Perhehoidossa päättyneet huostaanotot

#Munperheet-hanke on jälleen koonnut THL:n avulla tietoa perhehoidossa päättyneistä huostaanotoista. Vuonna 2016 huostaanottoja purettiin perhehoidossa 99 ja vuonna 2020 huostaanottoja oli purettu perhehoidossa 105. Huostaanoton purkamiset ovat hieman kasvaneet ja nähtäväksi jää, jatkuuko suuntaus samanlaisena myös tulevaisuudessa.  Tavoitteena on, että huostaanoton purkutilanteet olisivat yhtä suunnitelmallisia ja harkittuja kuin tilanteessa, jossa huostaanottoa harkitaan. #Munperheet-hankkeen aikana on laadittu työmalli tilanteisiin jossa huostaanoton purkua ja perheen jälleenyhdistämistä pohditaan.

Tämän suunnitelmallisen työmallin avulla pyritään hankkeen tavoitteiden mukaisesti kirkastamaan lapsen etua ja oikeuksia huostaanoton purku tilanteissa,  sekä lisätä tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta perheen jälleenyhdistämiseen. Malliin on koottu hankkeen aikana kattavasti prosessin eri vaiheisiin liittyvää infoa, materiaalia, työmenetelmiä ja lomakkeita.  Suunnitelmallisessa perheenjälleenyhdistämisen mallissa on myös asiantuntijoiden haastatteluita, nuorten ajatuksia sekä kokemuksia perheen jälleenyhdistämisestä.

Tervetuloa tutustumaan, mallin löydät täältä.

Kaikki hankkeen aikana tuotetut infograafit löytyy puolestaan täältä (sivulla kohdasta Materiaalia -> Infograafit).