fbpx

Pikku Sisukas -toiminta

Pikku Sisukas -toimintamalli tarjoaa eväät sijoitetun lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseen, kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä onnistuneeseen monitoimijaiseen yhteistyöhön.

Varhaiskasvatuksen toimijat ovat tärkeitä kasvatuskumppaneita sijoitettujen lasten kasvatuksesta vastaaville perheille ja lastensuojelun toimijoille; sosiaalityöntekijöille, sijaisperheille, ammatillisille perhekodeille ja lastensuojelulaitoksille. Laadukas varhaiskasvatus huomioi sijoitettujen lasten mahdollisen traumataustan ja yksilölliset tarpeet. Parhaimmillaan varhaiskasvatus tarjoaa sijoitetulle lapselle kehityksen tukea, jatkuvuutta, turvaa, korjaavia kokemuksia ja vuorovaikutussuhteita.

Systeeminen yhteistyö lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhdyspinnalla luo edellytykset lapsen edun mukaiselle varhaiskasvatukselle. Lapsen lähiaikuisten asiantuntemuksen hyödyntäminen on tärkeää. Tämä edellyttää henkilöstön ymmärryksen ja tiedon lisäämisen ohella selkeitä rakenteita: sujuvaa tiedonkulkua, yhtenäisiä käytäntöjä, salassapitosäädösten tuntemusta ja vastuiden kirkastamista.

Tutustu Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -oppaaseen
Pikku Sisukas -koulutuksen esittelyvideo

Pikku Sisukas -toiminnan perustana ovat lapsi- ja voimavaralähtöisyys, osallisuus, systeeminen työote, dialogisuus, traumatietoisuus ja kiintymyskeskeinen kasvatus.

Edut ja hyödyt

 • Sijoitetut lapset saavat tarvitsemansa lakisääteisen tuen
 • Ammattilaisten osaaminen vahvistuu sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä
 • Traumatietoisuus ja kannustava kasvatusote vahvistuu, työssä jaksaminen paranee
 • Lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen systeeminen yhteistyö ja tiedonkulku paranee
 • Yhtenäiset käytännöt juurtuvat hyvinvointialueilla

Pikku Sisukas -kehittämistyö

Sisukas-toimintaa on jatkokehitetty varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vuodesta 2021 alkaen. Tavoitteena on ollut vahvistaa henkilöstön osaamista monialaisesta yhteistyöstä, toimijoiden rooleista, lastensuojelusta sekä traumasta ja kiintymyssuhteesta. Tueksi on tuotettu Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -opas, verkkopohjainen täydennyskoulutusprosessi sekä muuta materiaalia, kuten Sijoitettu lapsi varhaiskasvatuksessa -toimintamalli. Pikku Sisukas -kehittämisessä kumppaneina ovat olleet Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, oppilashuolto ja varhaisen tuen palvelut. Mallia on pilotoitu Jyväskylässä, Satakunnassa sekä Varsinais-Suomessa.

Yhtenäisten käytäntöjen juurruttamiseen on tarjolla opas Pikku Sisukas -koulutus ja materiaalipaketti.

Pikku Sisukas -koulutustoiminta

Pikku Sisukas -koulutusprosessi toteutetaan verkossa sähköisellä oppimisalustalla hyödyntäen luentojen ohella kokemuksellisuutta, monipuolisia materiaaleja, videoita, vuorovaikutteisia verkkoaktiviteetteja, pienryhmiä sekä välitehtäviä. Koulutus rakentuu viidestä iltapäiväwebinaarista (á 3 h).

Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen toimijat, oppilashuolto, sosiaalityöntekijät, perhehoitajat ja lastenkodin ohjaajat.

Koulutuksesta saa todistuksen.

Koulutuksen teemat

 • Sijoitetun lapsen kokemusmaailma
 • Traumatietoinen työote
 • Lastensuojelu osana lapsen arkea
 • Pikku Sisukas -malli ja monitoimijainen yhteistyö
 • Sijaisvanhemmuus ja kasvatuskumppanuus

Koulutuksen tavoite

 • Tarjota keinoja traumatisoituneiden lasten tukemiseen
 • Vahvistaa lastensuojelutietoisuutta ja monitoimijaista yhteistyötä
 • Kirkastaa palvelupolkuja ja eri toimijoiden rooleja
 • Tarjota toimintamalli sijoitettujen lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Koulutuksen käytyäsi

 • sinulla on valmiuksia kohdata työssäsi trauman kokeneita lapsia, sijoitettuja lapsia ja sijaisperheitä
 • ymmärrät trauman vaikutuksen lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen
 • tunnet traumainformoidun ja kiintymyskeskeisen työotteen periaatteet
 • sinulla on keinoja vakauttaa ja tarjota lapselle korjaavia kokemuksia
 • olet reflektoinut omaa elämänhistoriaasi ja toimintatapojasi
 • olet saanut ymmärrystä lastensuojeluprosessista, salassapitosäännöksistä ja sosiaalityöntekijän roolista
 • sinulla on valmiuksia järjestää dialoginen, monitoimijainen verkostopalaveri

Koulutusesite

Pikku Sisukas -toimijat Suomessa

Tutustu Pikku Sisukas -toimintaan eri kunnissa:

Kaarina

Turku

 

Materiaalit

Tutustu materiaaleihin:

Opas tarjoaa kompaktisti tietoa lastensuojelusta, sijoitetun lapsen kokemusmaailmasta sekä asioista, joita traumatisoituneiden lasten arjen kohtaamisissa ja vakauttamisessa on hyvä huomioida. Tarjolla on myös eväitä varhaiskasvatuksen aloitukseen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Opinnäytteet

Lista täydentyy.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena
Niemelä

041 435 6345