Syksyllä järjestettävät nuorten foorumit

Syksyn aikana lastensuojelun piirissä olevilla ja olleilla nuorilla ja heidän sisaruksillaan on mahdollisuus päästä kehittämään lastensuojelua ja vaikuttamaan siihen, että lastensuojelussa osattaisiin auttaa entistä paremmin lapsia, nuoria ja heidän läheisiään. Nuorten kokemukset, ajatukset ja näkemykset ovat tärkeä osa lastensuojelun kehittämistyötä, sillä nuorilla on valtavasti sellaista tietoa, jota kenelläkään muulla ei ole.

Pesäpuu järjestää yhdessä MONNI-hankkeen kanssa syksyn 2021 aikana yhteensä kolme Nuorten foorumia vaihtuvin teemoin. Nuorten foorumeissa nuoret pääsevät tapamaan toisia nuoria, joilla on samankaltaisia kokemuksia kuin heillä. Foorumeissa syntynyttä tietoa käytetään osana Pesäpuun ja MONNI-hankkeiden kehittämistyötä. Lisäksi jokaisesta Nuorten foorumista koostetaan raportti, joka julkaistaan Pesäpuun verkkosivuilla kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettäväksi osana omaa työtään. Foorumeiden vetämisestä vastaavat yhdessä Pesäpuun työntekijöiden kanssa nuoret, joilla on kokemusta lastensuojelusta.

Syksyn Nuorten foorumit tarjoavat nuorille siis loistavan mahdollisuuden vertaisuuden kokemuksille ja lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyölle. Nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on tärkeä rooli nuorten osallistumisen mahdollistajana välittämällä tietoa foorumeista nuorille sekä rohkaisemalla ja tukemalla heidän osallistumistaan.

Nuorten foorumeita on järjestetty Suomessa kymmenen vuoden aikana lähes sata. Kaikilla foorumeihin osallistuneilla nuorilla on ollut tärkeitä ajatuksia jaettavaksi, nuoret ovat pitäneet foorumeita merkityksellisinä kokemuksina ja niissä nuoret ovat saaneet osallistua työskentelyyn itselleen sopivalla tavalla. Foorumeissa pidetään huolta kaikkien osallistujien turvallisuudesta ja varmistetaan, että osallistuminen on kaikille mielekästä.

Syksyllä järjestettävät Nuorten foorumit


Tampereella
lauantaina 30.10.2021 klo 11:00-16:00. Tampereen Nuorten foorumissa pohditaan yhdessä lastensuojelun asiakkaana olevien ja olleiden, noin 15–25-vuotiaiden nuorten, kanssa lastensuojelun yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Miten lastensuojelu voi tehdä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että nuoret kokevat saavansa apua? Mistä tietää, että on tullut kohdatuksi, kun ympärillä on paljon ammattilaisia?

Lue lisää Tampereen Nuorten foorumista.

Seinäjoella lauantaina 20.11.2021 klo 11:00-16:00. Seinäjoen Nuorten foorumissa syvennytään yhteisesti lasten ja nuorten läheissuhteiden äärelle. Miten lastensuojelussa huomioidaan nuorille läheiset ihmiset, joita voivat olla esimerkiksi kaverit, seurustelukumppanit, sisarukset, vanhemmat ja monet muut.

Foorumiin ovat tervetulleita noin 13–21-vuotiaat lastensuojelun asiakkaana olevat ja olleet nuoret sekä sijaisperheiden biologiset ja adoptoidut lapset ja sijaishuollossa asuvien lasten sisarukset.

Lue lisää Seinäjoen Nuorten foorumista.

Hämeenlinnassa lauantaina 27.11.2021 klo 11:00-16:00. Hämeenlinnassa lastensuojelun asiakkaina olevat ja olleet noin 15–25-vuotiaat nuoret, sijaissisarukset ja sijaishuollossa asuvien nuorten kotiin jääneet sisarukset pääsevät yhdessä pohtimaan sitä, miten nuorten ääni voisi kuulua entistä paremmin osana lastensuojelua. Millä tavalla nuoret haluavat osallistua lastensuojelun kehittämiseen? Miksi ammattilaisten, johtajien ja päätöksentekijöiden olisi tärkeää kuulla nuorten ajatuksia ja kokemuksia lastensuojelusta ja sen kehittämisestä?

Lue lisää Hämeenlinnan Nuorten foorumista.

Lisätietoja Nuorten foorumeista saa Onni Westlundilta, onni.westlund(at)pesapuu.fi, p. 045 886 3326 (myös Whatsapp).