fbpx

TAYS- ja KYS -alueen MindMe-koulu kuuluu kaikille prosessit 2019-20 viidessä kunnassa ovat päättyneet, juurruttaminen jatkuu. Kiitos kaikille osallistuneille!

Ristiinpölytystä! – päättöwebinaarin 12.11.20 esitykset ja hankkeen muut tuotokset löydät kohdasta materiaalit.


Osallistujille maksuton MindMe – koulu kuuluu kaikille 2019–20 -koulutus- ja kehittämisprosessi TAYS- ja KYS-alueen viidessä kunnassa käynnistyi syksyllä 2019. Koulutusprosessi auttaa yksittäisiä kuntia kehittämään ja mallintamaan hyviä käytäntöjä. Kokonaisuus toteutettiin STEA:n ja Opetushallituksen tuella.

Koulutuksen kohderyhmänä olivat lastensuojelun, opetustoimen ja opiskeluhuollon toimijat, jotka työskentelevät peruskouluikäisten sijoitettujen sekä kouluakäymättömien lasten ja nuorten kysymysten äärellä.

Koulunkäynnin sujuminen ja koulupolulla pysyminen on keskeisin suojaava tekijä erityisesti sijoitettujen lasten ja erityistä tukea tarvitsevien hyvinvoinnin kannalta myös aikuisuudessa. Lasten psyykkisen oireilun ja koulupoissaolojen lisääntyminen jopa alakouluissa haastaa opetushenkilöstöä ja monialaisia toimijoita. Kentällä on tarve selkeille toimintamalleille ja rakenteille. Haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Koulutus- ja kehittämisprosessi sisälsi neljä lähipäivää (2019–20) omassa kunnassa, valtakunnallisen seminaarin Jyväskylässä 26.11.2019 sekä Ristiinpölytystä! – päättöwebinaarin 12.11.2020. Aloitusseminaari käynnisti lisäksi kansallisen sijoitettujen lasten koulunkäynnin tuen Sijoitetut lapset -teemaryhmän toiminnan osana VIP –verkostotyötä.

Lähipäiviin sisältyi neljä iltapäivätyöpajaa. Työpajojen keskeiset sisällöt ovat:

 • monialainen verkostotyö vaativassa yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
 • sijoitetut lapset koulussa, selviytymisen tukeminen ja hyvät käytännöt, Sisukas-toiminta
 • kouluakäymättömät nuoret, keinoja poissaoloihin puuttumiseen sekä niiden syiden kartoittamiseen
 • lasten ja nuorten tunne- ja itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa
 • sijoitettujen ja kouluakäymättömien nuorten foorumit

Lisäksi Pesäpuu ry:n Sisukas-toiminta ja UP2US-hanke järjestivät sijoitetuille nuorille kaksi foorumia (Tampere ja Jyväskylä). Nuorten ajatukset tuotiin esille MindMe-valtakunnallisessa seminaarissa (26.11.2019) ja siten osaksi kunnan kehittämistyötä.

Kuntiin perustettiin kehittäjätiimit, jotka sitoutuivat sijoitettujen/kouluakäymättömien lasten ja nuorten koulunkäyntiä tukevien rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseen. Johto sitoutettiin kehittämisprosessiin. Kunnan kehittäjätiimi työskenteli työpajojen aamupäivät kehittämistehtävien äärellä. Toimintaan sisältyivät koulutuspäivien lisäksi välitehtävät ja konsultaatiot. Lisäksi tiimeille tarjottiin mahdollisuus etäohjaukseen.

Yhteistyökumppaneina Opetushallituksen tuella Valteri ja VIP-verkosto (vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkosto).

Rakennamme mielellämme vastaavia prosesseja jatkossakin. Ota yhteyttä!

Taustaa

VIP-verkostotoiminnan (vaativan erityisen tuen palveluverkosto) toiminnan alussa selvitettiin kansallisesti erityisen tuen ja koulunkäynnin suurimmat haasteet. Kaikilla ERVA-alueilla (sairaanhoitopiirien erityisvastuualueet) yhdeksi suurimmaksi haasteista on noussut kouluakäymättömien sekä sijaishuollossa asuvien oppilaiden tilanne. Niiden kehittäminen on VIP –toiminnan keskiössä.

Myös tutkimusten mukaan em. oppilasryhmillä ilmenee usein vaikeuksia oppimisessa ja koulunkäynnissä. Ongelmat ovat usein päällekkäisiä. Lähtökohdat hyvään aikuisuuteen ovatkin vahvasti yhteydessä koulunkäynnin sujumiseen. Koulua käymättömien ja sijoitettujen lasten oikeuksien toteutuminen koulussa vaatii tiedon lisääntymistä ko. erityiskysymyksissä. Lisäksi haasteiden moninaisuus edellyttää tiivistä monialaista yhteistyötä sosiaalitoimen, koulun sekä terveydenhuollon yhdyspinnoilla, osaamisen ja osallisuuden vahvistamista sekä SiSoTe-yhteistyössä kehitettyjä rakenteita.

Tavoitteet

 • Vahvistaa monialaisen verkoston osaamista ja yhteistyötä kouluakäymättömien ja sijoitettujen lasten tukemisessa koulupolulla
 • Edistää lasten ja heidän lähiaikuistensa kuulluksi tulemista ja osallisuutta lasta koskevissa asioissa
 • Käynnistää kunnissa oman työn kehittämisprosessit
 • Edistää kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä kehittämistyössä ja tarjota vertaistukea nuorille

MindMe-prosessin kunnat

HUOM! Työpajoja on siirretty syksyyn koronatilanteen vuoksi. Muutokset näkyvät tekstissä punaisella.

Hankasalmi

Prosessia ohjaa Katri Rinne, katri.rinne@valteri.fi, p. 029 533 2064.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 31.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 2. Sijoitetut lapset koulussa 28.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 3. Koulua kouluakäymättömille 1.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 8.10.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -päätösseminaari pidetään Korona-tilanteen vuoksi etäyhteydellä 12.11.2020 klo 12:00-15:30.

Jyväskylä

Prosessia ohjaa Sanna Vallenius, sanna.vallenius@valteri.fi, p. 029 533 2899.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 6.11.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 2. Sijoitetut lapset koulussa 29.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 3. Koulua kouluakäymättömille 31.8.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 7.10.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman
prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -päätösseminaari pidetään Korona-tilanteen vuoksi etäyhteydellä 12.11.2020 klo 12:00-15:30.

Lempäälä

Prosessia ohjaa Tiina Pilbacka-Ronka, tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi, p. 029 533 2163.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 30.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 2. Koulua käymättömille  6.2.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 3. Sijoitetut lapset koulussa 26.8.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 22.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -päätösseminaari pidetään Korona-tilanteen vuoksi etäyhteydellä 12.11.2020 klo 12:00-15:30.

Ylöjärvi

Prosessia ohjaa Tiina Pilbacka-Ronka, tiina.pilbacka-ronka@valteri.fi, p. 029 533 2163.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 5.11.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 2. Sijoitetut lapset koulussa 5.2.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 3. Koulua kouluakäymättömille 27.8.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 21.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -päätösseminaari pidetään Korona-tilanteen vuoksi etäyhteydellä 12.11.2020 klo 12:00-15:30.

Hämeenlinna

Prosessia ohjaa Johanna Sergejeff,  johanna.sergejeff@valteri.fi, p. 029 533 2​110.

Työpajat (paikat selviävät myöhemmin):

 1. Monialainen verkostotyö 29.10.2019 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 2. Koulua kouluakäymättömille 30.1.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).
 3. Sijoitetut lapset koulussa 25.8.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja). Työpaja toteutetaan etäyhteydellä.
 4. Tunne- ja itsesäätelytaidot 23.9.2020 klo 9.00–11.30 (oman työn kehittäminen) ja 12.30–15.00 (työpaja).

HUOM! Oman työn kehittämiseen ilmoittaudutaan oman prosessin ohjaajalle viikkoa ennen tapaamista.

MindMe – koulu kuuluu kaikille -päätösseminaari pidetään Korona-tilanteen vuoksi etäyhteydellä 12.11.2020 klo 12:00-15:30.

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena
Niemelä

041 435 6345