Pesäpuun X-ketju mukana 17 maan aloitteessa lasten kokeman kaltoinkohtelun käsittelemiseksi Euroopassa

Sveitsissä pidetyssä kansainvälisessä kokouksessa uhreja edustavat ryhmät käynnistivät eri puolilta Eurooppaa laajamittaisen Justice Initiative” oikeusaloitteen. Tämän poliittisen aloitteen myötä lasten kaltoinkohtelu- ja seksuaaliväkivaltatapauksia, erityisesti valtion ja kirkon laitoksissa, käsitellään ensimmäistä kertaa kattavasti kaikissa Euroopan maissa. Syyskuussa Strasbourgissa kokoontuneelle Euroopan neuvostolle vietiin esitys lasten kaltoinkohtelu- ja seksuaaliväkivaltatapausten käsittelyn saattamisesta yleiseurooppalaiselle tasolle.

Eurooppa on rikkonut YK:n lapsen oikeuksien sopimusta vuosikymmeniä: Sadat tuhannet lapset ja nuoret ovat joutuneet kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan uhreiksi. Vakavimmat väärinkäytökset ovat tapahtuneet valtion tai kirkon johtamissa laitoksissa. Useissa Euroopan maissa tehtiin vielä muutama vuosi sitten lapsikaappauksia, pakkoadoptioita, sterilointeja ja lääke- ja rokotekokeita lapsille ja nuorille. Monissa tapauksissa eri puolilla Eurooppaa toimivat valtion viranomaiset olivat osittain vastuussa kärsimyksistä eivätkä ole kyenneet suojelemaan lapsia kaltoinkohtelulta ja ihmisoikeusloukkauksilta. Useimmissa Euroopan maissa ei ole käsitelty menneitä lasten kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan tapauksia ja tähän haetaan muutosta.

Uhreja edustavat toimijat eri puolilta Eurooppaa kokoontuivat Sveitsiin käynnistämään ”oikeusaloitteen” yhdessä tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällä poliittisella aloitteella kiinnitetään kollektiivisesti huomiota historian vaiettuun osaan ja uhreihin, jotka edelleen kärsivät traumoista ja julkisen tunnustuksen puutteesta. Seitsemäntoista maata käynnistää aloitteen – Suomesta mukana ovat Pesäpuu ry:n X-ketju-hanke ja Suojellaan Lapsia ry.

”Suomi on tunnustanut ja tunnistanut menneisyysselvityksen ja valtiollisen anteeksipyynnön myötä sijaishuollossa tapahtuneen kaltoinkohtelun, mutta tämän lisäksi tarvitaan kattava hyvitysjärjestelmä. Pesäpuun X-ketjussa olemme havainneet, että kaltoinkohtelu on kompleksinen ilmiö, joka kaipaa lisäselvityksiä, uusia käsitteitä, koulutusta ja kaltoinkohdelluiksi tulleet henkilöt apua vakavaan traumatisoitumiseen sekä vertaistukea, jota olemme X-ketjussa erityisesti kehittäneet.” korostaa Johanna Barkman, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry:n X-ketju-hankkeesta.

Tiia Hipp Pesäpuu ry X-ketju-hanke, symposiumin järjestäjä Guido Fluri ja Suojellaan Lapsia ry Nina Vaaranen-Valkonen

Tavoitteena on rikkoa hiljaisuutta ja tuoda esiin totuus lapsiin kohdistuneista väkivallan ja seksuaaliväkivallan teoista sekä vakavista lapsen oikeuksien loukkauksista” painottaa Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen. Suojellaan Lapsia tuo vahvasti esiin erityisesti niiden uhrien ääntä, joiden lapsuuden seksuaaliväkivallasta on teon yhteydessä otettu kuvatallenne, joka on jaettu verkkoon ja jatkaa siellä kiertoaan vuosia.

Oikeusaloitetta tukevat uhrijärjestöt, tutkijat ja kansalaisjärjestöt eri puolilta Eurooppaa. Yli 17 maan edustajien tähän mennessä allekirjoittamassa yhteisessä julistuksessa on keskeisellä sijalla vääryyksien julkinen tunnustaminen, hyvittäminen ja tutkimuksen avulla tekojen uudelleenarviointi.

”Tämä aloite on Euroopan kannalta keskeinen”, sanoo Sveitsin Euroopan neuvoston valtuuskunnan puheenjohtaja, kansallisneuvos Pierre-Alain Fridez. ”Vain käsittelemällä menneisyyttä voimme rakentaa tulevaisuutta”. Tästä syystä hän jättää lähipäivinä Strasbourgissa aloitteen esityksestä, jonka pitäisi johtaa synkän historian kokonaisvaltaiseen uudelleenarviointiin. Poliitikkona hän on vakuuttunut siitä, että esitys saa ylivoimaisen enemmistön.

Sveitsi on mallina Euroopan laajuiselle uudelleenarvioinnille ja ”korvauksilla on kiire”, painottaa aloitteentekijä Guido Fluri, joka tukee eurooppalaista aloitetta yhdessä arvostetun säätiönsä kanssa. Flurille on myönnetty Luzernin yliopiston kunniatohtorin arvonimi lasten suojelemiseksi tekemästään työstä. ”Suurin osa uhreista on jo iäkkäitä ja hauraita. Heidän tulisi kokea elinaikanaan, miten heihin kohdistunut epäoikeudenmukaisuus tunnustetaan ja miten siihen puututaan kaikkialla Euroopassa.”

Sveitsissä Guido Flurin säätiö on yhdessä uhreja edustavien ryhmien kanssa tehnyt hyvitysaloitteesta merkittävän: yli 10 000 vakavimmasta kaltoinkohtelusta ja seksuaaliväkivallasta kärsinyttä uhria on saanut hyvitystä. Sveitsi tekee tieteellistä tutkimusta tapauksista ja jatkaa uhrien tukemista erilaisilla hankkeilla. Sveitsin kokemusten ja muissa maissa tehtyjen myönteisten ratkaisujen perusteella uhreja edustavat ryhmät eri puolilta Eurooppaa ovat yhdistäneet voimansa jatkaakseen toimia myös poliittisella tasolla Euroopassa. Oikeutta koskeva aloite on osoitus tästä tavoitteesta. Menneisyyden käsittelyllä vahvistetaan lastensuojelua Euroopassa myös pitkällä aikavälillä.