Hatkassa-hanke käynnistyy – Maija Haapala aloitti Pesäpuussa

Pesäpuu ry:n “Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen” -hanketiimi vuosille 2022–2024 on tässä!

Iloksemme voimme ilmoittaa, että 1.3.2022 alkaen Pesäpuun porukkaan ja uuteen hankkeeseen Onni Westlundin aisapariksi liittyi sosiaalityöntekijä (YTM), väitöskirjatutkija ja TikTok-Sossuna tunnettu Maija Haapala.

Lastensuojelu, ja sen kehittäminen yhteistyössä lasten ja nuorten sekä laajasti muiden alan toimijoiden kanssa, on hanketiimille kaikki kaikessa. Lastensuojelusta tulee aktiivisesti pyrkiä tekemään entistä parempaa ja kehittämistyössä tulee huomioida niin lastensuojeluun kuin sen yhdyspintoihin liittyvät systeemit sekä niiden väliset suhteet.

“On mahtavaa päästä yhdessä nuorten, sijaishuoltopaikkojen ja eri toimijoiden kanssa luomaan kuvaa hatkailmiön nykytilasta sekä kehittämään yhdessä parempia malleja hatkaamisen ennaltaehkäisemiseksi, keinoja varmistaa nuorten turvallisuus hatkojen aikana ja työtä hatkaamiseen liittyvän jälkihoidon edistämiseksi! Aihe on ajankohtainen ja äärimmäisen tärkeä. Vaikka vuosittain nuoria hatkaa todella merkittävä määrä, emme me oikeastaan tiedä, mistä siinä on kyse ja mitä asialle voisi tehdä. Tiedetään kuitenkin, että hatkat ei aina ole nuorille turvallisia ja taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä.” Kuvailee hankkeessa työnsä aloittava Maija Haapala.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan työ luomalla mahdollisimman kattava tilannekuva hatkaamisesta ilmiönä Suomessa. Tähän työhön liittyvät olennaisesti olemassa olevan tiedon koostaminen, toimivien käytäntöjen kartoittaminen, laajat kyselyt eri ammattiryhmille, nuorille ja heidän läheisilleen. Kerättyä tietoa tullaan edelleen syventämään yhdessä eri kohderyhmien kanssa yhteiskehittämistilaisuuksissa, jonka jälkeen tieto julkaistaan kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi.

Hankkeen myöhemmissä vaiheissa mm. käynnistetään yhteisövaikuttavuus-malliin (Collective Impact) pohjaava pilotti hatkaamiseen liittyen, tuotetaan yhdessä nuorilta nuorille materiaalia hatkaamisesta ja työskennellään yhdessä sijaishuollossa asuvien lasten läheisten kanssa, jotta heidän tarpeensa tulisivat paremmin tunnistetuiksi hatkaamistilanteissa. Lisäksi hankkeessa tehdään toimenpide-ehdotuksia ja vaikuttamistyötä kansallisella tasolla.

Hankkeeseen nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntiijuteen liittyvästä kehittämistyöstä siirtyvä Onni Westlund tiivistää omia tunnelmiaan hankkeen käynnistyessä: “Hankkeessa on kunnianhimoiset tavoitteet ilmiöön haltuun ottamiseksi ja siihen liittyvän kehittämistyön toteuttamiseksi, mutta uskon meidän Maijan kanssa pystyvän ne saavuttavan (ja ylittävän!). Hatkaaminen on ilmiönä kompleksinen, johon kietoutuu useita lastensuojeluun liittyviä haastekohtia ja kehittämisen paikkoja. Hankkeen suunnitteluvaiheessakin tuli jo kuitenkin esiin, että toimivia tapoja tehdä asioita tähänkin ilmiöön liittyen on jo olemassa sekä kaikilla ilmiön parissa työskentelevillä on kova tahtotila olla mukana kehittämisessä. Innostuneen hanketiimin ja ammattilaisten lisäksi nuoret ja heidän läheisensä lähtevät varmasti tapansa mukaan kiinnostuneina ja innostuneina mukaan tähänkin työhön. Tällä porukalla saadaan varmasti yhdessä työtä tehden hyvää jälkeä aikaiseksi”.

Hankkeen kumppaneiksi on rahoitushakemuksen teon yhteydessä sitoutunut vaikuttava ja osaava toimijajoukko, jotka tuovat hankkeeseen omaa arvokasta osaamistaan. Näitä kumppaneita ovat: Abnoy Oy, Aseman Lapset ry, Espoon kaupungin lastensuojelu, Helsingin kaupungin lastensuojelu ja sosiaali- ja kriisipäivystys, Hoivatie, Itla, Kasper ry, Perhekuntoutuskeskus Lauste ja Valtion koulukodit.

Hankkeessa tullaan tekemään yhteistyötä edellä mainittujen kumppaneiden lisäksi laajasti yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. Voit koska tahansa olla suoraan hankkeen työntekijöihin yhteydessä hatkaamiseen, yhteistyöhön tai muuhun asiaan liittyen.

Hankkeen etenemistä pääset seuraamaan ja saat tiedon siihen liittyvistä tapahtumista parhaiten ainakin aluksi tilaamalla Pesäpuun uutiskirjeen, seuraamalla Pesäpuuta (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn & Youtube) ja hankkeen työntekijöitä sosiaalisen median kanavissa.

Maija Haapala, p. 044 715 0211, maija.haapala(at)pesapuu.fi
Twitter: @maijaruusu
TikTok: https://www.tiktok.com/@sossut

Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi
Twitter: https://twitter.com/onniwestlund
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/onniwestlund/