KaMu-kehittämisympäristö sisältää tietoa ja auttamisen välineitä koskien sijaishuollossa tapahtuvaa lasten keskinäistä väkivaltaa

Pesäpuun Vertaisuus ilman väkivaltaa (ViV) -hankkeessa on avattu KaMu-kehittämisympäristö. KaMu on ilmainen digitaalinen alusta, joka sisältää tietoa, materiaalia ja auttamisen välineitä koskien sijaishuollossa tapahtuvaa vertaissuhdeväkivaltaa eli lasten keskinäistä väkivaltaa.

KaMu on vuorovaikutteinen ympäristö, jota voi käyttää omien tarpeiden mukaisesti. Alustalla on mahdollisuus osallistua vertaissuhdeväkivaltaa koskevaan kehittämistyöhön vastaamalla kysymyksiin ja keskustelemalla aiheesta, mutta mukana voi olla myös osallistumatta keskusteluihin. Sisältöä päivitetään jatkuvasti, alustalla julkaistaan muun muassa Vertaissuhdeväkivalta sijaishuollossa -kyselyiden tulokset vuoden 2024 aikana.

KaMu on suunnattu kaikille, joita sijaishuollossa tapahtuva vertaissuhdeväkivalta tavalla tai toisella koskettaa. Sijaishuollossa toimiville aikuisille KaMu tarjoaa materiaalia ja keinoja vertaissuhdeväkivallan ennaltaehkäisyyn, kriisiauttamiseen ja jälkipuintiin traumatietoisen konfliktin käsittelyn avulla. Nuorille ympäristö tarjoaa tietoa, taitoja ja toivoa vertaissuhdeväkivallan käsittelyyn.

Hankkeessa aloitetaan työstämään sijaishuollossa asuville nuorille traumatyökirjaa, joka sisältää tietoa traumatisoitumisesta sekä harjoituksia vakautumiseen, selviytymiseen ja traumoista toipumiseen liittyen. KaMussa on mahdollisuus osallistua työkirjan ideointiin ja tekemiseen.

KaMu tulee sanoista kasvu ja muutos. Molemmat ovat elämän pysyviä elementtejä, jotka ohjaavat meitä kohti parempaa itseämme. Kasvu vaatii uteliaisuutta ja halua oppia. Muutos taas voi olla väistämätöntä elämän eri vaiheissa, ja sen kohtaaminen vaatii rohkeutta.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan! Pääset rekisteröitymään ja kirjautumaan KaMuun tästä.

KaMu-kehittämisympäristö sisältää tietoa ja auttamisen välineitä koskien sijaishuollossa tapahtuvaa lasten keskinäistä väkivaltaa. KaMu-kehittämisympäristö sisältää tietoa ja auttamisen välineitä koskien sijaishuollossa tapahtuvaa lasten keskinäistä väkivaltaa</font color=”white”>