Nuorten Turvasataman vuosikooste 2022

Julkaistu 5/2023
Tekijät: Krista Kokkonen (projektipäällikkö, Pesäpuu ry), Anniina Heiskanen (ylläpitäjä–asiantuntija, Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminta), Vappu Taipalus (projektityöntekijä, Osallisuuden Aika ry) ja Maya Waitara (projektityöntekijä, Osallisuuden Aika ry).

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuodesta 2021 kevääseen 2024. Hankkeen tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanketta rahoittaa STEA.

Kokemustaustaiset työntekijät työskentelevät yhdessä yhteistyökumppanien kanssa projektipäällikön johdolla Nuorten Turvasatamassa tarjoten lastensuojelun piirissä oleville ja olleille henkilöille tukea, kannustusta, tietoa, mielekästä tekemistä sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminnan tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä, lisätä hyvinvointia, vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia sekä vahvistaa ammattilaisten ja päättäjien tietoa ja osaamista nuorten hyvinvointia tukevista asioista.

Toimintaa toteutetaan Turvasatama-nimisessä Discord-yhteisössä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti. Turvasatama on auki ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä. Toimintaa kehitetään yhdessä yhteisön nuorten kanssa.

Hankkeessa tuotetaan vuosittain kooste, jossa nostetaan esiin hankkeen vuoden aikana toteuttamia toimintoja sekä Turvasataman nuorten arjessa esiin nousseita ilmiöitä ja avuntarvetta. Tämä vuosikooste tarjoaa katsauksen yhteisön nuorten arkea koskettaneisiin teemoihin vuonna 2022. Koontia on tehty tilastoinnin ja työn arjen havaintojen pohjalta.