Lastensuojelun sijaishuollon haastekisan ratkaisuehdotukset nyt yksissä kansissa!

”Opin uusia asioita, sain vaikuttaa ja ilmaista omat mielipiteeni” – Lastensuojelun sijaishuollon haastekisa

Lastensuojelun sijaishuollon haastekisassa 11–28-vuotiaista sijaishuollossa asuvista ja asuneista nuorista sekä sijaissisaruksista koostuvat tiimit pääsivät itse ideoimaan ja luomaan ratkaisuja lastensuojelua koskeviin, yhteisesti tunnistettuihin haasteisiin. Nuoret tuottivat tietoa ja loivat yhteensä 17 omiin kokemuksiinsa pohjaavaa uudenlaista ja toteutettavissa olevaa ratkaisuehdotusta nuorten päihteiden käyttöön, hatkaamiseen, lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lastensuojelun kehittämistoimintaan liittyen.

Nuoret kokivat haastekisaan osallistumisen mielekkäänä ja merkityksellisenä tapana osallistua lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan. Nuorten mielestä haastekisaan osallistuminen oli hyödyllistä ja se opetti heille monenlaisia uusia taitoja ja tietoja. Myös nuorten tiimejä tukeneet aikuiset ja kisan tuomaristo pitivät haastekisaa onnistuneena niin konkreettisten ratkaisuehdotusten laadun kuin kisan nuorille tuottaman hyödyn näkökulmasta.

”Haastekisassa nuoret tuottivat tärkeitä ratkaisuehdotuksia. Kisan hyödyt ja vaikutukset olivat kuitenkin yksittäisiä ratkaisuehdotuksia laajempia. Parasta kisassa olikin seurata nuorten työskentelyä tiimeissä ja ilmapiiriä, jossa nuoret tuottivat ratkaisuehdotuksia.” Kertoo haastekisan toinen järjestäjä Milja Kaijanen Pesäpuusta.

”Opin uusia asioita, sain vaikuttaa ja ilmaista omat mielipiteeni” – Lastensuojelun sijaishuollon haastekisa -raportti kokoaa yhteen kilpailun järjestämiseen liittyvän prosessin ja nuorten haasteisiin tuottamat ratkaisuehdotukset. Lisäksi siihen on koottu ammattilaisista koostuville tiimeille suunnatun haastekisan aikana syntyneet ratkaisuehdotukset ja yhteenveto.

Sijaishuollon haastekisan aikana syntyneet ratkaisuehdotukset ovat innovatiivisia ja nuorten omiin kokemuksiin perustuvia. Niitä on mahdollista hyödyntää sellaisenaan, yhdistellä tai jatkokehittää yhdessä nuorten kanssa.

Kokonaisuudessaan sijaishuollon haastekisa osoitti, että haastelähtöinen innovaatiotoiminta on hyvä tapa mahdollistaa nuorten osallistuminen lastensuojelun kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.” Sanoo Pesäpuu ry:n Onni Westlund.

Raporttia on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa haastekilpailujen järjestämisen tukena, sillä siinä on kuvattu koko sijaishuollon haastekisan prosessi sekä onnistumisen ja kehittämisen paikat.

Raportin avulla niin nuorten kuin ammattilaisten kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia voidaan hyödyntää osana lastensuojeluun liittyvää kehittämis- ja vaikuttamistyötä.

Osta raportti omaksi Pesäpuun verkkokaupasta ja tue samalla nuorten osallistumismahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

Raportti on luettavissa myös maksutta verkkoversiona.