Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti nyt saatavilla!

Nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa ennen, nyt ja tulevaisuudessa -raportti kokoaa yhteen Pesäpuu ry:n UP2US-hankkeessa vuosien 2018–2021 aikana tehtyä työtä. Raportissa kuvataan kaikkea sitä, mitä on toteutettu yhteistyössä eri alojen ammattilaisten ja nuorten kanssa sekä niitä kokemuksia, joita on kertynyt nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa.

Hankkeessa alusta asti mukana olleen kehittäjäsosiaalityöntekijä Johanna Liukkosen mielestä raportista välittyy nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kokonaisuus sekä se antoisa yhteistyö, jota nuorten ja eri alojen ammattilaisten kanssa on hankkeen aikana tehty: ”Raportti avaa kokonaisvaltaisesti nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijatoimintaa sekä esim. sitä kuinka merkittävää se voi eri osapuolille parhaimmillaan olla. Vaikka olemme ensisijaisesti keskittyneet nuoriin, näemme yhtä tärkeänä kaiken ikäisten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamisen.”

Raportissa kuvataan niitä keskeisiä tekijöitä, joita tarvitaan mahdollistamaan ja varmistamaan kokemusasiantuntijatoiminnan hyöty kaikille osapuolille. Siihen on myös koottu viisitoista konkreettista toimintamallia nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden toteuttamiseksi. Nuorten ja yhteistyökumppaneiden kirjoitukset osana raporttia konkretisoivat tehtyä työtä sekä ilmentävät kokemusasiantuntijatoiminnan vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä.

Pesäpuuhun asiantuntijaksi hankkeen kehittäjäryhmästä siirtyneen Milja Kaijasen mukaan aiheesta kiinnostuneet voivat hyödyntää raporttia monipuolisesti: ”Raportin voi lukea kokonaisuudessaan tai siitä voi poimia itselleen tärkeät asiat. Joitakin saattaa kiinnostaa enemmän konkreettiset toimintamallit, toisia toiminnan perusedellytykset, kun taas osalle kiinnostavinta saattavat olla nuorten ja kumppaneiden aidot kokemukset toiminnasta”.

Raportin sisällöt pohjaavat vahvasti aiemmalle ansiokkaalle kehittämistyölle, jota nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden eteen on tehty ennen UP2US-hanketta. Se kuvaa myös sitä laadukasta työtä, jota nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden kentällä laajasti nykyisin tehdään. Näiden lisäksi luodaan visio siitä, minkälaiseksi koko lastensuojelun voimavaraksi nuorten osallisuus- ja kokemusasiantuntijatyön on mahdollista kasvaa tulevaisuudessa.

”UP2US-hanke on ollut merkityksellinen matka, joka on tarjonnut mielettömän paljon merkityksellisiä kohtaamisia ja kokemuksia. Raportti on pieni kurkistus kaikkeen siihen, jota hankkeen aikana on tehty ja opittu. Se on eheä ja käytännönläheinen kokonaisuus, joka toivottavasti auttaa kaikkia nuorten osallisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa kiinnostuneita toimijoita.” Kertoo maaliskuun alussa UP2US-hankkeesta Pesäpuun uuteen Hatkassa – Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeeseen siirtyvä Onni Westlund.

UP2US-hanke jatkaa toimintaansa vielä vuoden 2022 ajan STEA:lta saadun jatkorahoituksen turvin. Vuoden aikana tullaan viestimään eri tavoin ja pitämään puheenvuoroja sekä muutoin tekemään yhteistyötä laajasti eri toimijoiden kanssa, jotta lasten ja nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa tulisi osaksi tulevien hyvinvointialueiden rakenteita. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä halutessaan osaksi vertaisista koostuvia ryhmiä sekä kehittämään ja vaikuttamaan lastensuojelun tulevaisuuteen.

Vuonna 2022 hankkeessa jatketaan myös aiemmin aloitettuja toimintoja, kuten nuorten vertais- ja kehittäjäryhmiä. Tämän lisäksi vuoden aikana toteutetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tarjota vertaisuuden kokemuksia sekä saada sijaishuollosta itsenäistyneiden nuorten vanhempien, sijaisperheiden biologisten ja adoptoitujen lasten sekä sijaishuollossa asuvien ja asuneiden lasten kotiin jääneiden sisarusten ääni vahvemmin kuuluviin.

Hankkeen asiantuntija Katriina Nokireki odottaa innolla tulevaa vuotta: ”Kaikki aiemmin hankkeessa tehty monipuolinen kehittämistyö huipentuu tänä vuonna, kun pääsemme muun tekemisen ohessa työstämään yhdessä mm. Monni- ja Lumo-hankkeiden kanssa kokemusasiantuntija- sekä vertaistoimintojen rakenteita osaksi tulevia hyvinvointialueita. Näen tämän rakenteisiin saattamisen todella tärkeänä, jotta hankkeessa aiemmin näkyväksi tuodut merkitykselliset kokemukset vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnasta mahdollistuisivat tasavertaisemmin kaikille lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille.”

Mikäli kiinnostuit mahdollisesti yhteistyöstä tai haluat kuulla lisää raportista, tulevista suunnitelmista tai jostain muusta ole yhteydessä hankkeen työntekijöihin!

Milja Kaijanen, milja.kaijanen(at)pesapuu.fi, p. 041 730 4797

Katriina Nokireki, katriina.nokireki(at)pesapuu.fi, p. 0447150221

Johanna Liukkonen, johanna.liukkonen(at)pesapuu.fi, p. 044 7150216


Osta raportti omaksi Pesäpuun verkkokaupasta ja tue samalla nuorten osallistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Raportti on luettavissa myös maksutta verkkoversiona.