Oma Boxi – nuoren ja omaohjaajan väliseen vuorovaikutukseen

ARJEN OSALLISUUDEN TYÖKALUT – Valtion koulukotien ja Pesäpuu ry:n yhteisen kehittämistyön (2019–2020) tarkoituksena oli luoda osallistava prosessi, jossa ei tuoda valmista vaan yhdessä kehitetään uutta. Nuorten kokemusmaailma loi pohjan kehittämistyöhön, kun työntekijöiden lisäksi nuoret antoivat oman panoksensa yhteiseen hyvään. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyi uudenlainen arjen osallisuuden työväline: Oma Boxi – nuoren ja omaohjaajan väliseen työskentelyyn.

Nuoret ovat kertoneet, että he tarvitsevat aikuisen aikaa sekä tukea luottamuksen synnyttämiseen, keskusteluun, perusasioiden oppimiseen ja asioiden hoitamiseen. Myös omien olotilojen ymmärtämiseen, tunteiden käsittelemiseen ja rauhoittumiseen kaivataan ohjausta aikuiselta.

Kenelle?

Oma Boxi -kortit on ensisijaisesti tarkoitettu lastensuojelun asiakkaana olevan nuoren ja hänen omaohjaajansa väliseen vuorovaikutukseen, mutta niitä voi laajemminkin soveltaa lastensuojelun sijaishuoltoon, esimerkiksi perhehoidossa.

Korteissa on kolme pakkaa – Lastensuojelu, Ohjaaja ja Duunia & hommia. Lastensuojelu-pakassa käydään läpi lapsen oikeuksia, Ohjaaja-pakan avulla ohjaaja saa eväitä nuoreen tutustumiseen ja hänen tukemiseen, ja Duunia & hommia -pakassa käydään läpi nuoren arjessa ja elämässä tärkeitä asioita.

Nuorten kokemustiedon lisäksi korteista löytyy vankka ammatillinen ja teoreettinen tietopohja. Nuorten osallisuus, lapsen oikeudet ja hyvinvoinnin vahvistaminen kulkevat korteissa kautta linjan, mutta tartuimme myös kansallisesti merkittäviin teemoihin, jotka on kirjattuna Väkivallaton lapsuus –toimenpidesuunnitelmaan lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025.

Oma Boxin sisältö

Oma Boxi -työväline sisältää mustan laadukkaan laatikon, logotarran ja 65 korttia. Näiden lisäksi pakettiin kuuluu myös yksi työskentelyvihko ja siihen kuuluva logotarra. Lisävihkoja on mahdollista ostaa erikseen. Kortteihin, laatikkoon ja vihkoon voi nuori kirjoittaa, merkata, värittää, piirtää, ja tehdä niistä omannäköisensä. Hän voi liimata logotarrat materiaaleihin ja tuunata kannet kuten kuvissa on valokuvaaja Jemina Jussila tehnyt. Tärkeää on yhdessä miettiä nuoren kanssa, missä materiaaleja säilytetään, jotta niihin kirjoitetut ajatukset pysyvät tallessa.

Työvälineitä voi nuorikohtaisesti soveltaa seuraavasti:

  • nuori saa koko paketin itselleen
  • nuori saa laatikon ja kortit itselleen, aikuinen pitää vihkoa tallessa
  • nuori saa vihon ja aikuinen pitää laatikon kortteineen tallessa

Oma Boxi -työväline on ostettavissa Pesäpuun verkkokaupasta.

Oma Boxi –ilmaismateriaalit

Ilmaismateriaalit on kehitetty työskentelyn tueksi. Oma Boxi kuinka voin aloittaa –tiedostosta löytyy ohjeita ja vinkkejä työskentelyyn ohjaajalle, se on tiedosto joka selkeyttää korteilla työskentelyä. Oma Boxi saate nuorelle on tarkoitettu nuoren luettavaksi.

Kohti nuoren osallisuutta -matriisin avulla voit vaikka aloittaa työskentelyn. Osallisuusmatriisin voit tulostaa A3-kokoon ja kirjata siihen nuoren tavoitteita ja tarpeita, unelmia ja suunnitelmia.

Oma Boxi –passit on kehitetty motivoimaan nuorta kohti hänen omia juttujaan. Niissä nuori saa kerätä leimoja passeihin tekemällä tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi ruuanlaittoon, ekotekoihin ja urheiluun. Kun passi on täynnä, nuori saa yhdessä sovitun palkinnon. Passeja voi tulostaa niin monta kuin haluaa.

Erityiset kiitokset nuorille, joiden ajatuksia olemme saaneet kortteihin lainata sekä kehittämistyöhön osallistuneille Valtion koulukotien työntekijöille.

Korttien kuvituksesta on vastannut Riikka Ahlfors ja graafisesta ilmeestä Lahja Kallinen.

Hyvää Oma Boxi -matkaa!