Sijaishuollon haastekisa mukana Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun finaaliissa

Lastensuojelun sijaishuollon haastekisassa 11–28-vuotiaista sijaishuollossa asuvista ja asuneista nuorista sekä sijaissisaruksista koostuvat tiimit pääsivät itse ideoimaan ja luomaan ratkaisuja lastensuojelua koskeviin, yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin. Nuoret tuottivat tietoa ja loivat yhteensä 17 omiin kokemuksiinsa pohjaavaa uudenlaista ja toteutettavissa olevaa ratkaisuehdotusta nuorten päihteiden käyttöön, hatkaamiseen, lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lastensuojelun kehittämistoimintaan liittyen.

”Opin uusia asioita, sain vaikuttaa ja ilmaista omat mielipiteeni” – Lastensuojelun sijaishuollon haastekisa -raportti kokoaa yhteen kilpailun järjestämiseen liittyvän prosessin ja nuorten haasteisiin tuottamat ratkaisuehdotukset. Lisäksi siihen on koottu ammattilaisista koostuville tiimeille suunnatun haastekisan aikana syntyneet ratkaisuehdotukset ja yhteenveto.

Raporttia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa haastekilpailujen järjestämisen tukena, sillä siinä on kuvattu koko sijaishuollon haastekisan prosessi sekä onnistumisen ja kehittämisen paikat.

Raportin avulla niin nuorten kuin ammattilaisten kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia voidaan hyödyntää osana lastensuojeluun liittyvää kehittämis- ja vaikuttamistyötä.

Haastekisa on yksi vuoden 2022 Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun neljästä finalisteista. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan Talentian sivuilla.


Osta haastekisan raportti omaksi Pesäpuun verkkokaupasta ja tue samalla nuorten osallistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Haastekisan raportti on luettavissa myös maksutta verkkoversiona.