fbpx

Seuraavaa sijaishuollon juhlapäivää vietetään 19.2.2021!

Care Dayn tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Tapahtuma järjestettiin Suomessa ensimmäistä kertaa 21.2.2020. Päivän tunnelmia voi käydä kurkkaamassa Care Dayn Facebookista ja Instagramista.

Tästä eteenpäin Care Day järjestetään kansainvälisen mallin mukaan joka vuosi, aina helmikuun kolmantena perjantaina. Kyseessä on maailman suurin juhla sijaishuoltoon liittyen, jonka alkuperäisenä ideana on ollut nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä yhdistää sijaishuoltoon liittyviä henkilöitä keskustelemaan ja jakamaan tietoa sijaishuollosta.

 

Tältä sivulta löydät:

 • Care Dayn tausta
 • Juhlapäivän visio
 • Tavoitteet
 • Pesäpuun rooli
 • Miten voi osallistua juhlintaan?
 • Materiaalia
 • Care Day -yhteistyöverkoston toimijat

 

Taustaa

Ensimmäinen Care Day järjestettiin Skotlannissa vuonna 2015 lakimuutoksen (Children and young people Scotland bill 2014) vuosipäivän kunniaksi. Who Cares? -järjestön kautta 21 sijaishuollossa asunutta nuorta vaikutti lakimuutokseen ja auttoi sitä kautta takaamaan enemmän oikeuksia sijaishuollossa asuville tai asuneille nuorille Skotlannissa. Vuonna 2016 viisi eri järjestöä yhdistivät voimansa ja muodostivat 5 Nations 1 Voice allianssin, joka on jatkanut Care Dayn juhlimista. Päivän viettäminen on laajentunut muutaman vuoden aikana, sillä esimerkiksi vuonna 2019 tapahtumaa juhlittiin Britannian lisäksi kansainvälisesti mm. Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Care Dayn juhliminen näissä maissa on ollut hyvin monimuotoista. Päivään on voinut osallistua eri alueiden paikallisissa tapahtumissa tai valtakunnallisesti esimerkiksi levittämällä päivän viestiä sosiaalisessa mediassa. Sijaisperheitä ja  lastensuojelulaitoksia/lasten- ja nuorisokoteja on kannustettu osallistumaan päivään järjestämällä mukavaa tekemistä omassa yhteisössään. Skotlannissa rakennuksia on valaistu punaisen sävyillä ja toimipisteitä on koristeltu väriteemaan mukaan lasten ja nuorten tukemisen osoittamiseksi.

Vuonna 2020 Care Day’ta juhlittiin Suomen lisäksi Irlannissa, Pohjois-Irlannissa, Englannissa, Skotlannissa, Walesissa, Espanjassa, Kroatiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

 

Lue lisää Care Dayn historiasta ja päivän järjestämisestä:

Care Day 2020

EPIC Empowering people in care

Become. The charity for children in care and young care leaves

Who Cares? Scotland

 

Seuraa juhlapäivää Facebookissa ja Instagramissa.

#CareDay21
#sijaishuollonjuhlapäivä

 

Juhlitaanko Teillä sijaishuollon juhlapäivää?
Kerro mukana olostasi täyttämällä lomake täällä.

Visio

Jokainen lapsi sijaishuollossa kokee olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkee maailman täynnä mahdollisuuksia.

 

Tavoitteet

 • Juhliminen – Tehdään sijaishuollossa asuvia ja asuneita sekä heistä välittäviä ihmisiä näkyväksi, nostetaan esiin hyviä asioita ja onnistumisia. Lisätään ymmärrystä sijaishuollosta ja vaikutetaan ennakkoluuloihin.
 • Yhdessä tekeminen – Tehdään yhdessä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta kaikilla ihmisillä, joita sijaishuolto koskettaa, on mahdollisuus päästä mukaan juhlimaan ja saada äänensä kuuluviin.
 • Kannustaminen – Kannustetaan sekä kutsutaan sijaishuoltoa erilaisista näkökulmista tarkastelevia ihmisiä yhteiseen keskusteluun kumppaneiden ja päättäjien kanssa siitä, miten tulevaisuudessa jokainen lapsi sijaishuollossa kokisi olevansa arvostettu ja rakastettu, ja näkisi maailman täynnä mahdollisuuksia.
 • Vuorovaikutus – Motivoidaan kaikkia, joita sijaishuolto koskettaa jakamaan heidän tapansa juhlia, näyttämään sitoutumisensa aiheeseen ja synnyttämään keskusteluja aiheeseen liittyen kaikkialla missä he toimivat.

 

Tarkoituksenamme ei ole lakaista maton alle eikä peitellä asioita, jotka sijaishuoltoon liittyen eivät vielä ole sellaisella tasolla, jolla niiden tulisi olla. Meille on tärkeää, että jokainen, jota sijaishuolto koskettaa tai on koskettanut, voisi tuntea päivän omakseen positiivisella tavalla.

 

 

Pesäpuun rooli

Pesäpuun rooli on olla koko päivään liittyen kokoava ja koordinoiva taho, joka tarjoaa tukea, apua ja vinkkejä päivän toteuttamiseen paikallisesti ja alueellisesti. Pesäpuu koordinoi toimintaa myös kansainvälisesti olemalla yhteydessä keskeisiin muiden maiden tahoihin, jotka järjestävät Care Dayta. Pesäpuu tukee päivän onnistumista tuomalla omaa viestintä- ja markkinointiosaamistaan kaikkien toimijoiden hyödynnettäväksi, tuottaa materiaaleja ja pitää yleisesti toiminnan langat käsissään.

 

 

Miten voi osallistua juhlintaan?

Care Dayn viettämiseen voi osallistua monin eri tavoin. Valitse omien resurssiesi ja mahdollisuuksiesi mukaan teille sopiva tapa osallistua. Tähän olemme koonneet esimerkkejä osallistumisen muodoista:

 • Jaa tarinoita tai kuvia (esim. materiaaleista löytyvän plakaatin kanssa) sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #CareDay20 #sijaishuollonjuhlapäivä.
 • Mainosta tapahtumaa verkostoissasi, kutsu ihmisiä mukaan ja tehkää yhdessä.
 • Kirjoita blogi, tee vlogi tai nauhoita vaikka podcast sijaishuollosta:
  • Kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä mietit tai mitä sinä tai organisaationne teette, joten kertokaa se!
  • Blogi, vlogi tai podcast sosiaalityöntekijältä, sijaishuoltopaikan aikuiselta, jälkihuollon ohjaajalta, vaikka johtajalta tai poliitikolta, voi auttaa lukijoita ymmärtämään, mistä sijaishuollossa on kyse tai mitä teette sen eteen, että lapset, nuoret ja perheet voisivat hyvin.
  • Blogi, vlogi tai podcast sijaishuollossa asuvalta tai asuneelta lapselta, nuorelta tai aikuiselta voi auttaa ymmärtämään, miltä se tuntuu ja mitä ajatuksia heillä on siihen liittyen. Mukaan voi pyytää myös esim. sijaishuollossa asuvien tai asuneiden lasten vanhempia, isovanhempia, tätejä, setiä, sisaruksia, perhehoitajia, sijaissisaruksia ym. Sijaishuolto koskettaa monia ihmisiä! (Muista eettisyys, voit olla Pesäpuuhun yhteydessä, jos tämä mietityttää!)
 • Tehkää jotain kivaa yhdessä sijaishuoltopaikan porukan kesken tai osallistukaa vaikka yhdessä alueellanne järjestettäviin tapahtumiin.
 • Suunnittele tai järjestä jonkinlainen tapahtuma, joka on mainio tapa vahvistaa alueellista sijaishuollon toimijoiden välistä yhteyttä. Kutsu kavereita mukaan. Muista myös ottaa sijaishuollossa asuvat tai asuneet lapset ja nuoret mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen!
  • Tapahtumat voivat olla esimerkiksi aamukahvitilaisuuksia, seminaareja, työpajoja, iltajuhlia tai mitä vaan muuta.

Seuraa juhlapäivää Facebookissa ja Instagramissa.

#CareDay21
#sijaishuollonjuhlapäivä

 

Juhlitaanko Teillä sijaishuollon juhlapäivää?
Kerro mukana olostasi täyttämällä lomake täällä.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogit

Sijaishuollon juhlapäivän dialogeissa keskustellaan aiheesta “Sijaishuollon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa”.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogit tarjoavat ihmisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua sijaishuollon onnistumisista ja tulevaisuudesta.

Keskustelujen avulla lisätään ymmärrystä siitä, millaisia onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu juuri nyt ja minkälaisia onnistumisia toivomme tulevaisuudessa. Keskusteluja järjestetään runsaasti sijaishuollon juhlapäivän viikolla (15.-21.2.2021) eri puolilla Suomea lukuisten toimijoiden järjestämänä.

Tavoite on tarjota ihmisille turvallinen rakentavan keskustelun paikka sijaishuollon onnistumisista nyt ja katsoa samalla tulevaisuuden onnistumisten suuntaan sijaishuollon juhlapäivän hengessä.

Keskusteluista tuotetaan yhteenveto, joka julkaistaan kaikkien lastensuojelun ja sijaishuollon toimijoiden sekä aiheesta kiinnostuneiden käyttöön.

Sijaishuollon juhlapäivän keskusteluja järjestetään ja kutsutaan järjestämään kaikki aiheesta kiinnostuneet ihmiset ja tahot sijaishuollon juhlapäivän viikolla 15.-21.2.2021, itse juhlapäivän ollessa kansainvälisen mallin mukaisesti helmikuun kolmas perjantai eli 19.2.2021.

 • Keskustelun toteutustavaksi suositellaan Erätauko-mallia ja pituudeksi kaksi tuntia, mutta voit käyttää myös itsellesi ja kohderyhmällsei parhaiten sopivaa dialogimenetelmää.
 • Keskustelun järjestämiseksi yhdistä teema “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa” sinua ja kohderyhmääsi koskettavaan aiheeseen.
 • Voit tarkastella keskustelussa sijaishuoltoa laajasti tai vaihtoehtoisesti rajata aihetta tarkemmin tarkasteltavaksi esimerkiksi laitoshoidon, jälkihuollon, pienten lasten, vanhempien tai sisarusten näkökulmasta.
 • Aihe voi olla esimerkiksi: “Mitä onnistumisia sijaishuollossa tapahtuu sijaissisarusten näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa?”, “Mitä onnistumiset sijaishuollossa vaativat työntekijöiltä / johdolta / päättäjiltä nyt ja tulevaisuudessa”, “Onnistumiset sijaishuollossa nyt ja tulevaisuudessa lasten / syntymävanhempien / sosiaalityöntekijöiden / psykologien näkökulmasta?” tai “Mitä ovat perhehoidon onnistumiset nyt ja tulevaisuudessa?”

Tutustu Erätauko-keskustelun aiheen määrittelyyn ja vaiheisiin Erätauko-säätiön sivuilla.

Erätauko-keskustelun voit järjestää korontilanteesta riippuen joko kasvokkain tai etänä. Näihin molempiin saat materiaalit ja perehdytyksen. Järjestäessäsi Sijaishuollon juhlapäivän dialogeja, saat samalla käyttöösi samalla menetelmän käydä kaikenlaisia tulevaisuusdialogeja. Jos haluat järjestämisen sijaan osallistua keskusteluun, voit katsoa sivun lopussa olevasta listasta itsellesi sopivan dialogin ja ilmoittuautua siihen.

Keskustelun järjestämisen tueksi saat:

 • Kutsupohjan teksteineen ja ehdotuksen kutsutavoista ja aikataulusta.
 • Erätauko-keskustelun kaavan (käsikirjoituksen), josta löytyy keskustelun ohjaamiseen tarvittava ohjeistus kasvokkain tai etänä.
 • Mahdollisuuden tutustua Erätauko-keskusteluun osallistumalla perehdytysdialogiin 28.1.2021 klo 13.00-15.00.
 • Perehdytyksen keskustelujen fasilitointiin Erätauko-keskustelujen ammattilaisilta 4.2.2021 klo 13.00-15.00.
 • Mahdollisuuden erilliseen sparraukseen tarvittaessa.
 • Muita vinkkejä ja neuvoja!

Keskustelun järjestäjän tulee:

 • Ilmoittautua keskustelun järjestäjäksi
 • Valita järjestääkö keskustelun kasvokkain vai etänä
 • Kasvokkaisessa keskustelussa varata tila ja tarjoilut
 • Kutsua keskustelijat
 • Vetää keskustelu
 • Varata keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina
 • Toimittaa keskustelun kirjaus ja yhteenveto keskustelun jälkeen

Ilmoittaudu mukaan Sijaishuollon juhlapäivän dialogin järjestäjäksi täältä.

Voit käyttää näitä kaavoja (käsikirjoituksia) ja vinkkejä apunasi järjestäessäsi sijaishuollon juhlapäivän dialogeja:

 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – lähikeskustelu 120min
 • Sijaishuollon juhlapäivän dialogin kaava – etäkeskustelu 120min
 • Vinkkilista Sijaishuollon juhlapäivän dialogien järjestämistä varten.

Sijaishuollon juhlapäivän dialogien koordinoinnista ja yhteenvedon koostamisesta vastaavat yhteistyössä DialogiAkatemia, Erätauko-säätiö, sijaishuollon juhlapäivän koordinaatioryhmä ja Pesäpuu ry.

Kysy lisää

Asiantuntija

Onni
Westlund

045 886 3326

Asiantuntija

Milja
Kaijanen

041 730 4797

Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

Kaisu
Saastamoinen

040 774 0582