen kehittää.

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin edellytys työpaikoilla on psykologinen turvallisuus. Sen myötä voi syntyä rohkeaa, uutta luovaa, kokeilevaa, virheet sallivaa ja oppimista edistävää toimintaa lasten hyväksi.

Vapaa-aikanani liikun luonnossa ja saleilla, pääasiassa porukoissa.

Toimistosihteeri

Sari Ratilainen

Asiakaspalvelu, verkkokauppa
044 715 0213
sari.ratilainen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Sari Ratilainen

Työskentelen Pesäpuun toimistosihteerinä. Työtehtäviini kuuluu sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, verkkokauppa ja juoksevat asiat. Autan sinua mielelläni asiassa kuin asiassa.

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

Kaisu Saastamoinen

Viestintä, markkinointi, verkkokauppa, varainhankinta
040 774 0582
kaisu.saastamoinen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Kaisu Saastamoinen

Minulle arkinen hyvinvointi on tärkeää. Pesäpuussa saan työskennellä lasten ja nuorten sekä heidän arvokkaan arkensa ja hyvinvointinsa eteen. Toimenkuvaani kuuluu Pesäpuun viestintä, markkinointi, verkkokaupan hallinnointi sekä varainhankinta. Viestinnän ja markkinoinnin kautta voin osallistua toiminnan kehittämiseen ja Pesäpuun tunnettuuden lisäämiseen. Näin voimme tarjota tukea enemmän ja entistä useammalle lapselle ja nuorelle sijaishuollossa.

Taustaltani olen mediatekniikan insinööri. Olen toiminut aiemmin projektipäällikkönä tietotekniikan alalla ja sivutoimisesti liikunta-alalla.

Kehittämispäällikkö

Christine Välivaara

Sijoitettu lapsi koulussa
040 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Christine Välivaara

Minua kiinnostaa lasten kanssa työskentely sekä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhdyspinnat. Uskon, että ihmeet tapahtuvat arjessa ja siksi tuki on tuotava lähelle lasta. Sijoitettujen lasten osallisuutta sekä lähiaikuisten osaamista tulee vahvistaa. Vuodesta 2002 lähtien olen saanut ollut kehittämässä lapsilähtöistä lastensuojelua ja sijaisvanhempien tukea. Tällä hetkellä juurrutamme monialaista SISUKAS-toimintaa, jotta sijoitetut lapset saisivat koulupolullaan tarvitsemansa tuen. Lisäksi työn alla ovat lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen psykologisen ensiavun menetelmät.

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, psykologi (YTM, PSM), ammatillisten aineiden opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena Niemelä

Sijoitettu lapsi koulussa
041 435 6345
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna-Leena Niemelä

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. Työssäni olen sijoitettujen lasten koulunkäynnin kysymysten äärellä. SISUKAS-toimintamallin juurruttaminen sekä sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn ja tunnetaitoihin liittyvien välineiden ja menetelmien tehtävät saavat työaikani täyttymään mukavasti.

Kehittämispäällikkö

Jaana Pynnönen

PRIDE ja perhehoito, sukulais- ja läheissijaisvanhemmuus, lastensuojelun arviointi
040 743 6727
jaana.pynnonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jaana Pynnönen

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTL). Toimin seniorPRIDE-kouluttajana. PRIDE-ohjelmaan pohjaava perhehoidon kokonaisuuteen liittyvä kehittämistyö ja erilaiset arvioinnin kysymykset lastensuojelun prosesseissa täyttävät pitkälti työaikani. Sukulais-ja läheissijaisvanhemmuuden arviointiin ja valmennukseen liittyvät tehtävät ovat myös vastuualueellani. Toimin työnohjaajana ja lastensuojelun edunvalvojana.

Kehittämispäällikkö

Hanna Piiroinen

Perhehoito, lasten osallisuus
040 700 0795
hanna.piiroinen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Piiroinen

Kiinnostun ryhmäprosesseista, vuorovaikutuksen ja muutoksen tutkailusta sekä tunnetyöskentelystä aikuisten ja lasten kanssa.

Työskentelen sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-ennakkovalmennuksen kehittäjänä ja valmentajien kouluttajana. Tehtäviini kuuluvat myös perhehoidon täydennyskoulutuksen suunnittelu erityisesti yhteistyön rakentamisen, tunnetyön ja sijaissisaruuden näkökulmasta.

Innostavaa ja jännittävää on kehittämistyö 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen YTM, sosiaalipoliitikko ja sosiaalityöntekijä.

Kehittämispäällikkö

Sirpa Yli-Rekola

PRIDE-ennakkovalmennus, perhehoidon täydennyskoulutus ja tuki
040 508 5601
sirpa.yli-rekola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sirpa Yli-Rekola

Olen senior PRIDE-valmentaja ja innostunut kehittämään sijais-ja adoptiovanhempien ennakkovalmennusta ja täydennyskoulutusta. Olen kiinnostunut yhteistyön rakentamisesta, vuorovaikutuksesta ja tunnetyöskentelystä perhehoidossa. Oman kokemukseni mukaan sijais- ja adoptiovanhemmuus on suurelta osin tunnetyötä. Koulutukseltani olen teologi.

Erityisasiantuntija

Sini Suoramaa

#Munperheet – perheiden jälleenyhdistäminen -hanke, Valtti-vertaisarviointi
040 7264649
sini.suoramaa@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Sini Suoramaa

Toimin erityisasiantuntijana Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa sekä Valtti-vertaisarvioinnin parissa.

#Munperheet-hanke on pian päättymässä ja tällä hetkellä hankkeessa kehitettyä suunnitelmallisen perheen jälleenyhdistämisen työmallia pilotoidaan ja työmallia levitetään.

Valtti-vertaisarviointi on lastensuojelun sijaishuollon asiakaspalvelumalli, jonka avulla pyritään lisäämään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omassa asuinympäristössään. Lisäksi vertaisarviointi liitetään osaksi sijaishuollon valvontaan. Tehtäviini kuuluu koko vertaisarviointiprosessin koordinointi sekä vertaisarvioitsijoiden ohjaus ja tuki koko prosessin ajan sekä huolehtia myös arvioinnin seurannasta. Lisäksi tehtäviini kuuluu vertaisarvioinnin kehittäminen ja valmennuksen järjestäminen.

Olen juuri valmistumassa sosiaalityöntekijäksi Tampereen yliopistosta, työurani olen sosiaalialalla tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa sekä oppilaitoksessa erilaisissa tehtävissä. Toimipisteeni on Tampereella mutta vertaisarviointeja tehdään valtakunnallisesti.

Kehittämispäällikkö (toimivapaalla 31.12.2021 saakka)

Reetta Peltonen

#Munperheet-hanke

reetta.peltonen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Reetta Peltonen

Olen sosiaalityöntekijä ja työskentelen Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa, joka on käynnistynyt syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhehoidossa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten äänten ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen. Työkokemusta minulla on lastensuojelun avohuollosta, sijais- ja jälkihuollosta, sosiaalipäivystyksestä sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalta.

Kehittämispäällikkö

Johanna Barkman

X-ketju – turvallisen sijaishuollon puolesta -hanke
040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Barkman

Työskentelen X-ketju-hankkeessa sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden auttamiseksi ja sijaishuollossa tapahtuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.

Työni tähtää osallistujien osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen ja sitä kautta yhdessä kehittämiseen. Työssäni innostun siitä, kun näen osallistujien onnistuvan ja voimaantuvan. Olen sitoutunut X-ketju-hankkeen päävisioon väkivallattoman sijaishuollon turvaamiseen, siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi turvallinen ja hyvä olla sijaishuoltopaikassaan.

Toimipisteeni on Jyväskylä, mutta työkenttäni valtakunnallinen.

Koulutukseltani olen nuorisotyöntekijä, psykologi, ratkaisukeskeinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Lisäksi olen perehtynyt kognitiivisen psykoterapian ryhmänohjaamiseen.

Erityisasiantuntija

Tiia Hipp

X-ketju – turvallisen sijaishuollon puolesta -hanke
041 730 5584
tiia.hipp@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Tiia Hipp

Työskentelen Pesäpuussa X-ketju-hankkeessa traumaosaajana. Hanke on sijaishuollon aikana kaltoinkohdelluksi tulleiden auttamishanke, jonka tavoitteena on sekä auttaa kaltoinkohdelluksi tulleita, että kehittää lastensuojelua ja erityisesti sijaishuoltoa. Hankkeessa vastaan traumaterapeuttisesta näkökulmasta ja tapaan hankkeeseen osallistuvia henkilöitä tarvittaessa myös yksilöllisillä tukitapaamisilla.

Toimipisteeni on Helsingissä, mutta hanke toimii valtakunnallisesti. Työkokemusta minulla on lastensuojelun asiantuntijatyöstä päivystyksestä jälkihuoltoon, lisäksi olen aiemmin tehnyt lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyötä järjestössä. Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTM), ja tällä hetkellä opiskelen traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopiston ja Traumaterapiakeskuksen koulutuksessa.

hankesuunnittelija

Anu Flinck

X-ketju – turvallisen sijaishuollon puolesta -hanke
044 538 7621
anu.flinck@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Anu Flinck

Työskentelen Pesäpuussa X-ketju-hankkeessa hankesuunnittelijana. X-ketjun työssä koen tärkeäksi, että jokainen sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokenut tulee kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään ja saa kokea olevansa osallinen. Jokaisen kokemus ja tarina on yksilöllinen, mutta yhtä tärkeä.

Olen kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja elämäntarinoista. Minua inspiroi erityisesti luovat lähestymistavat-, menetelmät ja ilmaisun erilaiset muodot, joiden avulla on mahdollisuus käsitellä vaikeitakin asioita ja sanoittaa tunteita.

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK), opintojen aikaista työkokemusta minulla on mielenterveyskuntoutuksesta, lastensuojelusta ja päihdetyöstä.

Toiselta ammatiltani olen graafinen suunnittelija, olen työskennellyt kustannusalalla
ideoiden ja taittaen erilaisia julkaisuja ja aikakauslehtiä vuodesta 2002. Olen opiskellut myös mainontaa, markkinointiviestintää sekä visuaalista suunnittelua.

Haluan vaalia elämässä arjen onnellisuutta, mielen hyvinvointia ja pienten hetkien äärelle pysähtymistä.

Hankesuunnittelija (toimivapaalla 31.12.2021 saakka)

Marianne Ersta

X-ketju – turvallisen sijaishuollon puolesta -hanke

marianne.ersta@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Marianne Ersta

Työskentelen X-ketju-hankkeessa sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tukemiseksi ja turvallisen sijaishuollon puolesta. Työni perusta on ihmisten kohtaamisessa. Työskentelen ihmisyyden kunnioittamisen, nähdyksi tulemisen ja vilpittömyyden eteen. Tärkeää minulle on kuulla, mitä rivien välissä sanotaan. Kuulla asioita, joita haluaisi sanoa, muttei rohkene. Pyrin itse olemaan aito ja helposti lähestyttävä.

Työni lastensuojelun parissa on minulle sydämenasia. Olen tehnyt töitä lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollossa sekä kouluissa 11 vuotta. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja sosionomi (AMK) sekä olen suorittanut kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot. Työpisteeni on Jyväskylässä, mutta X-ketju-hanke toimii valtakunnallisesti.

Työssäni kohtaan eettisiä ristiriitoja ja vakavia epäkohtia. Lastensuojelu ei ole onnistunut suojelemaan jokaista. Haluan tuoda esille hiljennettyjen äänien viestejä. Viestejä, joista ei puhuta, joita ei kuulla, jotka yritetään unohtaa tai piilottaa. X-ketjussa tarjoamme paikan, jossa voi turvallisesti puhua vaietusta aiheesta, kohdata kivuliaat asiat yhdessä, huomata onnistumiset elämässä ja kehittää lastensuojelua paremmaksi.

Kehittämispäällikkö

Helena Inkinen

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus
040 705 3876
helena.inkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Helena Inkinen

Olen aloittanut Pesäpuussa Selviytyjät-ryhmässä kokemusasiantuntijana vuonna 2008. Nykyään työssäni kehitän nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten ja nuorten äänen ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen yhdessä heidän kanssaan.

Asiantuntija

Mira Nurmi

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus
041 730 3703
mira.nurmi@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Mira Nurmi

Aloitin Paikka auki -avustusohjelman kautta työt Pesäpuussa huhtikuussa 2020. Olen ollut myös UP2US – meistä kiinni -hankkeessa vapaaehtoisena syksystä 2018 lähtien.

Työnkuvaani kuuluu osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kehittäminen lastensuojelussa. Työssäni minua innostaa yhdenvertaisuuden edistäminen ja lastensuojelun kehittäminen.

Koulutukseltani olen nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Asiantuntija

Onni Westlund

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
045 886 3326
onni.westlund@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Onni Westlund

Työskentelen tällä hetkellä Pesäpuussa UP2US- vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistaa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti sijaishuollossa. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa erilaisten vertaisuuden, foorumeiden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Työpisteeni ja hanketyö on Tampereella, liikun kuitenkin aktiivisesti ympäri Suomea osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden teemojen äärellä.

Olen ollut mukana kokemusasiantuntijana monenlaisissa projekteissa ja kehittämisympyröissä vuodesta 2012. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK).

Asiantuntija

Katriina Nokireki

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
044 715 0221
katriina.nokireki@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Katriina Nokireki

Työskentelen UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa. Minun maakuntani on Keski-Suomi, mutta monipuolisien työtehtävien ansioista liikun koko valtakunnan alueella. Hankkeessa lisätään osallisuutta ja hyvinvointia sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa mm. vertaisuuden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Työskentelen myös lastensuojeluyksiköihin tehtävän vertaisarvioinnin parissa.

Minua kiinnostaa erityisesti osallisuuden alueellisen tasa-arvon edistäminen sekä sijaishuollosta aikuisuuteen ponnistaneiden, myös jo jälkihuoltoiän ylittäneiden nuorten aikuisten vertaistoimintojen ja tukipalveluiden kartoittaminen ja kehittäminen. Ammatiltani olen nuoriso-ohjaaja.

Jos haluat tietää lisää tai mieleesi juolahti kysymyksiä, otathan yhteyttä!

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna Liukkonen

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
044 715 0216
johanna.liukkonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Liukkonen

Työskentelen Pesäpuussa kehittäjäsosiaalityöntekijänä nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden parissa. Olen mukana UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla, minkä lisäksi työskentelen laajemmin valtakunnallisesti nuorten osallisuuden edistämiseksi. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK) ja sosiaalityöntekijä (YTM) sekä ammatillisten aineiden opettaja.

Aiemmin olen toiminut mm. sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja kouluissa kuraattorina sekä kehittänyt sijoitettuina olleiden lasten koulunkäyntiä. Viimeisimpänä olin mukana Keski-Suomessa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa kehittäen laajasti erilaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluja.

Asiantuntija

Milja Kaijanen

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
041 730 4797
milja.kaijanen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Milja Kaijanen

Työskentelen Pesäpuussa asiantuntijana UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta ja hyvinvointia sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistaa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti sijaishuollossa. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa mm. vertaisuuden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Oma työpisteeni sijaitsee Tampereella.

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi (YTM). Olen kiinnostunut vuorovaikutussuhteista, ryhmistä ja yhteiskunnan toiminnasta. Lastensuojelu puolestaan on minulle henkilökohtaisesti merkityksellinen aihe, ja olenkin aloittanut Pesäpuussa vuonna 2018 sijaissisaruuden kokemusasiantuntijana.

Projektipäällikkö

Krista Kokkonen

Nuorten Turvasatama, verkkotyön kehittäminen
041 731 1402
krista.kokkonen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Krista Kokkonen

Työskentelen Nuorten Turvasatama-hankkeen projektipäällikkönä. Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteisen hankkeen tavoitteena on kehittää lastensuojelun asiakkaina oleville ja olleille nuorille suunnattua Nuorten Turvasatama Discord-serveriä. Nuorille järjestetään serverillä erilaista vapaa-ajan toimintaa, vahvistetaan osallisuutta ja toimijuutta, sekä tuetaan ja autetaan verkkovälitteisesti. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan ja kokeillaan muita verkkotyön muotoja, joilla voidaan vahvistaa sijaishuollossa asuvien ja asuneiden henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta. Työpisteeni sijaitsee Helsingissä.

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja tällä hetkellä suoritan Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisteriopintojani nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa. Olen kiinnostunut nuorten roolista yhteiskunnassa ja sen instituutioissa, erityisesti kuulumisen kokemuksen ja osallisuuden näkökulmasta. Lasten ja nuorten äänen vahvistaminen on minulle tärkeä asia.

Kehittämispäällikkö

Sari-Anne Paaso

Lasten osallisuus, 6–10-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
0400 547 233
sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari-Anne Paaso

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja olen myös opiskellut ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi (Solution Focused Art). Olen kiinnostunut lasten osallisuuden kysymyksistä.

Antoisinta työssäni on kehittää lapsiystävällisempää lastensuojelua yhdessä lasten kanssa. Salapoliisitoiminta on sydäntäni lähellä. Nyt pääsen myös kehittämään 3–5-vuotiaiden kanssa, kun etsimme keinoja vahvistaa heidän ääntään ja osallisuuttaan.

Kehittämispäällikkö

Susanna Kalliola

Lasten osallisuus
044 715 0215
susanna.kalliola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Susanna Kalliola

Minulle lasten oikeudet ja ihmisoikeudet ovat asioita, joiden parissa voin kuvitella työskenteleväni koko ikäni. Etenkin lasten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuudet omassa elämässään sekä yhteiskunnassa laajasti ovat mielenkiintoni kohde, ja myös täällä Pesäpuussa osa toimenkuvaani. Olen mukana Kirahvitoiminnassa (3–5-vuotiaat) ja Salapoliisitoiminnassa (6–10-vuotiaat), jotka ovat lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa yhdessä lasten kanssa. Lasten osallisuus ja heidän äänensä kuuluminen yhteiskunnan joka tasolla on tärkeää. Voimme oppia lapsilta paljon.

Olen koulutukseltani VTM, sosiaalityöntekijä ja sosionomi (AMK). Työhistoriani koostuu pääasiassa lastensuojelun eri tehtävistä.

Kehittämispäällikkö

Hanna Särkiö

Lasten osallisuus
044 715 0223
hanna.sarkio@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Särkiö

Työtäni on lasten osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen. Olen kiinnostunut lapsen kohtaamisesta ja tunnetyöskentelystä lasten kanssa. Tutkailen lastensuojelun tarvetta ihmisten elämäntarinoiden kautta ja haluan vahvistaa systeemistä ymmärrystä lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM) ja perheterapeutti (ET).

Erityisasiantuntija

Sari Saaristo

Lasten osallisuus
041 7310 434
sari.saaristo@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari Saaristo

Olen Sari Saaristo, lasten tiimin uusin vahvistus. Työuraani olen tehnyt aiemmin viestinnässä ja järjestömaailmassa ja sytynkin nimenomaan sellaiselle työlle, jossa saa olla mukana vaikuttamassa yhteiskuntaan ja olla osaltaan rakentamassa parempaa maailmaa. Olen myös perhehoitaja ja pienen ihanan ihmisen sijaisäiti. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen onkin lähellä sydäntäni monella tapaa.

Kehittämispäällikkö

Pipsa Vario

Lasten osallisuus (toimivapaalla 31.12.2021 saakka)

pipsa.vario@pesapuu.fi
Jyväskylä