fbpx

Haluan olla osa ratkaisua, enkä osa ongelmaa.

Toiminnassamme kuullaan heikkoja signaaleja, joista ajan myötä voi tulla valtavirtaa. Nuoret tarjoavat nupullaan oleva aihioita ja tuovat esille varjoissa piileviä tabuja. Yksittäisen nuoren tarve ja näkökulma voi olla ratkaiseva. Kun niitä tutkitaan, huomataan, että ilmiö on yleistettävissä. Nuorten foorumit, kehittäjäryhmät ja verkostot tuovat yksittäisille nuorille vertaistukea sekä vaikuttavuutta. Muutos lähtee siitä, kun yksittäiset ihmiset pääsevät verkostoitumaan, jolloin yhdessä olemme enemmän. Pitkäjänteinen työ, tiivis yhteistyö kentän kanssa ja tarvelähtöinen kehittämistyö rakentuvat työn eettisesti kestävälle pohjalle.

Toiminnan tavoitteet

Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden edistäminen lastensuojelussa ovat keskeistä. Emme vain kehitä työvälineitä nuorille vaan yhdessä heidän kanssaan.

Tehtävänämme on koota yhteiset ajatukset, kokemukset ja syntyneet ideat jäsennellysti, eettisesti ja kunnioittavasti yhteen, sekä tuoda nuorten tarpeet, ajatukset ja nostot osaksi kehittämistyötä, mahdollistaen työvälineiden, kouluttamisen ja vaikuttamistyön kautta muutoksen.

 

Olemme vaikuttamassa siihen, että nuori

 • on osallinen oman elämänsä suunnittelussa
 • saa vertaistukea ja vahvemman tukiverkoston
 • pääsee osalliseksi kokemusasiantuntijuudesta yksilönä ja/tai ryhmässä.

Vaikutamme myös siihen, että yhteiskunnassa

 • lisätään työntekijöiden valmiuksia lasten ja nuorten kanssa kehittämiseen
 • paikallisten kehittäjäryhmien määrä lisääntyy
 • nuorten näkökulmat nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • vakiinnutetaan nuorten kokemusasiantuntijaverkosto valtakunnalliseksi toimijaksi.

Selviytyjät-tiimi

Pesäpuussa nuorten kokemusasiantuntija- ja kehittäjäryhmätoiminta alkoi nuorten ryhmänä vuoden 2008 alussa. Syntyi valtakunnallinen Selviytyjät-tiimi, jonka jäsenet ovat vuosien aikana kasvaneet asiakkaista asiantuntijoiksi, osa heistä myös kouluttajiksi ja työntekijöiksi.

Vuonna 2018 Selviytyjät-tiimi täyttää 10 vuotta.  Tässä ajassa nuorten kokemusasiantuntijuutta on tuotu ansiokkaasti esille ja lastensuojelun osallisuus- ja kokemusasiantuntijuus on muuttunut ratkaisevasti. Juhlavuoden Maa voimistuu lapsistaan -teema liittyy ylisukupolvisuuteen ja elämässä pärjäävyyden vahvistamiseen.

Nuorten Foorumit

Nuorten foorumit ovat Selviytyjät-tiimin kehittämä nuorilta nuorille suunnattu työskentelymalli, joka toimii sekä vertaistukena että vaikuttamisen välineenä noin 15–21-vuotiaille sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille ja sijaissisaruksille. Foorumeiden työskentelytapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Painotamme sitä, mikä on jo hyvin ja mitä pitää edelleen vahvistaa.

Foorumeiden ideana on ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun käytäntöjä. Foorumit dokumentoidaan tarkasti ja niiden viestit kiteytetään raporteiksi tai multimediaesityksiksi.

Kokemustiedolla, yhteisellä jakamisella ja yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lastensuojelutyössä ja palvelujärjestelmässä ei tulevaisuudessa toistettaisi aiempia virheitä, vaan vahvistettaisiin jo toimivia hyviä käytäntöjä sekä luotaisiin yhdessä uusia.

Foorumeja järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. Tutustu Nuorten foorumeiden raportteihin.

Ideoimme mielellämme kanssanne juuri teille sopivaa Nuorten foorumia. Tarkat sisällöt ja teemat räätälöidään aina foorumikohtaisesti ottaen huomioon tilaajan toiveet ja tarpeet, sekä osallistujat.

 

PYYDÄ TARJOUS

MUUTOSVOIMAA!-kokemusasiantuntijakoulutus

Muutosvoimaa – kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa on Selviytyjät-tiimin kirjoittama opas, joka perustuu tiimin ja myös muiden kehittäjäryhmien kokemuksiinsa lähes kymmenen vuoden ajalta. Usean vuoden kehittäjäryhmätoiminta on tarkoittanut toiminnan ja arvojen avaamista, realistisen kuvan antamista siitä, mitä kaikkea kehittäjäryhmän elinkaareen voi liittyyä.

Osallisuus on oikeus, kokemusasiantuntijuus mahdollisuus

Muutosvoimaa -opas ja koulutus on suunniteltu niin, että ne tukevat sekä yksittäisen kokemusasiantuntijan hyödyntämistä, että kehittäjäryhmän perustamista. Koulutuksessa vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia kokemusasiantuntijana ja ammattilaisten taitoa ottaa nuori/nuoret mukaan kehittämistyöhön.

Painotamme, että nuorten kokemusasiantuntijuudella on merkittävä yhteiskunnallinen arvo. Nuorten kokemukset ovat auttaneet aikuisia ymmärtämään lastensuojelua uudesta näkökulmasta.

Ideoimme kanssanne myös teille sopivaa kokemusasian- tuntijakoulutusta. Koulutuksen tarkat sisällöt ja teemat räätälöidään aina tilaajakohtaisesti ottaen huomioon toiveet ja tarpeet, sekä osallistujat.

 

Tutustu koulutukseen

Arvot ja periaatteet

Toimintamme arvoina ovat dialogisuus, moniäänisyys, arvostus ja kunnioitus, sekä keskeneräisyyden sietäminen. Työskennellessämme emme arvota kokemuksia, vaan kunnioitamme toisten tunteita ja otamme todesta sen, mitä nuoret haluavat nostaa esiin. Pidämme erilaisia tarinoita lastensuojelussa rikkautena, joista voimme joka kerta oppia jotain uutta.

Lisäksi työssämme nuorten parissa kiinnitämme erityistä huomiota toiminnan eettisyyteen. Yhteisessä kehittämistyössä on välttämätöntä miettiä millainen aikuisen asenne ja arvomaailma ovat suhteessa nuorten kokemuksiin: mitä nuorten kokemuksille ja kertomuksille tehdään, miten ja missä niitä käytetään ja mitä kokemustiedon jakamisella tavoitellaan.

Nuorten kanssa kehitetyt materiaalit

Olemme vuosien varrella onnistuneet jalostamaan tiimin jäsenten sekä kohtaamiemme nuorten moninaiset kokemukset esityksiksi, kirjoiksi, kannanotoiksi, kommenttipuheenvuoroiksi ja työkaluiksi.

Selvityjien kehittämiä työvälineitä ja materiaaleja:

 • Tunne tyypit -korttisarja
 • Selviytymiseni merkit -peli
 • Ärsyttää-lomake
 • 10 faktaa lastensuojelusta -juliste ja video
 • Uskomme sinuun – Usko sinäkin -materiaalit nuorelle ja aikuiselle
 • Checkpoint*-peli
 • Turvallisuus-juliste
 • ​Kokemus opettaa, Voimatarinat lastensuojelussa -kirja
 • MUUTOSVOIMAA – Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta -opas

 

Tutustu verkkokaupassa

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Johanna
Barkman

040 514 4855

Asiantuntija

Helena
Inkinen

040 705 3876

Asiantuntija

Onni
Westlund

045 886 3326