Mielen supervoimat – foorumi verkkoperuskoulua käyville -raportti

Verkkoperuskoulua käyvien, 14–16-vuotiaiden nuorten kanssa pohdittiin koulunkäyntiä Mielen supervoimat -foorumissa Kuopiossa 29.5.2018. Vaativaa erityistä tukea saavien VIP-nuorten näkemykset ovat avainasemassa monialaisten palaverikäytäntöjen kehittämisessä lasta osallistavammaksi. Nuorten mielestä heitä ei aidosti kuulla eikä arvosteta palavereissa vaan asioista päätetään heidän puolestaan.