fbpx

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on uudenlainen asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Kyse on siitä, millaisia kokemuksia nuorilla on arjen toimintojen toimivuudesta ja laadusta. Miten he pystyvät niitä arvioimaan ja antamaan palautetta sekä vaikuttamaan omaan asuinympäristöön. Lisäksi vertaisarviointi liitetään osaksi sijaishuollossa ja perhehoidossa tehtävää valvontaa. Palautteen keräämisessä on tärkeää, että asiakasnuoria on kohtaamassa aikuistuneet vertaiset, joilla itsellään on kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta.

Vertaisarviointi sijaishuollossa

Vertaisarvioinnin mallia sijaishuollon laitospalveluihin on kehitetty Nuorten Sankarien kehittäjäryhmässä vuoden 2017 alusta saakka. Idea pohjautuu Aspa-säätiön kehittämään ja laajasti käytössä olevaan Vertaisarviointi vammaisten asumispalvelussa -menetelmään. Vertaisarviointia on kehitetty yhteistyössä nuorten kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n ja Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kehittämistyössä on luotu vertaisarvioinnin prosessi. Vertaisarvioinnin mallia sijaishuollon laitospalveluihin pilotoidaan talvikautena 2017-2018 niin Jyväskylän kaupungin kuin yksityisen palveluntuottajan sijaishuollon laitosyksikössä.

Vertaisarviointi lastensuojelun perhehoidon tukena on aloitettu syksyllä 2017 yhteistyössä nuorten kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n ja Pohjois-Savon LAPE-hankkeen kanssa. Kehittämistyön tarkoituksena on luoda ja pilotoida vertaisarvioinnin prosessi lastensuojelun perhehoidon tueksi.

Vertaisarviointia kehitetään myös yhdessä nuorten kokemusasiantuntijoiden, Pesäpuu ry:n ja Eduskunnan oikeusasiamiehentoimiston kanssa. Eduskunnan oikeusasiamiehentoimisto on perehdyttänyt tähän tehtävään kolme Selviytyjät-tiimin nuorta.

Tahdotko kuulla lisää kokemusasiantuntijoiden vertaisarvioinnista? Ota yhteyttä johanna.liukkonen@pesapuu.fi tai onni.westlund@pesapuu.fi.

Kysy lisää

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna
Liukkonen

044 715 0216

Asiantuntija

Onni
Westlund

045 886 3326