Kirjoitus lapsen oikeuksien komitealle

Nuorten kirjoitus lapsen oikeuksien komitealle

Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa kaikkia sopimusvaltioita edistämään aktiivisesti lasten oikeuksien toteutumista ja suojelemaan lapsia heidän oikeuksiensa loukkaamiselta. Lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea. Komitea järjestää yleiskeskustelun (Day of General Discussion) lapsen oikeuksista sijaishuollossa syyskuussa 2021.

Pesäpuu ry:n UP2US – Meistä kiinni -hankkeen Tampereella kokoontuvassa kehittäjäryhmässä keskusteltiin syksyn 2020 aikana lapsen oikeuksien sopimuksen neljästä yleisperiaatteesta, joita ovat yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto, lapsen etu, lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Keskustelujen tavoitteena oli syventää ryhmän yhteistä ymmärrystä yleisperiaatteista ja puhua turvallisessa vertaisista koostuvassa ryhmässä siitä, miten nämä yleisperiaatteet ja lapsen oikeuksien sopimus on nuorten elämässä toteutuneet.

Ryhmässä yleisperiaatteista käytyjen keskustelujen ja yhdessä keväällä 2021 käydyssä sijaishuollon laatuun liittyneestä keskustelusta syntyi runsaasti materiaalia siitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat Suomessa, missä on vielä parannettavaa ja mistä laadukas sijaishuolto rakentuu.

Ryhmän keskustelut koostettiin yhteiseksi kirjoitukseksi lapsen oikeuksien komitealle, joka pyysi erityisesti sijaishuollossa asuvien ja asuneiden lasten ja nuorten näkemyksiä osaksi syyskuussa 2021 järjestettävää yleiskeskustelua. Englanniksi käännetty versio kirjoituksesta toimitettiin lapsen oikeuksien komitealle kesäkuussa 2021.

Voit avata suomenkielisen kirjoituksen ja kannanoton laadukkaan sijaishuollon puolesta alta.