Lindi, Mia (2018): Perheen jälleenyhdistämisen onnistumisen edellytyksiä ja haasteita. Tutkimuskatsaus kansainvälisiin tutkimuksiin 2000–2018.

#Munperheet-hankkeen aikana valmistuu useita opinnäytetöitä yhteistyössä Tampereen yliopiston sosiaalityön koulutuksen kanssa. Ensimmäinen valmistunut opinnäytetyö on Mia Lindin lapsi-, nuoriso- ja perheerikoissosiaalityön erikoistumiskoulutuksen kirjallisuuskatsaus, johon on koottu tutkimustietoa perheen jälleenyhdistämistä ja sen onnistumista edistävistä tekijöistä sekä haasteista. Tutkimusaineistona ovat 15 vuosina 2000–2018 julkaistua tieteellistä englanninkielistä vertaisarvioitua artikkelia.

Keskeistä onnistuneelle perheen jälleenyhdistämiselle on esim. hyvä ennakkovalmistelu, suunnitelmallisuus, lapselle ja vanhemmille asetetut selkeät tavoitteet ja edellytykset lapsen kotiutumiseen, perhetilanteen tiivis seuranta ja riittävän vahvan tuen järjestäminen perheelle tarpeen mukaan moniammatillisessa yhteistyössä. Myönteiset ja lapsen turvallisuutta lisäävät muutokset perhetilanteessa sekä vanhempien säännöllinen yhteydenpito lapseen sijoituksen aikana edistävät myös onnistunutta perheen jälleenyhdistämistä.