Kohti korkeuksia -verkkomentorointi: toimintamalli (2023)

Kohti korkeuksia -verkkomentoroinnin malli tarjoaa vertaisuuteen perustuvaa tukea oman korkeakoulupolun pohdintaan sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille. Toimintamalli on hyödynnettävissä ja sovellettavissa vapaasti.

Pesäpuu ry:n, Osallisuuden Aika ry:n ja Auta Lasta ry:n Nuorten Turvasatama -hankkeessa pilotoitiin syksyllä 2022 verkkovälitteistä, vertaisuuteen perustuvaa mentorointia oman ura- ja koulutuspolun pohdintaan sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille. Mentorointiohjelman tavoitteena oli vahvistaa sijaishuollossa asuvien tai asuneiden nuorten valmiuksia pohtia ja ottaa askelia omalla opinto- ja urapolulla korkeakoulutuksen näkökulmasta sekä tunnistaa omia opiskeluun ja työelämään kytkeytyviä vahvuuksiaan.

Pilotti sai inspiraatiota Better Futures -ohjelmasta. Better Futures on Yhdysvalloissa kehitetty kokonaisuus, jonka vaikuttavuutta on kansainvälisesti tutkittu. Better Futuresin tarkoitus on tarjota sijaishuollossa asuville tai asuneille nuorille tukea vertaismentoroinnin avulla toisen asteen tutkinnon jälkeisten kiinnostuksen kohteiden ja mahdollisuuksien tutkimiseen sekä valmentaa heitä osallistumaan toisen asteen jälkeisiin opintoihin. Ohjelmaa ja sen soveltuvuutta olisi mahdollista kokeilla myös Suomessa. Better Futures vastaa sisällöltään myös nuorten omia tarpeita ja toiveita kouluttautumista edistävästä toiminnasta (Pesäpuun #Kiinniveti-raportti 2022).

Nuorten Turvasatama -hankkeen Kohti korkeuksia -ohjelmassa lähdettiin liikkeelle verkossa toteutettavasta kevyemmästä kokeilusta, jossa Better Futures toimi inspiraation lähteenä.