fbpx

Lastensuojelun sijaishuollon haastekisan ratkaisuehdotukset nyt yksissä kansissa! Lue lisää täältä (uutinen 6.10.2021).

Sijaishuollon haastekisan kunniamaininnan saajat ja voittajat on selvillä! Lue lisää täältä (uutinen 19.2.2021).


Sijaishuollon haastekisassa etsittiin ratkaisuja lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviin haasteisiin. Haastekisan voittaja julkistettiin Sijaishuollon juhlapäivän seminaarissa 19.2.2021.

Sijaishuollon haastekisassa lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet noin 15–29-vuotiaat nuoret, sijaissisarukset ja sijoitettujen lasten kotiin jääneet sisarukset sekä alan ammattilaiset kehittivät kolmen kuukauden ajan uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteisesti tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi.

Nuorten haastekisan voittajatiimin kaikki jäsenet palkittiin uusilla älypuhelimilla (yhden puhelimen myyntihinta yli 500 euroa) ja ammattilaisten haastekisan voittajatiimin jäsenille oli omat palkinnot.

Haastekisaan osallistuminen ei edellyttänyt osallistujilta erityisosaamista. Riitti, että on kiinnostusta olla mukana ratkaisemassa lastensuojelun sijaishuoltoon liittyviä haasteita. Haastekisan aikana tiimejä autettiin ja tuettiin omien ratkaisujen kehittelemisessä.

Tältä sivulta löydät kaikki sijaishuollon haastekisaan liittyvät asiat: 

 • Haastekisan tavoitteet
 • Ratkaistavat haasteet 
 • Kriteerit 
 • Palkinnot 
 • Haastekisan eteneminen 
 • Ohjeet osallistumiselle
 • Haastekisan tuomaristo 
 • Haaste ammattilaisille
 • Haastekisan sponsorit
 • Kaikki tieto hyötykäyttöön 
 • Tutustu haastekilpailuihin
 • Usein kysytyt kysymykset

Haastekisan tavoitteet  

Haastekisan tavoitteena on lisätä lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten, sijaissisarusten ja sijoitettujen lasten kotiin jääneiden sisarusten ajatusten ja kokemusten huomioimista lastensuojelun kehittämistyössä sekä löytää uudenlaisia, innovatiivisia ja ihmisten tarpeista lähtöisin olevia ratkaisuja tunnistettuihin lastensuojelua koskeviin haasteisiin. 

Kilpailussa ratkaistavat haasteet on valittu järjestäjille tulleista lukuisista ehdotuksista, joiden pohjalta lopulliset valinnat ratkaistavista haasteista tehtiin. Tiimit valitsevat yhden, johon he kehittävät ratkaisuehdotuksen.

Ratkaistavat haasteet

1. Miten voidaan vähentää nuorten päihteidenkäyttöä ja tukea nuoria kohti päihteettömyyttä sijaishuollossa ja sen jälkeen? 

 • Erityisesti nuorten kiireelliset sijoitukset sijaishuoltoon ovat lisääntyneet viime vuosina. Osa nuorista on raittiimpia kuin koskaan aikaisemmin, mutta pieni joukko nuorista käyttää entistä laajemmin erilaisia päihteitä. Kohtaamamme nuoret ovat sanoneet, että ”päihteitä on helpompi saada kuin apua”.
 • Tavoite: lisätä ymmärrystä aiheesta sekä löytää nuorten mielestä toimivia keinoja tukea päihteettömään elämään sijaishuollossa ja sen jälkeen.

2. Miten vähentää nuorten hatkaamista ja toisaalta varmistaa nuorten turvallisuus hatkareissujen aikana?

 • Hatkaaminen on monimuotoinen ilmiö, josta meillä ei ole Suomessa riittävästi tietoa ja erityisesti aihepiiriin liittyvä tieto puuttuu nuorten näkökulmasta.
 • Vuoden aikana Suomessa kirjataan yli 3 000 kappaletta luvattomia poissaoloja sijaishuoltopaikoista, kahden vuoden aikana alle 18-vuotiaiden lasten poissaolovuorokausia sijaishuollosta kertyi lähes 90 000 kappaletta (Isoniemi, 2019).
 • Tavoite: lisätä ymmärrystä siitä, miksi nuoret poistuvat luvatta sijaishuoltopaikoista, minkälaisin keinoin sitä voisi ennaltaehkäistä ja miten varmistetaan nuorten turvallisuus mahdollisten luvattomien poissaolojen aikana.

3. Miten lisätä nuorten tietoa lapsen oikeuksien sopimuksesta ja varmistaa niiden toteutuminen sijaishuollon arjessa?

 • Suomi on ratifioinut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991 ja se on saatettu laintasoisesti voimaan.
 • Sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten tulee olla tietoisia oikeuksistaan, jotta he tietävät mikä kohtelu on oikein ja mikä ei.
 • Tavoite: saada nuorilta uudenlaisia ratkaisuja siihen, miten lapsille ja nuorille voitaisiin viestiä lapsen oikeuksista sekä varmistaa niiden toteutuminen sijaishuollon arjessa.

4. Miten saadaan aiheesta kiinnostuneet nuoret mukaan lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan?

 • Suomessa on lukuisia toimijoita, jotka haluavat vahvistaa lastensuojelun piirissä olevien ja olleiden nuorten osallisuuden kokemuksia ottamalla heidät mukaan lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan.
 • Tavoite: saada nuorilta uudenlaisia ratkaisuja siihen, minkälainen lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoiminta olisi heille mielekästä.

Kriteerit 

Haastekisan osallistuvien tulee jättää oma kilpailutyönsä 19.1.2021 mennessä. Tuomaristo arvioi ratkaisuja ja valitsee voittajat seuraavien kriteerien avulla. Kriteerit ovat keskenään samanarvoisia.

1. Ratkaisun käytännöllisyys

Ratkaisun käytännöllisyys tarkoittaa sitä, että ratkaisu on mahdollista toteuttaa ilman mittavia lakimuutoksia tai ilman satojen miljoonien eurojen panostuksia. Ratkaisussa on otettu huomioon se, että se on mahdollista ottaa käyttöön osana lastensuojelussa tehtävää työtä.

2. Ratkaisun vaikuttavuus

Ratkaisun vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, että ratkaisu vastaa annettuun haasteeseen. Ratkaisussa on perusteltu se, miksi ja miten sen ajatellaan hyödyttävän lastensuojelun sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten elämää tulevaisuudessa.

3. Ratkaisun kokonaisvaltaisuus

Ratkaisun kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että ratkaisussa on huomioitu eri näkökulmat. Ratkaisussa on huomioitu se, mitä sen toteuttaminen ja toteutuminen vaatii lasten ja nuorten näkökulmasta, ammattilaista ja muilta ratkaisun kannalta merkittäviltä tahoilta.

Lisää tietoa kriteereistä sekä tukea ja apua ratkaisujen kehittämisessä kriteerit huomioiden saa haastekisan aikana aloitustapaamisessa ja tiimeille järjestettävissä sparraustilaisuuksissa.

Palkinnot 

 • Haastekisan voittajatiimin nuoret saavat itselleen uudet älypuhelimet (yhden puhelimen myyntihinta yli 500 euroa). 
 • Haastekisan kunniamainintoja saavat nuorten tiimit palkitaan hieman pienemmillä palkinnoilla.
 • Kaikkia haastekisaan osallistuvia nuoria tullaan muistamaan pienillä kiitoslahjoilla. 

Haastekisassa jokaisella on lisäksi mahdollisuus kehittää itseään ja omaa osaamistaan, oppia ja harjaannuttaa tiimityöskentely-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kehittää luovaa ajattelua ja kykyä kehittää rohkeasti uudenlaisia ideoita.

Kaikki ratkaisuideat kootaan yhteen raportiksi, jossa ne ovat kaikkien lastensuojelun toimijoiden hyödynnettävissä eli jokaisen idean ja ratkaisun ehdottaminen voi vaikuttaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten elämään positiivisella tavalla. 

 

Tiimien työtä ratkaisujen kehittelemiseksi tuetaan koko haastekisan ajan. Kaikille yhteisessä aloitustapaamisessa haastekisan eteneminen käydään kohta kohdalta läpi, tavataan tiimit ja tutustutaan haasteisiin. Ratkaisuehdotusten työstämisessä tiimien työtä tuetaan sparraustilaisuuksissa, joita järjestetään tiimi- ja haastekohtaisesti yllä mainittuina päivinä. Sparraajina, tukijoina ja kaikkiin kysymyksiin vastaajina toimivat Pesäpuu ry:n asiantuntijat Milja Kaijanen ja Onni Westlund.

Ohjeet osallistumiselle

Kerää 3–4-hengen tiimi ja ilmoittaudu mukaan haastekisaan 16.11. mennessä täällä.

Alle 18-vuotiaiden nuorten tiimissä tulee olla vähintään yksi täysi-ikäinen ammattilainen tai aikuinen yhteyshenkilönä. Ammattilainen voi olla esimerkiksi lastensuojelulaitoksen ohjaaja, sijaisvanhempi, sijaissisarus, kehittäjäryhmän vetäjä tai vastaava. 

Jos haluaisit osallistua kilpailuun, mutta sinulla ei ole vielä tiimiä, kirjaudu mukaan Discordin Nuorten Turvasatama -serverille. Serveri on tarkoitettu 13–29-vuotiaille nuorille, joilla on kokemusta lastensuojelusta. Nuorten Turvasatamasta voit tulla etsimään tiimikavereita ratkaisemaan sinua kiinnostavaa haastetta. Serverille voit liittyä tämän linkin kautta: https://discord.gg/MfedcUk.

Ohjevideo discordiin liittymisestä löytyy täältä: https://youtu.be/WWAtCAU5yXo 

Tutustu haastekilpailun tuomaristoon

Tuomaristo

Tuomariston jäseniksi on kutsuttu eri näkökulmista lastensuojelua ja sijaishuoltoa tarkastelevia ihmisiä, joilla on vahvaa ymmärrystä sijaishuollosta. Tuomaristo tekee valinnat haastekisan voittajista tammikuussa 2021. Tuomariston jäseniä ovat Emmi-Juulia Männistö, Mari Hirvonen, Mari Väistö, Mikael Malkamäki, Mirka Soinikoski ja Senni Laine.

Tuomariston jäsenten esittelyt:

 

Emmi-Juulia Männistö

Olen Emmi-Juulia Männistö. Lastensuojelu on erityinen mielenkiinnon kohteeni, sillä olen ollut lastensuojelun asiakkaana ison osan elämästäni. Olen toiminut kokemusasiantuntijana, koska haluan kehittää lastensuojelua ja puhua sen hyvistä sekä huonoista puolista. Työskentelen Ylöjärven kaupungilla lastenvalvojana ja tapaan lapsiperheitä päivittäin. Suojelen työssäni lapsia välillisesti, kun neuvon vanhempia ja laadin erilaisia sopimuksia selkeyttämään perheiden arkea. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri ja olen tehnyt molemmat opinnäytetyöni lastensuojelu aiheesta. Koen, että kaikenlainen pohdinta ja kehitystyö lastensuojeluun liittyen on erityisen merkityksellistä.

 

Mari Hirvonen

Olen Mari Hirvonen, lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjä ja empatian ylläpitäjä. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK) ja työskentelen (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö) Itlassa asiantuntijana innovaatiotoiminnassa. Ennen nykyistä työtäni olen työskennellyt 10 vuotta lastensuojelun parissa; kriisivastaanotossa ja vaativahoitoisten lasten sijaishuoltoyksikön esimiehenä.

Itlan tietointensiivisellä innovaatiotoiminnalla pyritään muun muassa tukemaan lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tutkimusavusteista uudistumista ja ratkaisemaan kompleksisia ongelmia. Omalla työpöydälläni on esimerkiksi vuosittaisen haastelähtöisen innovaatiokilpailun järjestäminen, erilaisten tapahtumien ja työpajojen järjestäminen ajankohtaisista teemoista sekä Lapsuuden rakentajat- ennakointiverkoston työskentely.

 

Mari Väistö

Olen Mari Väistö. Innostun ideoinnista, yhdessä tekemisestä ja uudenlaisista tavoista tarkastella asioita. Pidän tärkeänä kuunnella nuorten näkemyksiä sekä sanoin ja teoin osoittaa, että yhteiskunnassa ketään ei saa jättää huomiotta. Työskentelen Lastensuojelun Keskusliitossa osallisuusasiantuntijana. Työhöni kuuluu lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen liittyvät teemat, ja sen suhteen koen olevani unelmatehtävässäni. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Odotan innolla haastekilpailun etenemistä ja koen kunniana päästä osaksi tuomaristoa!

 

Mikael Malkamäki

Olen Mikael Malkamäki. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Olen töissä Suomen UNICEFissa, toimin koordinaattorina Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Työssäni tuen kuntia toteuttamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimusta niin kunnan hallinnossa, päätöksenteossa kuin palveluissakin. Haastekilpailun kannalta oleellista on lisäksi kokemusasiantuntijuuteni sijaissisaruksena; lapsuuden perheeni on toiminut pitkään sekä lyhyt- ja pitkäaikaisena sijaisperheenä, lomakotina että tukiperheenä yhteensä useille kymmenille lapsille. Olen sittemmin toiminut sijoitettujen lasten sijaishoitajana sekä kokemusasiantuntijana muun muassa uusien sijaisperheiden PRIDE-valmennuksissa sekä sijaishuollossa asuvien lasten ja sijaissisarusten vertaisryhmätoiminnassa.

 

Mirka Soinikoski

Olen Mirka Soinikoski, kansanedustaja, anestesialääkäri, kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu Hämeenlinnasta. Minut valittiin kevään 2019 eduskuntavaaleissa Hämeen vihreäksi kansanedustajaksi. Minulle tärkeitä teemoja ovat resurssiviisaus, ihmisten oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lapsen oikeudet. Olen toiminut yli 10 vuoden ajan tuki- ja sijaisperheen äitinä, näköalapaikalla lastensuojelun toimintamalleihin perehtyen.

 

Senni Laine

Olen Senni laine ja tällä hetkellä työskentelen Osaamista sijaishuoltoon eli OSSI-hankkeessa projektipäällikkönä, koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Hankkeessa pyrimme kouluttamaan lastensuojelulaitosten ohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä eri teemoin (päihteet, mielenterveys, osallisuus). Mun mielestä lastensuojelu on kiva työ sen takia, että nuoret on niin mahtavia ❤.

Haaste ammattilaisille

Sen lisäksi, että toivomme kaikkien lastensuojelun ja sijaishuollon kentällä toimivien ammattilaisten viestivän haastekisasta aktiivisesti, mahdollistavan haastekisaan osallistumisen nuorille ja tukevan nuorten tiimien ratkaisujen kehittelyä, on ammattilaisille järjestetty myös oma haaste ratkaistavaksi!

Ammattilaisille suunnattuun haasteeseen esitetään ratkaisuja tiimeinä, tiimit voivat vapaasti hyödyntää omia verkostojaan ratkaisujen etsinnässä.

Tuomaristo arvioi ammattilaisille suunnatun haasteen ratkaisuja samoilla kriteereillä kuin nuorten tuottamia ratkaisuja.

Haaste ammattilaisille: Miten varmistetaan osaavan, ammattimaisen ja välittävän henkilöstön saatavuus ja pysyvyys lastensuojelussa?

   • Haastetta voi tarkastella niin lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelulaitosten kuin sijaisvanhempien näkökulmasta.
   • Lastensuojelua on vuosia haastanut työntekijöiden jatkuva vaihtuminen ja osaavan henkilöstön rekrytointiongelmat.
   • Haasteen tavoitteena on saada ammattilaisten näkemyksiä siihen, miten eri toimijat voisivat varmistaa osaavien ja välittävien ammattilaisten rekrytoimisen ja pysyvyyden vaativassa lastensuojelutyössä.

Ohjeet osallistumiselle ja aikautaulu:

Kerää 3–4 hengen tiimi ja ilmoittaudu mukaan haastekisaan 16.11. mennessä täällä.

Ammattilaisista koostuvien tiimien tulee ilmoittautua mukaan haastekisaan 16.11.2020 mennessä.

Ratkaisuehdotukset tulee palauttaa viimeistään 19.1.2021 mennessä.

Ammattilaiset saavat halutessaan osallistua aloitustapaamiseen 21.11.2020 ja ammattilaisille järjestetään erillinen, kaikille ilmoittautuneille, yhteinen sparraustilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Palkinnot:

Ammattilaisten haasteen voittajatiimi saa palkinnoksi valita Pesäpuu ry:n tuotteita 500 euron arvosta ja perehdytyksen valittujen tuotteiden ja välineiden käyttöön Pesäpuun työntekijöiltä.

Kaikkiin Pesäpuu ry:n tuotteisiin voi tutustua verkkokaupassa verkkokauppa.pesapuu.fi

Haastekisan sponsorit

Sijaishuollon haastekisan sponsoreina toimivat ICT-yritys Isoweli, tilitoimisto-yritys Kunnollinen, sosiaalialan digitaalisaation edistäjä Socfinder ja psykologipalvelu Poiju. Olemme erittäin kiitollisia sponsoreillemme siitä, että he mahdollistavat nuorten voittajatiimin palkitsemisen upeilla älypuhelimilla.

 

Isoweli

 

Isoweli on itsenäinen, vuonna 1999 perustettu ICT-alan yritys. Vuosien varrella työyhteisö on kasvanut yli 50 henkilön ammattitaitoiseksi tiimiksi. Isoweli tarjoaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityjä kokonaisratkaisuja vahvalla kokemuksella ja asiantuntemuksella. Yrityksen asiakkaisiin sisältyy paitsi usean kokoluokan yrityksiä ja yhdistyksiä, myös kuntia ja muita julkisia toimijoita. Isoweli ylläpitää yli sadan asiakkaan tuotantoympäristöjä. Lue lisää.

 

Kunnollinen tarjoa niin aloittaville kuin kokeneemmillekin yrittäjille mahdollisimman yksinkertaisen tien toimivan taloushallinnon ja kirjanpidon järjestämiseen. Kunnollinen on kumppani, joka haluaa vapauttaa yrittäjän energian ja tarmon ydinosaamiseensa ja yrityksen saattamiseen kannattavalle kasvu-uralle. Lue lisää.

 

Lastensuojelu on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä. Socfinder palveluhaku on työväline, joka helpottaa palveluiden löytämistä. Digitaalisen ratkaisumme avulla näet yhdellä silmäyksellä vapaat ja vapautumassa olevat avohuollon ja sijaishuollon palvelut, jolloin sinulle jää enemmän aikaa asiakkaillesi.

 

Psykologipalvelu Poiju on erikoistunut ostopalveluina tuotettaviin laadukkaisiin psykologipalveluihin. Olemme tehneet onnistuneesti yhteistyötä jo yli sadan kunnan ja palveluntarjoajan kanssa. Eniten kauttamme tehdään koulupsykologin työtä sekä muita lasten ja nuorten psykologipalveluita, mutta yhtä lailla vastaamme myös esimerkiksi lastensuojelun, vammaispalveluiden ja aikuispsykiatrian tarpeisiin.


Haluatko sinä tai yrityksesi osallistua haastekisan sponsorointiin ja näin tukea nuoria ja ammattilaisia, joita sijaishuolto koskettaa? Ota yhteyttä Pesäpuu ry:n viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija Kaisu Saastamoiseen.

Lapsia ja nuoria voit tukea kauttamme monella tavalla. Voit valita monista vaihtoehdoista sinulle sopivimman. Tutustu eri tapoihin tukea toimintaamme.

Kaikki tieto hyötykäyttöön

Kaikki tieto hyötykäyttöön

Kaikki haastekisan aikana syntynyt materiaali tullaan keräämään yhteen kokonaisuudeksi. Materiaali julkaistaan julkisesti kaikkien saataville, jotta kokemuksia haastekisasta ja siinä luotuja ratkaisuehdotuksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyössä.

Haastekisassa henkilötietoja käsitellään Pesäpuu ry:n yhteistyökumppaneita koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mikä ihmeen haastekilpailu?

Haastekilpailut yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ovat yleistyneet viime vuosina niin kansainvälisesti kuin Suomessa.

Haastekilpailut ovat kilpailuja, joissa etsitään ratkaisuja tai ideoita yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niiden avulla voidaan purkaa yhteiskunnallisia ongelmia kokonaisuuksiksi, joihin on helpompi tarttua. Haastekilpailuiden avulla haetaan parhaita ratkaisuja asetettuihin haasteisiin, lisätään ymmärrystä ongelmasta ja haasteista sekä vahvistetaan ihmisten kykyä ongelmien ratkaisemiseksi.

Haastekilpailun pelkistetty idea: heitetään haaste, etsitään tiimit ja palkitaan parhaat ratkaisut. Keskiössä haastekilpailuissa ovat kilpailuun osallistuvat tiimit, heidän ideansa ja niitä tukeva kasvuympäristö.

Tutustu muiden toimijoiden järjestämiin haastekilpailuihin:

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on järjestänyt vuosina 2019 ja 2020 #Lapsuudenrakentajat-haastekilpailuja.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra järjesti 2016-2017 vuosina kaksivuotisen haastekilpailun: Ratkaisu 100.

Suomalaiset säätiöt järjestivät vuonna 2017 nuorten hyvinvointiin keskittyneen Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun.

Kansainvälisesti tunnetuimpia haastekilpailuita on Longitude Prize.

Usein kysytyt kysymykset haastekisasta

Tänne kootaan usein kysyttyjä kysymyksiä haastekisasta kaikkien nähtäväksi.

Miten ja missä aloitustapaaminen ja sparraustilaisuudet järjestetään?

Koko haastekilpailu järjestetään etätoteutuksella eli tiimit voivat osallistua aloitustapaamiseen ja sparraustilaisuuksiin heille sopivissa paikoissa.

Miten ajatukset, ideat ja ratkaisut toimitetaan haastekisasta vastaaville työntekijöille?

Lauantaina 21.11.2020 järjestettävässä aloitustapaamisessa käydään tarkemmin läpi se, miten ajatukset, ideat ja ratkaisut kirjataan ylös ja toimitetaan Pesäpuun työntekijöille.

Ratkaisuehdotusten pohjalta kootussa loppuraportissa yksittäiset nuoret tai heidän kokemuksensa eivät olet tunnistettavissa.

Mihin aikaan sparraustilaisuudet järjestetään?

Sparraustilaisuudet järjestetään enisijaisesti 1.12.-2.12.2020, 17.-18.12.2020 ja 12.-13.1.2021 klo 17.00-21.00 välillä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle tiimille sovitaan edellä mainittuina päivinä noin yhden tunnin mittainen sparraussessio. Tiimin sparraussessiot voivat siis olla esimerkiksi 1.12. klo 20.00-21.00, 18.12. klo 17.00-18.00 ja 12.1. klo 19.00-20.00.

Jos edellä mainitut ajankohdat eivät sovi tiimille niin Pesäpuun työntekijät ja tiimi voi yhdessä sopia vaihtoehtoisista ajankohdista.

Lasketaanko yhteyshenkilö tiimin kokoonpanoon?

Ei välttämättä. Jos tiimin jäsenistä edes yksi osallistuja on alle 18-vuotias, tiimissä tulee olla yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöä ei kuitenkaan välttämättä lasketa tiimin jäseneksi.

Jos yhteyshenkilö on esimerkiksi lastensuojelulaitoksen ohjaaja, sosiaalityöntekijä tai sijaisvanhempi häntä ei lasketa tiimin jäseniksi.

Jos yhteyshenkilö on kuitenkin esimerkiksi lastensuojelun kehittäjäryhmän vertaisohjaaja tai vastaava henkilö, jolla on kokemusta sijaishuollosta ja on alle 29-vuotias, yhteyshenkilö voi olla myös tiimin jäsen.

Ketkä voivat osallistua ammattilaisten haasteen ratkaisemiseen?

Kaikki lastensuojelussa työskentelevät aikuiset ja ammattilaiset. Eli esimerkiksi lastensuojelun sosiaalityöntekijät, lastensuojelulaitosten ohjaajat ja perhehoitajat.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Onni
Westlund

045 886 3326