Tekoja sisarusten osallisuuden vahvistamiseksi lastensuojelussa

UP2US-hankkeessa käsitellään tänä vuonna yhtenä teemana sisaruutta lastensuojelun kontekstissa. Tavoitteenamme on nostaa teemaa esiin ja avata keskustelua aiheesta. Sisaruus ilmiönä ja sisarusten kokemukset ovat olleet vähemmän esillä lastensuojelussa ja sen kehittämisessä, joten mielestämme näitä kokemuksia on arvokasta tuoda esiin.

Sisaruksilla on merkittävä vaikutus sijaishuollossa asuvien lasten elämässä, ja vastaavasti lastensuojelulla on suuri vaikutus sisarusten elämään. Harmittavan usein sisarukset eivät tule huomioiduksi osana lastensuojelun systeemejä. Me uskomme, että sisaruksilla on tärkeitä näkemyksiä myös lastensuojelun kehittämistyöhön ja tämä voimavara olisi hyvä tunnistaa. Myös sisaruksilla on oikeus olla osallisia heidän elämäänsä koskevissa asioissa.

Osallisuuden ja tiedon puute voi aiheuttaa turvattomuuden kokemuksia. Olemme nuorten kanssa työskennellessä kuulleet kokemuksia esimerkiksi siitä, miten sisaruksen muuttaessa sijaishuoltoon, on itse jäänyt pohtimaan, voiko koti olla turvallinen itselle, jos se ei ole sitä toiselle. Tai sijaissisarukset ovat vastaavasti kuvanneet sitä, miten puutteellinen tieto on johtanut tilanteisiin, joissa ei ole välineitä käsitellä muiden lasten kertomia kokemuksia tai ylipäätään perheessä tapahtuvia asioita. Lastensuojelu voi herättää monenlaisia tunteita ja ajatuksia, joiden kanssa on tärkeää tulla kuulluksi. On haavoittavaa, jos lastensuojelussa sisarukset jäävät kohtaamatta: heidän tarpeensa ja roolinsa tulee huomioida osana palveluita.

Olemme käyneet Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n ja Sijaissisarusten vertais- ja vaikuttamisyhdistys Näkyvät ry:n kanssa keskusteluja tästä teemasta ja jaamme samanlaisia näkemyksiä sisaruusteemaan liittyvistä haasteista, mutta myös mahdollisuuksista, joita sisarusten vahvempi huomioiminen voi tuoda mukanaan. Teemme tänä vuonna yhteistyötä, jotta sisaruuden merkityksellisyys tunnistettaisiin lastensuojelussa paremmin.

Kevään aikana käynnistämme sisarusten vertaisryhmät, joiden tarkoituksena on mahdollistaa vertaisuus sekä lastensuojelun kehittäminen sisarusten näkökulmasta. Ryhmät ovat suunnattu noin 15–25-vuotiaille sisaruksille. Pesäpuun arvojen mukaista on tukea monenlaista kokemusasiantuntijuutta. Siksi haluamme mahdollistaa kokemusasiantuntijatoimintaa sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten lisäksi myös heidän sisaruksilleen.

Ryhmien lisäksi järjestämme nuorille kesäpäivän 18.6. Tampereella. Käymme myös lastensuojelun muiden toimijoiden kanssa keskusteluja aiheesta. Marraskuussa kokoamme vuoden aikana tehdyt oivallukset yhteen ja järjestämme kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen seminaarin, jossa julkaistaan myös Sisaruustarinat-kirja. Kirjaan keräämme kirjoituksia sisaruudesta sijaishuoltoon liittyen henkilöiltä, joita teema koskettaa.

Meistä tuntuu tärkeältä olla tämän teeman äärellä tänä vuonna ja odotamme innolla kohtaamisia sisarusten kanssa sekä keskusteluita, joita tämä herättää.

 

Kirjoittajat:

Milja Kaijanen
Mira Nurmi