Salapoliisi Mäyrä maailmaa muuttamassa

Salapoliisi Mäyrä on muuttanut maailmaa jo 10 vuoden ajan! Jotta lapsia kuultaisiin on Mäyrän hartain toive ja tavoite jokaisen lapsen kohdalla lastensuojelussa. Vuosien aikana Mäyrällä on ollut ilo ja kunnia tavoittaa satoja lapsia ja ammattilaisia ympäri Suomen ja kehittää lastensuojelua yhdessä heidän kanssaan.

Vuosien aikana Mäyrä on saanut paljon ystäviä. Kysyimmekin Twitterissä, millä tavoin Mäyrä on muuttanut maailmaa. Muistoja ja vastauksia tuli paljon, kiitos jokaisesta niistä!

Mäyrä on muuttanut Pesäpuun toiminnanjohtaja Jari Ketolan mielestä maailmaa Mäyrän omalla rakkauden, läsnäolon ja kuuntelemisen strategiallaan. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen muistelee Mäyrää ylpeydellä ja pohtii, kuinka monen lapsen kokemus olisi ilman Mäyrää jäänyt kuulematta.

Hoivatien kehitysjohtaja Mikko Oranen muisteli Mäyrän syntymisen alkuaikoja, joka oli innostavaa ja jännittävääkin uuden ja tärkeän asian äärellä. Matkalla on opittu kuitenkin paljon pienten lasten suurista kokemuksista! Orasen kera Mäyrä oli Portugalissa asti kertomassa lasten kanssa tehtävästä kehittämis- ja vaikuttamistyöstä. THL:n kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti kiittelee Mäyrää siitä, että Mäyrän avulla lapset ovat voineet puhua vaikeistakin asioista. Kasper ry toteaa, että on kaikkien etu, kun lapsilla on paikka ja aika vertaistukeen ja elämän pohtimiseen.

Pelastakaa Lapset ry:n kehittämispäällikkö Tove Lönnqvistin mukaan Mäyrä on opettanut useita aikuisia siitä, että pienillä lapsilla on tärkeää sanottavaa ja arvokkaita mielipiteitä. MLL:n johtavan asiantuntija Esa Iivosen mielestä Mäyrä on nostanut hienolla tavalla esiin lasten aidon osallisuuden merkityksen ja antanut aineksia lastensuojelun ja palvelujen kehittämiseen.

Erikoistutkija Elina Weckström toteaa, että lasten kanssa voi olla niin monin tavoin ja nostaa esiin, kuinka Mäyrä pitää lapsia arvokkaina asiantuntijoina, joilla on kykyä auttaa myös muita omien kokemuksien avulla. Myös väitöskirjatutkija Johanna Olli onnittelee Mäyrää todeten, että Mäyrä on mahdollistanut lapsille juuri lapsille sopivan tavan tulla kuulluksi ja tuoda näkökulmia esiin.

Lapsinäkökulmaisen osallisuuden vahva puolestapuhuja Reetta Kalliomeri toteaa Mäyrän olevan edelläkävijä lapsen näköisessä osallisuudessa lastensuojelussa. Kalliomeri, kuten Pelastakaa Lasten Janica Laimiokin nostaa esiin leikin merkityksen: kehittää voi myös leikin avulla, ilman sanoja! Samoin toteaa erityisasiantuntija Kaisu Muuronen: vaikka lasten asiat voivat olla vaikeita, niin Mäyrän kanssa tekemisessä välittyy aina välittäminen ja leikillisyys. Pesäpuun kehittämispäällikkö Sirpa Yli-Rekola kertoo oppineensa Mäyrältä hyväksyvää ja uteliasta suhtautumista lasten ajatuksiin ja kehittämispäällikkö Hanna Piiroinen sitä, että emme aikuisina tietäisi lasten puolesta, vaan jaksaisimme aina kuunnella lapsia rauhassa loppuun.

Pesäpuun Pipsa Vario on ollut alusta alkaen Mäyrän ystävä. Pipsalle tärkeää on ollut, että Mäyrä kohtaa jokaisen lapsen arvostavasti. Pipsa toteaa Mäyrän nähneen monen monta leveää hymyä, kun lapset ovat saaneet kokea olevansa tärkeitä ja ainutlaatuisia. Kehittämispäällikkö Onni Westlund kirjoittaa surusta ja ilosta. Suru liittyy Westlundin mukaan siihen, että Mäyrä olisi ollut nuorelle Onnille varmasti turvallinen ja hyväksyvä vertainen. Iloa kuitenkin syntyy siitä, että nykyisin monella lapsella on mahdollisuus kohdata Mäyrä.

Perhehoitoliiton Anu Lehtosaari muisteli Mäyrän kanssa tehtyä Ajoissa kotiin-kampanjaa vuonna 2018. Kampanjassa etsittiin turvallisia, lapsista huolehtivia aikuisia. Eksoten perhehoidon tiimi iloitsee Mäyrästä ja siitä, että lasten ääni ja osallisuus mahdollistuu paremmin heidän työssään Mäyrän avulla. LSKL:n erityisasiantuntija Annukka Paasivirta iloitsee miten Mäyrä mahdollistaa lastensuojelun kehittämisen myös pienten lasten kanssa, tuoden iloa ja turvaa myös kun käsitellään vaikeita asioita, tai kun ei ole sanoja! Projektipäällikkö Marjo Alatalo muistelee, kun Mäyrä oli yhdessä lasten kanssa tutkimassa sitä, minkälaista lapsista oli olla ja tulla oman perheen kanssa perhekuntoutusyksikköön.

Mäyrän kuvittaja Ulla Phillips muistelee piirtämäänsä ensimmäistä luonnosta Mäyrästä. Hän ei silloin osannut aavistaa, miten siitä kasvaisi Salapoliisi Mäyrä. Ullan mielestä on ollut ihanaa seurata Mäyrän elämää piirustuspöydän ääressä. Ulla toteaa, että Mäyrän koti on lasten sydämissä!

Mäyrän ystävien viesteissä korostuu Mäyrän taito ja halu kohdata lapsia lapsille sopivalla tavalla hyödyntämällä erilaisia itseilmaisun tapoja, sanat eivät ole ainoa keino. Yhtä lailla korostuu, että lapset ovat arvokkaita asiantuntijoita, kyvykkäitä ja heidän tieto ja kokemukset ovat merkityksellisiä. Kuten Oranen toteaa, pienillä lapsilla on suuret kokemukset! Mäyrä on tehnyt arvokasta maailman muuttamisen työtä ja työ yhä jatkuu! Mäyrä on opettanut, että me aikuiset emme voi olla pienten lasten osallisuuden esteenä, vaan kaikki on mahdollista!

 


Lue myös Jotta lapsia kuultaisiin – Salapoliisitoiminta 10 vuotta!