Löhönen Sini-Tuisku (2014): Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Löhönen, Sini-Tuisku (2014): Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma.
Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos.

Kansi ja taitto: Piritta Schulz

Julkaisuja 1/2014
ISBN 978-952-67741-5-2 (PDF)