Auttamisen polut maailmalla – mitä Suomessa voimme oppia?

Tampereen yliopiston tutkijatohtori, suomalaisen yhteiskunnan historian professori Pirjo Markkola siteeraa alkupuheessaan filosofi Jussi Kotkavirran ajatusta: ”Ilman toivoa ja luottamusta emme voi elää, emme ainakaan hyvin”. Ja jatkaa: ”Nämä filosofi Jussi Kotkavirran sanat sopivat Saga Luoman laatiman ansiokkaan selvityksen henkeen. Selvitys kuvaa, millä eri tavoilla auttamisen poluille kohti toivoa ja luottamusta on yritetty suunnistaa. Jotta toivoa ja luottamusta saadaan rakennettua, vääryydet pitää tunnistaa, tunnustaa, tehdä näkyväksi ja käsitellä. Sitä kautta aukeaa polku hyvitykseen, toivoon ja luottamukseen.”

Auttamisen polut maailmalla – mitä Suomessa voimme oppia? on Pesäpuu ry:n X-ketju-hankkeen (2019-21) toteuttama selvitys kansainvälisistä toimista lastensuojelun historian tutkimisessa ja hyvittämisessä. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä kaikki lastensuojelussa kaltoinkohtelua kokeneet eivät ole saaneet heidän tarvitsemaansa tukea, apua ja hyvitystä, ja heidän tuekseen tarvitaan lisätoimia. Kaltoinkohtelua tapahtuu valitettavasti yhä, joten kaikki tavat ymmärtää  ilmiötä paremmin ja ennaltaehkäistä sitä, ovat arvokkaita.

Selvityksessä esitellään Suomen ja maailman historiaa lasten kaltoinkohtelun menneisyysselvityksiä koskien ja käsitellään mitä tähän asti on tapahtunut ja mihin ollaan seuraavaksi menossa. Selvitys linjaa hyvityksen yhdeksän ulottuvuutta, joita voidaan hyödyntää hyvityksen ymmärtämisessä ja käytäntöön tuomisessa.

Menneisyydessä tapahtunut kaltoinkohtelu ei saa unohtua, nykyisyydessä tapahtunut kaltoinkohtelu tulee pysäyttää.

Lue raportti tästä linkistä (pdf).