fbpx

Koulu, koti ja lastensuojelu traumatisoituneen lapsen arjessa

Lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin kysymykset, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt haastavat lähiaikuisia arjessa. Miten rakentaa turvaa ja toivoa yhteistyössä lasta kannatellen?

 

Koulutusesite      Katso tämän hetken koulutustarjonta

Koulutuksen tavoite

 • vahvistaa osaamista haavoitettujen lasten hyvinvoinnin ja päivähoidon/ koulunkäynnin erityiskysymyksissä
 • lisätä ymmärrystä kiintymyssuhteen ja traumatisoitumisen vaikutuksista lapsen käyttäytymiseen arjessa
 • tarjota keinoja lasten selviytyvyyden ja itsesäätelyn tukemiseen arjessa

 

Koulutuksen sisältö

 • Mitä on lapsen käyttäytymisen taustalla?
 • luottamuksen lukot ja estynyt oppiminen
 • Traumat ja kiintymyssuhde päiväkodissa/ koulussa
 • Selviytymisen ulottuvuudet
 • Mentalisaatio ja kiintymyskeskeiset toimintamallit
 • Lapsen itsesäätelyn tukeminen
 • Aikuisten sijaistraumatisoitumisen ehkäisy
 • Monitoimijainen dialogi lasta kannattelemassa

 

Koulutuksen kohderyhmä

 • sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaiset, perhehoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet

 

Koulutuksen toteutus

 • koulutusmenetelminä ovat luento, videoklipit sekä parityöskentelyt

Koulutusta on saatavilla tilauksesta organisaatiolle tai työyhteisölle. Kysy lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä

 

PYYDÄ TARJOUS

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700