#Munperheet -mallin visuaalinen ilme on uudistettu

#Munperheet – kohti suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä -mallin visuaalinen ilme on nyt kokonaan uudistettu sekä mallia päivitetty!

Uudistuksella on pyritty tuomaan selkeyttä ja helpottamaan mallin käytettävyyttä. Visuaalisen ilmeen uudistuksessa on meitä auttanut Kaarne Communication.

#Munperheet – kohti suunnnitelmallista perheen jälleenyhdistämistä – hankkeen tavoitteena on mm. kirkastaa lapsen etua ja lapsen oikeuksia kotiutumisissa sekä lisätä tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta jälleenyhdistämisissä. Suunnitemallisen perheen jälleenyhdistämisen -mallia voi käyttää apuna tilanteissa, jossa huostaanoton purkua ja perheen jälleenyhdistämistä pohditaan. Mallia hyödyntämällä työskentelyssä voidaan edesauttaa lapsen edun mukaista ja suunnitelmallista perheen jälleenyhdistämisten toteutumista.

Malliin on koottu hankkeen aikana kattavasti prosessin eri vaiheisiin liittyvää infoa, materiaalia, työmenetelmiä ja lomakkeita. Suunnitelmallisessa perheenjälleenyhdistämisen mallissa on myös asiantuntijoiden haastatteluita, nuorten ajatuksia sekä kokemuksia perheen jälleenyhdistämisestä. Mallia on työstetty yhdessä hankekumppaneiden ja työryhmän kanssa.

Tervetuloa tutustumaan! Löydät linkin malliin #Munperheet -verkkosivuilta.