Kysy lisää

Pesäpuu ry

014 332 2500
toimisto@pesapuu.fi

Tutustu myös näihin

Jyväskylän toimisto
Ilmarisenkatu 17 A, 40100 JYVÄSKYLÄ

Helsingin toimisto
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 HELSINKI

Tampereen toimipiste
Central Officen tiloissa, tapaaminen sovittava etukäteen
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE

Ota yhteyttä palautelomakkeella

Henkilöstö

toiminnanjohtaja

Jari Ketola

Johtaminen, verkostot
040 848 1917
jari.ketola@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jari Ketola

Innostukseni lastensuojeluun kumpuaa halusta tehdä merkityksellistä työtä. Suomikin elää lapsistaan ja tulevaisuuden ratkaisevat hyvinvoivat lapset. Tehtävääni tukevaa osaamista ja koulutusta olen hankkinut nuorisotyöstä, sosiaalityöstä (Sosionomi AMK) sekä markkinoinnista ja johtamisesta (EMBA). Vahvuuteni on strateginen ajattelu ja toiminnan kehittäminen. Lastensuojelun johtotehtävissä olen ollut työurani viimeiset 18 vuotta.

Pidän tärkeänä, että lastensuojelu on yhdenvertaista ja yksilöllistä, tunnistamme lasten luovuttamattomat oikeudet ja hyvinvoinnin edellytykset. Lastensuojelun organisaatiolla tulee olla selkeät visiot ja tavoitteet, että toimintaa voidaan arvioida ja edelleen kehittää.

Työntekijöiden motivaation ja hyvinvoinnin edellytys työpaikoilla on psykologinen turvallisuus. Sen myötä voi syntyä rohkeaa, uutta luovaa, kokeilevaa, virheet sallivaa ja oppimista edistävää toimintaa lasten hyväksi.

Vapaa-aikanani liikun luonnossa ja saleilla, pääasiassa porukoissa.

Toimistosihteeri

Sari Ratilainen

Asiakaspalvelu, verkkokauppa
044 715 0213
sari.ratilainen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Sari Ratilainen

Työskentelen Pesäpuun toimistosihteerinä. Työtehtäviini kuuluu sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu, verkkokauppa ja juoksevat asiat. Autan sinua mielelläni asiassa kuin asiassa.

Viestinnän asiantuntija

Marjukka Koskenkorva

Viestintä
044 715 0211
marjukka.koskenkorva@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Marjukka Koskenkorva

Olen vuonna 2016 Jyväskylän yliopistosta valmistunut viestinnän asiantuntija, jota kiehtoo eettinen vuorovaikutus ja ihmisten kohtaaminen. Aikaisemmin olen kerännyt viestinnän alan kokemusta mm. Suomen Madridin -instituutissa, valtiovarainministeriössä ja parissa toimituksessa. Työssäni vastaan Pesäpuun viestinnän koordinoinnista ja kehittämisestä, sisällöntuotannosta, sosiaalisesta mediasta ja yhteydenpidosta mediaan.

Markkinoinnin asiantuntija

Hanna Teriö

Markkinointi, varainhankinta
044 746 9449
hanna.terio@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna Teriö

Valmistuin Turun yliopistosta elokuussa 2018 pääaineenani mediatutkimus. Opintoihini sisältyi myös esimerkiksi luovaa kirjoittamista, taloussosiologiaa ja liiketoimintaosaamista. Aiemmin olen työskennellyt muun muassa pankkiympäristössä ja tapahtumajärjestämisen parissa. Pesäpuulla aloitin marraskuussa 2018 markkinoinnin asiantuntijan tehtävissä. Vastaan Pesäpuun markkinoinnista, varainhankinnasta ja verkkokaupasta.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni ja haluan omalla työpanoksellani auttaa siinä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja hyvinvoiviksi aikuisiksi. Vapaa-ajallani kirjoitan runoja, käyn kulttuuritapahtumissa ja seuraan ajankohtaisia ilmiöitä.

Kehittämispäällikkö

Christine Välivaara

Sijoitettu lapsi koulussa
040 775 5700
christine.valivaara@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Christine Välivaara

Minua kiinnostaa lasten kanssa työskentely sekä kodin, varhaiskasvatuksen, koulun, lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhdyspinnat. Uskon, että ihmeet tapahtuvat arjessa ja siksi tuki on tuotava lähelle lasta. Sijoitettujen lasten osallisuutta sekä lähiaikuisten osaamista tulee vahvistaa. Vuodesta 2002 lähtien olen saanut ollut kehittämässä lapsilähtöistä lastensuojelua ja sijaisvanhempien tukea. Tällä hetkellä juurrutamme monialaista SISUKAS-toimintaa, jotta sijoitetut lapset saisivat koulupolullaan tarvitsemansa tuen. Lisäksi työn alla ovat lasten tunne- ja itsesäätelytaitojen psykologisen ensiavun menetelmät.

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, psykologi (YTM, PSM), ammatillisten aineiden opettaja ja voimavarakeskeinen työnohjaaja.

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena Niemelä

Sijoitettu lapsi koulussa
041 435 6345
hanna-leena.niemela@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna-Leena Niemelä

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. Työssäni olen sijoitettujen lasten koulunkäynnin kysymysten äärellä. SISUKAS-toimintamallin juurruttaminen sekä sijoitettujen lasten kanssa työskentelyyn ja tunnetaitoihin liittyvien välineiden ja menetelmien tehtävät saavat työaikani täyttymään mukavasti.

Kehittämispäällikkö

Jaana Pynnönen

PRIDE ja perhehoito, sukulais- ja läheissijaisvanhemmuus, lastensuojelun arviointi
040 743 6727
jaana.pynnonen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Jaana Pynnönen

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTL). Toimin seniorPRIDE-kouluttajana. PRIDE-ohjelmaan pohjaava perhehoidon kokonaisuuteen liittyvä kehittämistyö ja erilaiset arvioinnin kysymykset lastensuojelun prosesseissa täyttävät pitkälti työaikani. Sukulais-ja läheissijaisvanhemmuuden arviointiin ja valmennukseen liittyvät tehtävät ovat myös vastuualueellani. Toimin työnohjaajana ja lastensuojelun edunvalvojana.

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Hanna Torvinen

Perhehoito ja lastensuojelun arviointi
044 715 0220
hanna.torvinen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Hanna Torvinen

Työskentelen lapsi kainalossa, lapsen ääntä ja osallisuutta arvostaen.

Lastensuojelun ja erityisesti perhehoidon kehittäminen on monialaista yhteistyötä, jossa tarvitsemme toisiamme tasa-arvoisina kumppaneina.

Olen lastensuojelun pitkänlinjan ammattilainen. Minulla on kokemusta muun muassa sosiaalitoimen, perheneuvolan, järjestöpuolen, erityisammattioppilaitoksen ja kuntoutuksen sosiaalityöstä. Toimin Pesäpuussa kehittäjäsosiaalityöntekijänä lastensuojelun perhehoidon, läheis- ja sukulaissijaisvanhemmuuden kysymysten parissa.

Olen sosiaalityöntekijä (YTM) ja PRIDE-valmentaja.

Kehittämispäällikkö

Hanna Piiroinen

Perhehoito, lasten osallisuus
040 700 0795
hanna.piiroinen@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Piiroinen

Kiinnostun ryhmäprosesseista, vuorovaikutuksen ja muutoksen tutkailusta sekä tunnetyöskentelystä aikuisten ja lasten kanssa.

Työskentelen sijais- ja adoptiovanhempien PRIDE-ennakkovalmennuksen kehittäjänä ja valmentajien kouluttajana. Tehtäviini kuuluvat myös perhehoidon täydennyskoulutuksen suunnittelu erityisesti yhteistyön rakentamisen, tunnetyön ja sijaissisaruuden näkökulmasta.

Innostavaa ja jännittävää on kehittämistyö 3–5-vuotiaiden lasten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen YTM, sosiaalipoliitikko ja sosiaalityöntekijä.

Kehittämispäällikkö

Sirpa Yli-Rekola

PRIDE-ennakkovalmennus, perhehoidon täydennyskoulutus ja tuki
040 508 5601
sirpa.yli-rekola@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sirpa Yli-Rekola

Olen senior PRIDE-valmentaja ja innostunut kehittämään sijais-ja adoptiovanhempien ennakkovalmennusta ja täydennyskoulutusta. Olen kiinnostunut yhteistyön rakentamisesta, vuorovaikutuksesta ja tunnetyöskentelystä perhehoidossa. Oman kokemukseni mukaan sijais- ja adoptiovanhemmuus on suurelta osin tunnetyötä. Koulutukseltani olen teologi.

Kehittämispäällikkö

Pia Lahtinen

#Munperheet-hanke, lastensuojelun arviointi, systeeminen lastensuojelu
040 188 1461
pia.lahtinen@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Pia Lahtinen

Pesäpuussa saan tehdä töitä monenlaisten kokemusasiantuntija- ja ammattilaisverkostojen kanssa. Tällä hetkellä työskentelen #Munperheet-hankkeessa, joka on käynnistynyt Tampereella syksyllä 2017. Se pyrkii lisäämään lapsen edun mukaisten jälleenyhdistämisten edellytyksiä perhehoidossa. Työsarkaani kuuluvat myös systeeminen lastensuojelu, oheishuoltajuus ja lastensuojelun arviointityö. 

Koulutukseltani olen YTL, erityissosiaalityöntekijä ja ammatillisten aineiden opettaja. 

Kehittämispäällikkö

Reetta Peltonen

#Munperheet-hanke
040 521 1646
reetta.peltonen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Reetta Peltonen

Olen sosiaalityöntekijä ja työskentelen Pesäpuussa #Munperheet-hankkeessa, joka on käynnistynyt syksyllä 2017. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä lapsen edun mukaisten perheen jälleenyhdistämisten lisäämiseksi lastensuojelun perhehoidossa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten äänten ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen. Työkokemusta minulla on lastensuojelun avohuollosta, sijais- ja jälkihuollosta, sosiaalipäivystyksestä sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalta.

Kehittämispäällikkö

Johanna Barkman

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus, Voima vaikuttaa -verkosto
040 514 4855
johanna.barkman@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Johanna Barkman

Työni tähtää nuorten osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen lastensuojelussa. Yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa vedämme ryhmiä, järjestämme foorumeita ja koulutuksia. Mentoroimme uusia kehittäjäryhmiä ja pidämme puheenvuoroja. Työssäni innostun yhdessä tekemisestä. Saan voimaa siitä, kun näen osallistujien onnistuvan.

Koulutukseltani olen nuorisotyöntekijä ja psykologi, lisäksi olen ratkaisukeskeinen valmentaja ja lyhytterapeutti.

Asiantuntija

Helena Inkinen

Nuorten osallisuus, kokemusasiantuntijuus
040 705 3876
helena.inkinen@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Helena Inkinen

Olen aloittanut Pesäpuussa Selviytyjät-ryhmässä kokemusasiantuntijana vuonna 2008. Nykyään työssäni kehitän nuorten osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa.

Toimipisteeni on Tampereella. Minulle tärkeää on lasten ja nuorten äänen ja kokemusten esiin nostaminen sekä lastensuojelun kehittäminen yhdessä heidän kanssaan.

Asiantuntija

Onni Westlund

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
045 886 3326
onni.westlund@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Onni Westlund

Työskentelen tällä hetkellä Pesäpuussa UP2US- vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistaa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti sijaishuollossa. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa erilaisten vertaisuuden, foorumeiden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Työpisteeni ja hanketyö on Tampereella, liikun kuitenkin aktiivisesti ympäri Suomea osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden teemojen äärellä.

Olen ollut mukana kokemusasiantuntijana monenlaisissa projekteissa ja kehittämisympyröissä vuodesta 2012. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK).

Asiantuntija

Katriina Nokireki

UP2US-hanke, nuorten osallisuus ja kokemusasiantuntijuus
044 715 0221
katriina.nokireki@pesapuu.fi
Jyväskylä

Esittely

Katriina Nokireki

Työskentelen UP2US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa -hankkeessa. Minun maakuntani on Keski-Suomi, mutta monipuolisien työtehtävien ansioista liikun koko valtakunnan alueella. Hankkeessa lisätään osallisuutta ja hyvinvointia sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten elämässä sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä maakunnallisesti. Hankkeessa työskentelemme yhdessä nuorten kanssa mm. vertaisuuden ja kehittämistyön äärellä sekä teemme alueellista vaikuttamistyötä. Työskentelen myös lastensuojeluyksiköihin tehtävän vertaisarvioinnin parissa.

Minua kiinnostaa erityisesti osallisuuden alueellisen tasa-arvon edistäminen sekä sijaishuollosta aikuisuuteen ponnistaneiden, myös jo jälkihuoltoiän ylittäneiden nuorten aikuisten vertaistoimintojen ja tukipalveluiden kartoittaminen ja kehittäminen. Ammatiltani olen nuoriso-ohjaaja.

Jos haluat tietää lisää tai mieleesi juolahti kysymyksiä, otathan yhteyttä!

Kehittämispäällikkö

Sari-Anne Paaso

Lasten osallisuus, 6–10-vuotiaiden Salapoliisitoiminta ja 3–5-vuotiaiden Kirahvityö
0400 547 233
sari-anne.paaso@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Sari-Anne Paaso

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä YTM ja olen myös opiskellut ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajaksi (Solution Focused Art). Olen kiinnostunut lasten osallisuuden kysymyksistä.

Antoisinta työssäni on kehittää lapsiystävällisempää lastensuojelua yhdessä lasten kanssa. Salapoliisitoiminta on sydäntäni lähellä. Nyt pääsen myös kehittämään 3–5-vuotiaiden kanssa, kun etsimme keinoja vahvistaa heidän ääntään ja osallisuuttaan.

Erityisasiantuntija

Hanna Särkiö

Lasten osallisuus
044 715 0223
hanna.sarkio@pesapuu.fi
Helsinki

Esittely

Hanna Särkiö

Työtäni on lasten osallisuuden kehittäminen ja vahvistaminen. Olen kiinnostunut lapsen kohtaamisesta ja tunnetyöskentelystä lasten kanssa. Tutkailen lastensuojelun tarvetta ihmisten elämäntarinoiden kautta ja haluan vahvistaa systeemistä ymmärrystä lastensuojelussa.

Koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä (YTM) ja perheterapeutti (ET).

Asiantuntija

Kristiina Terästö

Lasten osallisuus
044 715 0222
kristiina.terasto@pesapuu.fi
Tampere

Esittely

Kristiina Terästö

Olen toiminut kokemusasiantuntijana Tampereella vuodesta 2015, jonka jälkeen pääsin osaksi Kirahvi Mainion tiimiä syyskuusta 2018 alkaen.

Koulutukseltani olen lähihoitaja, jonka lisäksi suoritan tällä hetkellä avoimessa yliopistossa mm. psykologian opintoja. Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti lapsuus, traumat ja niiden vaikutus lapsen/ihmisen kehitykseen. Pyrin tuomaan oman kokemukseni kautta lisää ymmärrystä ja vertaistukea lastensuojeluun ja sen kehittämiseen.

Kehittäjäpsykologi

Elisa Oraluoma

Sijoitettu lapsi koulussa
Äitiyslomalla


Kehittämispäällikkö

Riikka Huusko

Lasten osallisuus, perhehoito
Äitiyslomalla


Kehittämispäällikkö

Pipsa Vario

Lasten osallisuus
Äitiyslomalla