Lapsenmielipide.fi-sivusto on avattu!

Pesäpuun tuottama Lapsenmielipide.fi-sivusto on nyt avattu. Sivustolta löytyvä Lapsen mielipiteen selvittämisen toimintamalli on kehitetty yhdessä 3–5-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, heidän vastuusosiaalityöntekijöidensä sekä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa. Toimintamallia on koekäytetty asiakastyössä ja muokattu palautteen perusteella.

Toimintamalli on kehitetty osana Kirahvityötä. Kirahvit-kehittämistyö on aloitettu Pesäpuussa keväällä 2017, ja sen tarkoituksena on vahvistaa pienten lasten osallisuutta lastensuojelun työkäytännöissä ja perhehoidon arjessa. Lue lisää Kirahvitoiminnasta.

Sivusto sisältää alle 12-vuotiaiden lastensuojelun asiakkaana olevien lasten tuottamaa tietoa sekä jo aikuistuneiden kokemusasiantuntijoiden kertomuksia.

Ajattelemme Kirahvityössä, että on etuoikeus tehdä työtä, jossa saamme kuulla lapsia ja heidän mielipiteitään sekä toiveitaan omista asioistaan. Kun teemme sen lapselle sopivalla tavalla hänen oikeuksiaan noudattaen, olemme ammatillisuuden ytimessä.

Toivomme kaikille antoisia mielipiteen selvittämisen prosesseja!