Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa Ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti kokoaa yhteen Pesäpuu ry:n Up2us-hankkeessa vuosien 2018–2021 aikana tehtyä työtä. Raportissa kuvataan kaikkea sitä, mitä on toteutettu yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa sekä niitä kokemuksia, joita on kertynyt nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa.

Raportin sisällöt pohjaavat vahvasti aiemmalle ansiokkaalle kehittämistyölle, jota nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden eteen on tehty ennen Up2us-hanketta. Se kuvaa myös sitä laadukasta työtä, jota nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kentällä laajasti nykyisin tehdään. Näiden lisäksi luodaan visio siitä, minkälaiseksi koko lastensuojelun voimavaraksi nuorten osallisuus- ja kokemusasiantuntijatyön on mahdollista kasvaa tulevaisuudessa.

Raportissa kuvataan niitä keskeisiä tekijöitä, joita tarvitaan mahdollistamaan ja varmistamaan kokemusasiantuntijatoiminnan hyöty kaikille osapuolille. Raportti kokoaa yhteen myös viisitoista konkreettista toimintamallia nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden toteuttamiseksi. Nuorten ja yhteistyökumppaneiden kirjoitukset osana raporttia konkretisoivat tehtyä työtä sekä ilmentävät kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä.

Raportti on luettavissa maksutta verkkoversiona (painike alla).

Osta raportti omaksi Pesäpuun verkkokaupasta ja tue samalla nuorten osallistumismahdollisuuksia kehittämistyöhön myös tulevaisuudessa.