Vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa -kyselyt ovat auenneet

Pesäpuu ry:n Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeessa tuotetaan laajasti eri näkökulmat huomioivaa tilannekuvaa lastensuojelun sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta eli lasten ja nuorten keskinäisestä väkivallasta. Tilannekuvan luominen käynnistyy Vertaissuhdeväkivalta sijaishuollossa -kyselyillä. Vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa -kyselyt ovat auenneet.

Kyselyihin toivotaan vastauksia seuraavilta kohderyhmiltä (kysely avautuu klikkaamalla linkkiä):

Kyselyt ovat avoinna 24.8.–31.12.2023. Vastaaminen tapahtuu nimettömästi ja on ehdottoman luottamuksellista. Saatuja vastauksia käytetään Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeen kehittämistyössä, kun luodaan keinoja vertaissuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa tai esimerkiksi sijaishuoltopaikkaa ole mahdollista tunnistaa.

Eettisyyden varmistamiseksi hanke on konsultoinut Nuoriso- ja lapsuudentutkimusseuran tutkimuseettistä toimikuntaa. Toimikunnan lausunnossa arvostettiin kyselyiden vahvaa eettisyyttä. Tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.

Vastaukset auttavat luomaan ymmärrystä siitä, millaista vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa on. Tällä hetkellä saatavilla ei ole riittävän kattavaa ja eri näkökulmat huomioivaa kokemuksellista, ammatillista ja tutkimuksellista tietoa sijaishuollossa ilmenevästä vertaissuhdeväkivallasta, sen muodoista, laajuudesta ja vaikutuksista. Jokainen vastaus on tärkeä.

Vertaissuhdeväkivalta lastensuojelun sijaishuollossa -kyselyt ovat auenneet. Kiitos, kun vastaat kyselyyn ja jaat kyselyitä eteenpäin omissa verkostoissasi!

Lisätietoja:

Eeva Mononen, eeva.mononen(at)pesapuu.fi

Johanna Barkman, johanna.barkman(at)pesapuu.fi

Vertaisuus ilman väkivaltaa -hankkeen verkkosivut