Kevään Pikku-Sisukas-koulutusprosessin satoa

Pesäpuussa kehitetään varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyötä. Pikku-Sisukas-toiminnalla pyritään mallintamaan monialaista yhteistyötä sekä lisäämään lastensuojelu- ja traumatietoisuutta päiväkodeissa, jotta kasvatuskumppanuus vahvistuisi ja sijoitetut lapset saisivat tarvitsemansa tuen. Kehittämisyhteistyössä ovat keväällä olleet mukana Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalvelut sekä Tulevaisuuden Sote -kehittämisohjelmat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Viisiosainen koulutusprosessi on jatkunut läpi kevään.

Viimeisessä kevään Pikku-Sisukas-webinaarissa tutustuttiin muun muassa Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytäntöön ja Jyväskylän kokemuksiin. Lisäksi kerrattiin koko Pikku-Sisukas-toimintamallia ja kuunneltiin lasten ajatuksia rakkaudesta. Lopuksi analysoitiin omaa oppimista ja koko koulutusprosessia.

Positiivista palautetta koulutusprosessi sai ajankohtaisuudesta ja onnistuneesta toteutuksesta sekä siitä, että se aktivoi omaa ajattelua ja tuki perustyötä. Koulutus lisäsi erilaisten näkemysten ymmärrystä monen osallistujan kohdalla, ja laajuudesta saatiin kiitosta!

Pikku-Sisukas on ollut opettavainen ja silmiä avaava prosessi. Siihen osallistuneet kokivat, että ymmärrys oman kiintymyshistorian vaikutuksesta omaan toimintaan lisääntyi, ja lisäksi lapsen yksilöllinen huomioiminen vahvistui. Tämä näkyi muutoksena omissa asenteissa. Osallistujat kertoivat saaneensa varmuutta yhteistyöhön, kun tieto lastensuojelusta lisääntyi. Mukaan otettiin traumainformoitu ja kiintymyskeskeinen työote.

Laadukas varhaiskasvatus on keskeinen suojaava tekijä sijoitettujen lasten elämässä. Haluammekin kiittää kaikkia osallistujia puolivuotisesta yhteisestä matkasta. Kiitos, että haluat olla lapselle turvallinen ja välittävä aikuinen!

PS. Myös syksyllä 2023 on tulossa kaikille kiinnostuneille maksuton, verkkovälitteinen Pikku-Sisukas-koulutusprosessi. Seuraa viestintäämme.