Nuorten kanssa yhteistyössä tuotettu arvokasvatusopas sijaishuollon ammattilaisille (Nuorten Turvasatama 2023)

Nuorten kanssa yhteistyössä tuotettu arvokasvatusopas sijaishuollon ammattilaisille (Nuorten Turvasatama 2023)
Toimittaneet Nuorten Turvasataman työntekijät Vappu Taipalus Osallisuuden aika ry:stä ja Anniina Heiskanen Auta Lasta ry:stä. Julkaistu syksyllä 2023.

Nuorten Turvasatama -hankkeen “Arvokasvatus aka. Elämän tärkeät asiat” -ryhmässä suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä nuorten kanssa arvokasvatusopas sijaishuollon ammattilaisille. Ryhmässä nuoret saivat äänensä kuuluviin ja jakoivat omia näkemyksiään sekä arvokkaita oivalluksiaan siitä, kuinka ammattilaiset voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa nuoria tunnistamaan erilaisia arvoja sekä elämään niiden mukaan. Nuoret toivat esiin, mitä he arvostavat kohtaamisissaan aikuisten kanssa ja millaiset työkalut he näkevät hyödyllisiksi arvokasvatuksessa.

Arvokasvatusryhmän keskusteluista ja työskentelystä syntyi nuorten kanssa yhteistyössä tuotettu arvokasvatusopas sijaishuollon ammattilaisille, joka sisältää 10 vinkkiä ammattilaiselle arvokasvatukseen. Materiaalin avulla sijaishuollon työntekijät saavat ammatilliseen työkalupakkiinsa lisää työkaluja liittyen arvoihin ja arvokasvatukseen. 10 vinkkiä ammattilaisille arvokasvatukseen on julkaistu myös erillisenä julisteena.

Arvokasvatusopas auttaa tunnistamaan arvoja ja niiden erilaisia jaottelutapoja, sekä miten arvokasvatusta voidaan soveltaa käytännön työssä sijaishuollossa. Lisäksi oppaassa käsitellään muun muassa nuorten mukaan ottamista arvokasvatukseen, nuorten moninaisuutta, ammattilaisen roolia arvokasvattajana sekä työhyvinvointia.

Katso myös oppaan pohjalta tuotettu juliste.