Nuorten etätyöpajojen raportit

Nuorten etätyöpajoissa sijaishuollossa asuvat ja asuneet nuoret pääsevät virtuaalisesti jakamaan kokemuksiaan ja kohtaamaan vertaisiaan. Etätyöpajojen ideana on ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun käytäntöjä.

Nuorten etätyöpajoissa tuotettua tietoa hyödynnetään suoraan Pesäpuun tekemässä kehittämistyössä ja välitetään systemaattisesti lastensuojelun työntekijöiden ja päättäjien tietoon kansallisesti ja kansainvälisesti. Etätyöpajat dokumentoidaan tarkasti ja niiden viestit kiteytetään raporteiksi.