fbpx

Seuraavaa sijaishuollon juhlapäivää vietetään 19.2.2021!
Mukaan suunnittelemaan? Lue lisää täältä.

Care Dayn tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Tapahtuma järjestettiin Suomessa ensimmäistä kertaa 21.2.2020. Päivän tunnelmia voi käydä kurkkaamassa Care Dayn Facebookista ja Instagramista.

Tästä eteenpäin Care Day järjestetään kansainvälisen mallin mukaan joka vuosi, aina helmikuun kolmantena perjantaina. Kyseessä on maailman suurin juhla sijaishuoltoon liittyen, jonka alkuperäisenä ideana on ollut nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta.

 

Tältä sivulta löydät:

 • Care Dayn tausta
 • Juhlapäivän visio
 • Tavoitteet
 • Paikalliskoordinaattorien toiminta ja rooli
 • Pesäpuun rooli
 • Miten voi osallistua juhlintaan?
 • Materiaalia
 • Care Day -yhteistyöverkoston toimijat

 

Taustaa

Ensimmäinen Care Day järjestettiin Skotlannissa vuonna 2015 lakimuutoksen (Children and young people Scotland bill 2014) vuosipäivän kunniaksi. Who Cares? -järjestön kautta 21 sijaishuollossa asunutta nuorta vaikutti lakimuutokseen ja auttoi sitä kautta takaamaan enemmän oikeuksia sijaishuollossa asuville tai asuneille nuorille Skotlannissa. Vuonna 2016 viisi eri järjestöä yhdistivät voimansa ja muodostivat 5 Nations 1 Voice allianssin, joka on jatkanut Care Dayn juhlimista. Päivän viettäminen on laajentunut muutaman vuoden aikana, sillä esimerkiksi vuonna 2019 tapahtumaa juhlittiin Britannian lisäksi kansainvälisesti mm. Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Care Dayn juhliminen näissä maissa on ollut hyvin monimuotoista. Päivään on voinut osallistua eri alueiden paikallisissa tapahtumissa tai valtakunnallisesti esimerkiksi levittämällä päivän viestiä sosiaalisessa mediassa. Sijaisperheitä ja  lastensuojelulaitoksia/lasten- ja nuorisokoteja on kannustettu osallistumaan päivään järjestämällä mukavaa tekemistä omassa yhteisössään. Skotlannissa rakennuksia on valaistu punaisen sävyillä ja toimipisteitä on koristeltu väriteemaan mukaan lasten ja nuorten tukemisen osoittamiseksi.

Vuonna 2020 Care Day’ta juhlittiin Suomen lisäksi Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, Englannissa, Skotlannissa, Walesissa, Espanjassa, Kroatiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

 

Lue lisää Care Dayn historiasta ja päivän järjestämisestä:

Care Day 2020

EPIC Empowering people in care

Become. The charity for children in care and young care leaves

Who Cares? Scotland

 

Seuraa juhlapäivää Facebookissa ja Instagramissa.

#CareDay20
#sijaishuollonjuhlapäivä

Visio

Jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia.

 

Tavoitteet

 • Juhliminen – Tehdään sijaishuollossa asuvia ja asuneita sekä heistä välittäviä ihmisiä näkyväksi, nostetaan esiin hyviä asioita ja onnistumisia. Lisätään ymmärrystä sijaishuollosta ja vaikutetaan ennakkoluuloihin.
 • Yhdessä tekeminen – Tehdään yhdessä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta kaikilla ihmisillä, joita sijaishuolto koskettaa, on mahdollisuus päästä mukaan juhlimaan ja saada äänensä kuuluviin.
 • Kannustaminen – Kannustetaan sekä kutsutaan sijaishuoltoa erilaisista näkökulmista tarkastelevia ihmisiä yhteiseen keskusteluun kumppaneiden ja päättäjien kanssa siitä, miten tulevaisuudessa jokainen lapsi sijaishuollossa kokisi olevansa arvostettu ja rakastettu, ja näkisi maailman täynnä mahdollisuuksia.
 • Vuorovaikutus – Motivoidaan kaikkia, joita sijaishuolto koskettaa jakamaan heidän tapansa juhlia, näyttämään sitoutumisensa aiheeseen ja synnyttämään keskusteluja aiheeseen liittyen kaikkialla missä he toimivat.

 

Tarkoituksenamme ei ole lakaista maton alle eikä peitellä asioita, jotka sijaishuoltoon liittyen eivät vielä ole sellaisella tasolla, jolla niiden tulisi olla. Meille on tärkeää, että jokainen, jota sijaishuolto koskettaa tai on koskettanut, voisi tuntea päivän omakseen positiivisella tavalla.

 

 

Paikalliskoordinaattorien toiminta ja rooli

Mitä tarkoittaa paikalliskoordinaattorina toimiminen? Voisitko toimia itse (tai organisaationa) paikalliskoordinaattorina omalla alueellasi?

Paikalliskoordinaattorien tehtävänä on toimia oman alueensa sijaishuollon juhlapäivän eli Care Dayn käytännön toteutukseen liittyvänä vastuuhenkilönä. Paikalliskoordinaattori vastaa ja viestii oman alueensa toimijoille päivän järjestämiseen liittyvistä asioista ja on yhteydessä päivän kansalliseen koordinaattoriin (Pesäpuu). Käytännössä paikalliskoordinaattorin tehtävän määrä ja vastuu määräytyvät sen mukaan, kuinka paljon omalla alueella järjestetään tapahtumia ja muuta toimintaa Care Dayhin liittyen. Paikalliskoordinaattorit saavat jatkuvan tuen Pesäpuun Care Dayn kansallisilta koordinaattoreilta. Pesäpuu tarjoaa myös eri alueiden paikalliskoordinaattoreille ideoita sekä mahdollisuuden toimia ja vaihtaa ajatuksia yhdessä.

Paikalliskoordinaattorien tehtävien määrä on siis osittain suhteessa siihen, paljonko he itse panostavat päivän toteuttamiseen. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi paikalliskoordinaattorien tehtävät voivat myös sisältää mm. seuraavia asioita:

 • Huolehtia siitä, että kaikki eri tahot huomioidaan ja eri toimijat saavat äänensä kuuluviin. Sijaishuollossa nykyisin asuvat lapset ja nuoret, sijaishuollossa aiemmin asuneet eri-ikäiset ihmiset, syntymä- ja sijaisvanhemmat, sisarukset, ammattilaiset ym.
 • Varmistaa sen, että on tietoinen oman alueensa aiheeseen liittyvistä tapahtumista, ettei tule päällekkäisiä tapahtumia samalla kohderyhmälle ja voidaan kutsua ihmisiä tekemään yhdessä.
 • Vastaa yleisestä viestinnästä, paikallisten toimijoiden aktivoinnista ja yhteistyöstä median kanssa. Esim. mistä sijaishuollon juhlapäivässä on kyse, miten toimijat voivat tulla mukaan alueelliseen suunnitteluun ja toteutukseen.
 • On yhteydessä kansalliseen koordinaattoriin ja muihin paikalliskoordinaattoreihin. Paikalliskoordinaattorien vertaistuellinen tukeminen ja ideoiden vaihto ym.

 

Vuoden 2020 paikalliskoordinaattorien yhteystiedot

 

Kiinnostaisiko sinua toimia paikalliskoordinaattorina vuonna 2021? Ota yhteyttä sähköpostitse onni.westlund@pesapuu.fi.

 

Pesäpuun rooli

Pesäpuun rooli on olla koko päivään liittyen kokoava ja koordinoiva taho, joka tarjoaa tukea, apua ja vinkkejä päivän toteuttamiseen paikallisesti ja alueellisesti. Pesäpuu koordinoi toimintaa myös kansainvälisesti olemalla yhteydessä keskeisiin muiden maiden tahoihin, jotka järjestävät Care Dayta. Pesäpuu tukee päivän onnistumista tuomalla omaa viestintä- ja markkinointiosaamistaan kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi, tuottaa materiaaleja ja pitää yleisesti toiminnan langat käsissään.

 

 

Miten voi osallistua juhlintaan?

Care Dayn viettämiseen voi osallistua monin eri tavoin. Valitse omien resurssiesi ja mahdollisuuksiesi mukaan teille sopiva tapa osallistua. Tähän olemme koonneet esimerkkejä osallistumisen muodoista:

 • Jaa tarinoita tai kuvia (esim. materiaaleista löytyvän plakaatin kanssa) sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #CareDay20 #sijaishuollonjuhlapäivä.
 • Mainosta tapahtumaa verkostoissasi, kutsu ihmisiä mukaan ja tehkää yhdessä.
 • Kirjoita blogi, tee vlogi tai nauhoita vaikka podcast sijaishuollosta:
  • Kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä mietit tai mitä sinä tai organisaationne teette, joten kertokaa se!
  • Blogi, vlogi tai podcast sosiaalityöntekijältä, sijaishuoltopaikan aikuiselta, jälkihuollon ohjaajalta, vaikka johtajalta tai poliitikolta, voi auttaa lukijoita ymmärtämään, mistä sijaishuollossa on kyse tai mitä teette sen eteen, että lapset, nuoret ja perheet voisivat hyvin.
  • Blogi, vlogi tai podcast sijaishuollossa asuvalta tai asuneelta lapselta, nuorelta tai aikuiselta voi auttaa ymmärtämään, miltä se tuntuu ja mitä ajatuksia heillä on siihen liittyen. Mukaan voi pyytää myös esim. sijaishuollossa asuvien tai asuneiden lasten vanhempia, isovanhempia, tätejä, setiä, sisaruksia, perhehoitajia, sijaissisaruksia ym. Sijaishuolto koskettaa monia ihmisiä! (Muista eettisyys, voit olla Pesäpuuhun yhteydessä, jos tämä mietityttää!)
 • Tehkää jotain kivaa yhdessä sijaishuoltopaikan porukan kesken tai osallistukaa vaikka yhdessä alueellanne järjestettäviin tapahtumiin.
 • Suunnittele tai järjestä jonkinlainen tapahtuma, joka on mainio tapa vahvistaa alueellista sijaishuollon toimijoiden välistä yhteyttä. Kutsu kavereita mukaan. Muista myös ottaa sijaishuollossa asuvat tai asuneet lapset ja nuoret mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen!
  • Tapahtumat voivat olla esimerkiksi aamukahvitilaisuuksia, seminaareja, työpajoja, iltajuhlia tai mitä vaan muuta.

Lisäksi oman alueen paikalliskoordinaattoriin kannatta olla yhteydessä, jos haluaa päästä mukaan juhlintaan.

Kysy lisää

Asiantuntija

Onni
Westlund

045 886 3326

Viestinnän asiantuntija

Marjukka
Koskenkorva

044 715 0211