Jotta lapsia kuultaisiin – Meistä jokainen voi olla karismaattinen lapsia kuuleva ammattilainen

Keväällä 2021 saimme 122 lastensuojelun asiakkaana olevalta lapselta vastauksen, miksi lastensuojelun työntekijän on tärkeä tavata ja kuunnella lasta (julkaisu). Vastaukset pyörivät mielessä harva se päivä. Lasten mielestä tärkeää tavata ja kuunnella heitä on esimerkiksi siksi, että saisi kertoa mielipiteet, murheet, isot ja pienet kuulumiset, ja että saisi esimerkiksi tietää, miksi isä on kuollut tai miksi ei voi asua toivomassaan paikassa.

Lasten vastaukset kuulluksi ja kohdatuksi tulemisessa kytkeytyvät tarkemmin ajateltuna kokemukseen olemassa olemisesta. Olemassa olemisen kokemus todentuu suhteessa ja kontaktissa muihin ihmisiin. Etenkin lapset ovat hyvin riippuvaisia siitä, minkälaiset mahdollisuudet heillä on olla olemassa toiselle ihmiselle. Lapset tarvitsevat vastakaikua kasvuunsa ja kehitykseensä, itseksi kasvamiseen. Kuulluksi ja kohdatuksi tulemiseen tarvitaan siis toisia olemassa olevia ihmisiä, jotka täyttävät läsnäolollaan lasten arkea tai ovat aidosti olemassa satunnaisissa kohtaamisen hetkissä.

Kirjassa Karismamyytti kirjoittaja Olivia fox Cabane toteaa läsnäolon olevan yksi vuorovaikutustaito karisman osa-alue. Läsnäololla hän tarkoittaa täydellistä keskittymistä keskustelukumppaniin, vuorovaikutustilannetta, jossa vastapuoli kokee tulleensa kuulluksi.

Karisman osa-alue on myös valta. Valta on asia, jota uusi ihminen punnitsee toisesta; käyttääkö hän valtaansa minua vastaan vai minun hyväkseni? Siksi karismaattisuudessa tärkeää on myös lämminhenkisyys. Lämminhenkisyys vahvistaa tunnetta siitä, että toinen vallastaan huolimatta on ystäväni, ja pitää minusta. Valta ja lämminhenkisyys todentuvat esimerkiksi ihmisen kehonkielessä, jonka tulee olla yhteensopiva sanallisen viestinnän kanssa.

Karisman taidoista on hyötyä myös lastensuojelun ammattilaisille, jotka kohtaavat ja kuulevat lapsia. Ammattilaisen levollinen läsnäolo ja aito kiinnostus voivat vaikuttaa lapseen luottamusta herättävästi. Kehollisen ja sanallisen viestinnän harmonia vähentää lapsen epäröintiä. Lämminhenkisyys välittyy myös lapselle, joka jatkuvasti punnitsee, onko hän hyväksytty ja tärkeä, ja onko ammattilaisen valta hänen puolellaan.

Fox Cabanen mukaan karisma on vuorovaikutustaito, jonka jokainen voi oppia. Voimme kaikki olla karismaattisia ammattilaisia kohtaamassa ja kuulemassa lapsia lastensuojelussa. Siksi emme voi ajatella olevamme joko hyviä tai huonoja vuorovaikutustyössä, vaan kyse on halusta kehittyä.

Otsikko ”Jotta lapsia kuultaisiin” on myös Pesäpuun vuoden 2022 teema. Tämä on myös lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoiminta Salapoliisitoiminnassa ja Kirahvitoiminnassa mukana olleiden alle 12-vuotiaiden lasten viestien jatkuvaa ydintä, tulla kuulluksi ja kohdatuksi, saada olla olemassa jollekin.

Vuosi 2022 on erityisen erityinen: Salapoliisitoiminta täyttää 10-vuotta! Liity mukaan juhlintaan, lue lisää.


Lähteet:

Karismamyytti, Olivia fox Cabane. Viisas elämä 2006.

Kuvituskuvan vastaukset ja loput lasten vastaukset löytyvät: Että olisi mahdollisimman hyvä olla lapsien – julkaisu. Pesäpuu ry 2021. Sähköinen julkaisu.