”Jos ne ei kuuntelis, ne ei tuntisi meitä.”

Kortin ylälaidassa on painettuna kysymys: Miksi lastensuojelun työntekijän on tärkeää tavata ja kuunnella lapsia? Korttiin on kirjoitettu: ”Sit tiedetään mitä lapsi haluaa kertoa. Kun mun asiat kirjoitetaan ylös, se tuntuu tärkeältä. Se tarkoittaa, että mä oon tärkeä. Jos ne ei kuuntelis, ne ei tuntisi meitä.”

Pesäpuu koordinoi lasten omaa vaikuttamiskampanjaa, jossa lastensuojelun asiakkaina olevat lapset saivat kertoa lastensuojelusta omin sanoin. Vastauksena tuli yhteensä yli 120 korttia ympäri Suomen. Nuorimmat vastaajat olivat 3-vuotiaita.

Lasten vastaukset ovat todella vaikuttavia. Ne pyytävät aikuista pysähtymään, kuuntelemaan ja kohtaamaan lasta. Ottamaan lapsen mielipiteet, tunteet, ajatukset, toiveet ja pelot huomioon. Kyselemään, tutustumaan: ”Sit tiedetään mitä lapsi haluaa kertoa.”

Lastensuojelussa aikuisten tehtävä on suojella ja auttaa lasta. Lasta pitäisi päätösten yhteydessä myös kuulla, mutta ihan aina se ei työn arjessa toteudu. Joskus voi tuntua siltä, että pienten lasten kohdalla kuulemista on vaikea järjestää tai aikuiset saattavat ajatella, että pienen on vaikea käsittää ja käsitellä hankalia asioita. Mutta kuten kampanjakin osoitti, pienillä lapsilla on paljon sanottavaa eikä heitä saa ohittaa. Päinvastoin, tulee järjestää riittävästi aikaa, jotta aikuiset ehtivät pysähtyä, virittäytyä vastaanottavalle taajuudelle ja höristää korviaan: ”Jos ne ei kuuntelis, ne ei tuntisi meitä.”

Osallisuuden ja vaikuttamisen kysymykset koskevat kaikkia lapsia, mutta lastensuojelussa lasten ääntä pitäisi ihan erityisesti kuunnella. Jokainen lapsi ansaitsee sen. Miten voisikaan tehdä lasta huomioivia päätöksiä, jos ei kunnolla tunne lasta, jonka asioista päätetään? Tai miten voisi saada selville, kuka on lapselle tärkeä läheinen, mitä lapsi pelkää, ketä lapsi kaipaa tai mistä hän unelmoi, jos ei pysähdy ja kysy? Ja miten lapsi voi luottaa aikuisten päätöksentekoon, jos hän ei ole kokenut tulleensa kuulluksi?

On kaikkien etu, että lasta tavataan ja kuunnellaan ja että aikuisten tekemistä päätöksistä puhutaan lapsen kanssa. Aikuiset päättävät jatkossakin lasten asioista, mutta voidaksemme rakentaa lastensuojelua, jonka keskiössä on lapsi, jonka yksilöllisiin tarpeisiin voidaan vastata ja jonka ainutlaatuista elämää suojata ja turvata, tarvitaan aikaa ja mahdollisuuksia kuuntelevaan kohtaamiseen. Siihen tarvitaan paitsi hyvää tahtoa, mutta myös riittävästi resursseja ja lasta arvostavaa päätöksentekoa.

Se tarkoittaa, että mä oon tärkeä.”

Jos kiinnostuit teemasta, tule mukaan lasten oman vaikuttamiskampanjan webinaariin 24.5.2021 klo 15-16.
Lue tarkemmat tiedot webinaarista täältä.