Nuorten Turvasataman vuosikooste 2021

Nuorten Turvasataman vuosikooste 2021 nostaa esiin hankkeen ensimmäisen vuoden aikana toteutettuja toimintoja sekä Turvasataman nuorten arjessa esiin nousseita ilmiöitä ja avuntarvetta. Raporttiin on koostettu vuoden 2021 aikana Turvasataman Discord-serverillä niin yhteisillä kanavilla kuin työntekijöiden ja nuorten välisissä yksityiskeskusteluissa puhututtaneita aiheita. Koontia on tehty tilastoinnin ja työn arjen havaintojen pohjalta. Raportti esittelee myös laajan kattauksen nuorten Turvasatamassa julkaisemia tuotoksia käsitöistä valokuviin ja piirustuksiin. Jotta raportin sisältö vastaisi niitä asioita, jotka Turvasataman nuoret itse kokevat tärkeiksi, on sisältöjä pohdittu ja rakennettu yhdessä nuorten kanssa.

”Turvasataman toiminta paikkaa tiedon ja ymmärryksen aukkoja suhteessa muuhun lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaan mahdollistamalla jatkuvan yhteyden kohderyhmän nuoriin. Verkkovälitteisyys tarjoaa osallistumismahdollisuuksia myös niille nuorille, jotka kohtaavat erilaisia esteitä kasvokkaiseen toimintaan osallistumisessa. Raportin kautta on mahdollista päästä kurkistamaan nuorille tärkeisiin teemoihin, jotka samalla myös heijastelevat laajempaa kuvaa mm. nuorille suunnattujen palvelujen tilasta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Krista Kokkonen.

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.