Lastensuojelun Keskusliiton korkeimmat hopeiset ansiomerkit Jaana Pynnöselle ja Sari-Anne Paasolle

Pesäpuun kehittämispäälliköt Jaana Pynnönen ja Sari-Anne Paaso saivat Lastensuojelun Keskusliiton korkeimmat hopeiset ansiomerkit merkittävästä panoksestaan lastensuojelun kehittämisessä Suomessa.

Kehittämispäällikkö Jaana Pynnönen on työskennellyt Pesäpuu ry:ssä vuodesta 2009 alkaen. Jaana Pynnönen on työssään mm. kouluttanut satoja PRIDE-valmentajia sekä kehittänyt ja tutkinut PRIDE-valmennusmallia, kehittänyt ja kouluttanut valtakunnallisesti lastensuojelun lapsilähtöistä arviointia ja edistänyt monitoimijaista ja monimuotoista perhehoitoa. Työn tuloksena PRIDE-valmennus on säilynyt elinvoimaisena valtavalmennusmallina Suomessa ja sitä on viime vuosina laajasti kehitetty vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Lapsilähtöiset sosiaalityön toimintamallit ovat laajasti käytössä Pynnösen juurruttamistyön tuloksena ja perhehoito kehittynyt vastaamaan paremmin lasten tarpeita.

Sari-Anne Paaso on työskennellyt Pesäpuussa v. 2006 alkaen. Paaso on ollut keskeisessä kehittämisroolissa pienten lasten 3–12-vuotiaiden osallisuuden, kokemuksen ja lastensuojelun kehittämistoiminnan sekä lasten oikeuksien ja äänen voimistamisessa sijaishuollossa. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt mm. Salapoliisi Mäyrän sekä Kirahvit toimintaryhmien työmallit sekä lukuisa määrä työvälineitä sijaishuollon kentälle. Toiminta on laajentunut koko maahan useiden kymmenien kuntien ja sijaishuollon organisaatioiden toimintamalliksi. Salapoliisit juhlivat kymmenettä toimintavuotta 2022.