Lähemmäs-projektin materiaalia

Lähemmäs-projekti toimi Pesäpuussa vuosina 2013-2016. Se pyrki vahvistamaan lapsen läheissuhteista lastensuojelussa. Alle on koottu projektiaikana hankkeessa ja pilottialueilla kehitettyjä erilaisia lapsen ihmissuhteita vahvistavia ja sitä käsitteleviä materiaaleja.

Hankkeen aikana tuotettuja oppaita ja postikortteja löydät verkkokaupastamme.

 

Pilottialueiden materiaalit

Läheiset dokumentoinnissa. Rovaniemen kaupungin läheiset huomioivia asiakirjarakenteita.

Läheisverkoston kartoitusmalli. Tampereen kaupunki.

Esitietolomake, lapsiperheiden sosiaalityö. Tampereen kaupunki.

Täsmätukiperheen valmennusprosessi. Tampereen kaupunki. (liite puuttuu)

Lähimetsä –työväline lapsen läheissuhteiden vahvistamiseen. Rovaniemen kaupunki.

 

Videot

Lähemmäs lasta -video

Lapsen mielessä soi läheinen
Porin SuomiAreenan tapahtuma 14.7.2015

Yona ja Anna Puu Pesäpuun keskustelutilaisuudessa
Porin SuomiAreenan tapahtuma 14.7.2015

 

Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Muranen, Päivi (2015) Läheistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä lastensuojelussa: työntekijöiden näkökulma. Opinnäytetyö (YAMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Nieminen, Mari & Lähdes, Pirita (2014) Luottamusta vai varautuneisuutta?: nuorten kokemuksia osallisuudesta ja yhteydenpidosta sijaishuollon aikana. Sosiaaliala YAMK, opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Reinikainen, Elisa & Reis, Mari (2015) ”Kyl mä ainakin saan vaikuttaa siihen, että kehen mä pidän yhteyttä” Perheeseen sijoitettujen nuorten kokemuksia yhteydenpidosta läheisiin ihmisiin. Opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma. Savonia AMK.

Rissanen, Minna (2014) Toimintamalli perheiden läheisverkostojen selvittämiseen Viertolan vastaanottokodissa. Opinnäytetyö (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu.

Törmänen, Katariina (2016) Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä lapsen läheisverkostosta ja läheisverkostotyön käytännöistä lastensuojelun avohuollossa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.

Valli, Minna (2015) “Jos sä oot vaan sijaisvanhempi niin sä joudut hakemaan sitä kiintymystä sieltä tai jopa odottamaan monta vuotta. Läheisellä se on jo” : läheinen sijaisvanhempana. Pro gradu –tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto, Pori.