Hatkassa-hankkeen uusi katsaus julkaistu

Pesäpuu ry:n maaliskuussa 2022 käynnistyneen Hatkassa – sijaishuoltopaikasta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hankkeen ensimmäinen vuosi vierähti tiedonkeruun äärellä, kun hanke selvitti laajalla, yli 2000 vastausta saaneella kyselytutkimuksella sekä työpajoilla tietoa hatkaamisilmiöstä niin nuorilta ja heidän läheisiltään kuin myös lastensuojelulaitosten ammattilaisilta, sosiaalityöstä ja sosiaalipäivystyksestä, poliiseilta sekä muilta ilmiön kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta.

Hankkeen työntekijät ovat kirjoittaneet katsauksen viime vuoden toiminnastaan sekä tulevista suunnitelmistaan. He myös kertovat hatkaamisen ennaltaehkäisemiseksi suunniteltujen prosessien etenemisestä.

Raportti hatkaamisen kansallisesta tilannekuvasta julkaistaan erillisessä tilaisuudessa 15.3.2023 Helsingissä. Tämän jälkeen hankkeessa käydään yhteiskehittämisen periaattein konkreettisiin toimiin hatkaavien nuorten suojelemiseksi. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi hatkassa.fi-verkkosivuston ja muun materiaalin työstämistä sekä yhteisövaikuttavuus-toimintamallin pilotoimista hatkailmiöön puuttumiseksi paikallisesti.

Vuoden 2023 aikana Hatkassa-tiimissä on luvassa työntekijämuutoksia. Maija Haapala jatkaa hankkeessa pienemmällä työosuudella, kun hän siirtyy työstämään päätoimisemmin väitöskirjaansa nuorten kiireellisistä sijoituksista. Hatkassa-tiimi toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Pesäpuusta jo ennestään tutun Milja Kaijasen mukaan Hatkassa-työhön! Milja työskentelee hankkeessa kokopäiväisesti ainakin vuoden 2023 ajan.

Löydät katsauksen suoraan pdf:nä täältä

Kysy lisätietoja matalalla kynnyksellä:

Onni Westlund, p. 045 886 3326, onni.westlund(at)pesapuu.fi
Twitter: @onniwestlund
LinkedIn: Onni Westlund

Milja Kaijanen, p. 041 730 4797, milja.kaijanen(at)pesapuu.fi

Maija Haapala, p. 044 715 0211, maija.haapala(at)pesapuu.fi
Twitter: @maijaruusu
TikTok: TikTok-sossut