Jokainen lapsi tai nuori, joka sijoitetaan perheeseen, ansaitsee hyvin valmennetun perheen. Tavoitteena on, että lapsi saa sijoituksen aikana tarvitsemaansa hoivaa sekä jatkuvuutta ja ennustettavuutta elämäänsä. PRIDE-ennakkovalmennuksen aikana sijais- tai adoptiovanhemmuutta harkitsevalla on mahdollisuus pohtia elämänkokemuksiaan ja tutkia niitä sijais- tai adoptiovanhemmuuden näkökulmasta. Valmennus antaa tietoa ja tilaisuuden prosessoida omia valmiuksiaan sijais- tai adoptiovanhemmaksi.

PRIDE-ennakkovalmennus

PRIDE-ennakkovalmennus on sijais- tai adoptiovanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennus, joka sisältää yhdeksän tapaamista (27 tuntia) noin neljän-kuuden kuukauden aikana. Ryhmätapaamisten lisäksi valmentajat tapaavat osallistujia henkilökohtaisesti perhekohtaisissa tapaamisissa. Ennakkovalmennukseen sisältyy myös yksilökohtaisia tehtäviä, joissa ryhmätapaamisten sisältöjä käsitellään oman elämän näkökulmasta.  Osallistujat saavat valmennuksessa PRIDE-kirjan, joka sisältää valmennustapaamisten keskeiset asiat ja lisämateriaalia tapaamisten teemoista.

Ennakkovalmennus sisältää tietoa, pienryhmätyöskentelyä ja kokemuksellisia harjoituksia, joiden avulla osallistujat eläytyvät tilanteisiin, joita sijoitetut lapset ja heidän läheisensä voivat kokea. Ennakkovalmennuksen aikana osallistujat arvioivat omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sijais- tai adoptiovanhemmuuteen yhdessä valmentajien kanssa.

Valmentajina ennakkovalmennuksessa toimivat sijais- tai adoptiovanhempi ja sosiaalityöntekijä yhdessä.

PRIDE muodostuu sanoista:

P = Parents´= vanhempien
R = Resources for = voimavara johonkin eli
I = Information = tietoon
D = Development = kehittymiseen
E = Education = oppimiseen

 

PRIDE-valmentajien yhteystiedot

PRIDE-valmennuksen 9 tapaamista

1) Lapsen oikeus perheeseen – perheen oikeus valmennukseen

 • Osallistujien ja kouluttajien tutustuminen toisiinsa
 • Mitä on PRIDE-valmennus?
 • PRIDE-valmennuksen yhteys lastensuojeluun. Mitä ovat perhehoito ja adoptio?
 • Mitä valmiuksia sijais- ja adoptiovanhemmilta edellytetään?

2) Lapsen oikeus pysyvyyteen ja jatkuvuuteen – perheen oikeus tiimiin

 • Pysyvyyden ja jatkuvuuden merkitys lapselle
 • Yhteistyön merkitys
 • Mitä on sijaissisaruus?

3) Lapsen tarve kiintymykseen

 • Kiintymyksen syntyminen ja merkitys
 • Lapsen kehitys
 • Lapsen myönteisen itsetunnon ja identiteetin merkitys

4) Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä

 • Millaisia menetyksiä sijoitetut ja adoptoidut lapset ovat kokeneet?
 • Millaisia tunteita ja reaktioita menetyksen kokemukseen liittyy?
 • Lapsen tukeminen menetysten suremisessa

5) Lapsen oikeus perhesuhteisiin

 • Lapsen perhesuhteiden ja niiden tukemisen merkitys lapselle
 • Elinikäisten ihmissuhteiden merkityksen ymmärtäminen lapsen elämässä

6) Lapsen oikeus hoivaan, huolenpitoon ja turvallisiin rajoihin

 • Hoivaan, huolenpitoon ja turvallisten rajojen asettamiseen liittyvät tekijät
 • Lapsen myönteisen itsetunnon, kehityksen ja kasvun tukeminen

7) Tietoa ja kokemuksia perhehoidosta ja adoptiosta

 • Paneelitapaaminen, jossa on perhehoidon ja adoption asiantuntijoita. Osallistujilla on mahdollisuus kutsua tapaamiseen sukulaisiaan ja muita läheisiään kuulemaan ja kysymään perhehoidosta ja adoptiosta.

8) Perhehoitajan (sijaisvanhemman) asema

 • Toimeksiantosopimuksen sisältö ja tekeminen
 • Perhehoitajan tukimuodot
 • Perhehoitajan sosiaaliturva

9) Muutokseen valmistautuminen

 • Perhe ja lapsi muutoksessa, kun perheestä tulee sijais- tai adoptioperhe
 • Lapsen perheen tukeminen muutoksessa ja valmennuksen päättäminen jayhteiseen arviointikeskusteluun sekä päätöksentekoon valmistautuminen

Kiinnostuitko sijaisvanhemmuudesta?

Lisää tietoa sijaisvanhemmuudesta ja rekrytoinnista löydät Sijaisvanhemmaksi-sivustolta.

Sijaisvanhempien ennakkovalmennusta järjestävät kunnat, alueelliset sijaishuollon tai perhehoidon yksiköt, järjestöt sekä yksityiset perhehoitopalveluiden tuottajat.

Tahot, jotka järjestävät säännöllisesti PRIDE-valmennuksia

Järjestäjä Aikataulu Yhteystiedot
Attendo Oy
(koko Suomi)
Säännöllisesti uusia ryhmiä Tarmo Pekola
p. 044-494 0008
tarmo.pekola(at)attendo.fi
AVA perhepalvelut oy
(koko Suomi)
Säännöllisesti uusia ryhmiä p. 040 779 7606
toimisto(at)avaperhepalvelut.fi
www-sivut
Espoon kaupunki 2 krt vuodessa Emmi-Maaria Mäkilä
p. 043-8268540
emmi-maaria.makila(at)espoo.fi
Helsingin diakonissalaitoksen säätiö, Uusimaa, Turku, Kanta-Häme ja Pirkanmaa säännöllisesti www-sivut
Helsingin kaupunki n. 4 krt vuodessa p. 09-3104 6979
Keski-Suomen Sijaishuoltoyksikkö 2-3 krt vuodessa
Kotkan kaupunki säännöllisesti p. 05-234 7856
sijaishuollontoimisto(at)kotka.fi
Lapselle koti Oy,
Uusimaa ja Varsinais-Suomi
säännöllisesti uusia ryhmiä Jussi Ropo
p. 041 543 6407
lapsellekoti(at)gmail.com
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä säännöllisesti
2-4 krt vuodessa
Sisko Hakkarainen
p. 044-416 3696
sisko.hakkarainen(at)phhyky.fiPirjo Seppälä
p. 050-398 7602
pirjo.seppala1(at)phhyky.fi
Nuorten ystävät ry, Oulu Tarja Koivunen-Kangas
p. 044 7341422
tarja.koivunen-kangas(at)nuortenystavat.fiLiisa Tikkanen
p. 044 7754134
liisa.tikkanen(at)nuortenystavat.fi
Nuorten ystävät ry, Seinäjoki Jaana Haukkala
p. 050-5224845
jaana.haukkala(at)nuortenystavat.fi
Nuorten ystävät ry, Turku Pirkko Teir
p. 044-7341815
pirkko.teir(at)nuortenystavat.fiEssi Vahala
p. 044 7768811
essi.vahala(at)nuortenystavat.fi
Oulun kaupunki säännöllisesti Pirjo Parkkinen
p. 044-7036222
pirjo.h.parkkinen(at)ouka.fiSam Kalliopohja
p. 044-7034869
sam.kalliopohja(at)ouka.fi
Pelastakaa Lapset ry
Etelä-Suomen aluetoimisto
n. 2 kertaa vuodessa Taina Konttinen
p. 040-773 3139
taina.konttinen(at)pelastakaalapset.fi
Pelastakaa Lapset ry
Länsi-Suomen aluetoimisto
n. 2 krt vuodessa Heli Reinikainen
p. 040-543 0313
Perhehoito Luotsi, Tampereen kaupunki säännöllisesti n. 4 krt vuodessa www.tampere.fi/sijaisperheeksi
Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (PKS)

Etelä-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi, Pohjanmaa, Pohjois-Suomi
säännöllisesti uusia ryhmiä PKS:n ilmaisnumero
p. 0800-185 222
Perhehoitoyksikkö Kanerva
Hämeenlinnan seutu
2 krt vuodessa Päivi Tolvanen
paivi.tolvanen(at)hameenlinna.fi
Perhehoitoyksikkö Pihlaja
Hyvinkää, Keski- ja Länsi-Uudenmaan alue
3-4 krt vuodessa Pihlajan www-sivut

Tiina Leppänen
p. 040-155 4409
tiina.leppanen(at)hyvinkaa.fi

Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö 1-2 ryhmää/vuosi Tarja Pitkänen
p. 044-740 1991
tarja.pitkanen(at)siilinjarvi.fi
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2 krt vuodessa Marketta Raivio
marketta.raivio(at)pori.fi
p. 044-701 9551
Sijaishuoltoyksikkö Tammi n. 4 krt vuodessa Sirpa Vainio
p. 050-314 5287
sirpa.vainio(at)kaarina.fi
Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi                        Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote)                                          Mikkeli, Mäntyharju, Kangasniemi, Juva, Hirvensalmi, Pertunmaa, Puumala sekä Rantasalmi ja Pieksämäki 1-2 krt vuodessa Pessin päivystys (perhesijoitusasiat)
p. 040-1294418 (ma-pe klo 9–15)
pessi(at)essote.fi
Siunsote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja sairaanhoitopalvelujen kuntayhtymä/Sijaishuoltotoimisto 2 krt vuodessa Marjo Kantola
p. 050-343 7641 marjo.kantola(at)siunsote.fi
Turun kaupunki säännöllisesti p. 02-262 6417 / 044-907 4741
sote.perhehoito(at)turku.fi
Vantaan kaupunki 2-4 krt vuodessa Anna Asikainen
p. 050-302 5192
anna.asikainen(at)vantaa.fi

Pesäpuulle ilmoitetut alkavat PRIDE-valmennukset 2018–2019

Päijät-Hämeen perhehoito, 31.10.2018 klo 17 Pirjo Seppälä ja Eija Grönholm puh. 050 3987602, pirjo.seppala1(at)phhyky.fi, www.facebook.com/paijathameenperhehoito
Helsingin Diakonissalaitos, marraskuu 2018, Helsinki, Pitäjänmäki Aaro Ratilainen puh. 050-502 7607, aaro.ratilainen(at)hdl.fi
Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö, 8.11.2018, Pori Teija Aaltonen,
Johanna Santanen,
Marketta Raivio
puh. 044-701 9556 (Teija), 044-701 9631 (Johanna), 044-701 955 (Marketta)
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, tammikuu 2019 Sisko Hakkarainen ja Pelleriina Kylmänen puh. 044 416 3696,
sisko.hakkarainen(a)phhyky.fi
Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi (ESSOTE), 5.1.2019, Mikkeli Terttu Somero-Torniainen ja Tiina Rahikainen puh. 040 359 7369, terttu.somero-torniainen(at)essote.fi
SOS-lapsikylä, alkuvuosi 2019, Espoo tai Vantaa Sanna Voutilainen ja Riia Kujanpää puh. 040 542 5945, sanna.voutilainen(at)sos-lapsikyla.fi

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Hanna
Piiroinen

040 700 0795

Kehittämispäällikkö

Jaana
Pynnönen

040 743 6727

Kehittämispäällikkö

Sirpa
Yli-Rekola

040 508 5601